Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Střet zájmů

Variabilní symbol: 1221211
Datum konání: 10.9.2021
Čas: 8:00 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Město Uničov - Městské kulturní zařízení
Moravské náměstí 1143, Uničov - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.

Náměstkyně ministryně pro ekonomiku a provoz (Ministerstvo pro místní rozvoj).

Ministerstvo vnitra ČR - vedení odborné sekce personalistika Konference kvality ve veřejné správě

Akreditační komise MV ČR 2002 - 2011, posuzování a schvalování vzdělávacích programů, členka

Institut pro místní správu,

Benešov - lektorka obecné části ZOZ od 2011

Dozorčí rada Diakonie ČCE - členka, od roku 2005, předsedkyně od roku 2011

Portimo, o.p.s. - předsedkyně sdružení a následně správní rady od roku 1995

Nadace Roberta Bosche - členka hodnotící komise programu Partnerství měst Polska, Německa a ČR (2001-2005)

Kandidátka Senátu Parlamentu ČR na veřejného ochránce práv 1999,

Kandidátka prezidenta V. Havla na zástupkyni veřejného ochránce práv 2000

Kandidátka nejužšího výběru náměstka ministra vnitra pro státní službu 2015

 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-547/2017 AK/VE-293/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti Zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů v aktuálním znění a seznámit účastníky s účelem, předmětem a jednotlivými povinnostmi a odpovědnostmi za porušení zákona včetně souvisejících předpisů a nálezy Ústavního soudu.

Program:

1. Aktuální změny v oblasti právní úpravy střetu zájmu. Účel a předmět regulace zákona o střetu zájmů
2. Skupiny osob v postavení veřejných funkcionářů.
3. Základní povinnosti veřejných funkcionářů.
4. Oznámení

  • o osobním zájmu
  • o činnosti
  • o majetku
  • o příjmech, 
  • o darech a závazcích

5. Registr oznámení, podpůrný orgán
6. Odpovědnost za porušení zákona o střetu zájmů, nálezy ÚS
7. Předpisy související se zákonem o střetu zájmů
8. Shrnutí učiva, dotazy, výměna zkušeností a diskuse.