Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Aplikace Czech POINT

Variabilní symbol: 1021097
Datum konání: 12.10.2021
Čas: 8:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Ida Kárná, MPA

Mgr. Ida Kárná MPA je tajemnicí úřadu veřejné správy s douholetými zkušenostmi, které získala mimo jíné vedením oddělení vnitřní správy a kontrolní činností na úseku matriky a ověřování. Je zkušenou konzultantkou a lektorkou.

 

 

 

 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-527/2018 AK/VE-297/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2050,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině znalosti k aplikaci Czech POINT a jeho funkcionalitám.

Program:

1. Czech POINT - kontaktní místo veřejné správy

• Základní rozdělení aplikace Czech POINT a co je nutné pro přístup, pojem lokální
• Administrátor, potřebné certifikáty
• Legislativní ukotvení, související právní předpisy
• Hlavní funkcionality prováděné v rámci kontaktního místa veřejné správy
• Podrobný rozbor jednotlivých funkcionalit
• Autorizovaná konverze dokumentů
• Správní poplatky jednotlivých agend, osvobození od poplatku
 

2. CzechPOINT@Office, CzechPOINT@home

• Vysvětlení použití systému CzechPOINT@Office, možnost přístupu
• Funkcionality, jejich využití i pro příspěvkové organizace školy, školky atd.
• Agendy základních registrů v CzechPOINT@Office
• Autorizovaná konverze z moci úřední
 

3. Agendy Základních registrů

  • Vysvětlení všech funkcionalit k základním registrům
  • Správní poplatky jednotlivých agend, osvobození od poplatku
  • podmínky použití konkrétní podací agendy

4. Agendy ISDS

• Zřízení DS, platná legislativa, správní poplatky
• Formuláře žádosti
• Žadatel – potřebné doklady, zpracování odeslané žádosti
 

5. Závěr, diskuse