Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociálně-právní ochrana dětí

Aktuality k novele zákona o SPOD, ON LINE KURZ

Variabilní symbol: 1022022
Datum konání: 8.2.2022
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS Teams
, Microsoft Teams - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná
 • Lektorka má 48 let praxi v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, dávek sociální potřebnosti a pomoci v hmotné nouzi. Je externí učitelkou Metropolitní univerzity Praha, lektorkou a zkušební komisařkou IVS Praha pro zvláštní odbornou způsobilost,  pracuje od 1. 4. 2013  dosud v  Dětském domově Charlotty Masarykové Praha 5 – Zbraslav,  od 1. 6. 2013 dosud  pro Magistrát města Most, od 1. 1. 2017  pro Poradenské centrum pro náhradní rodinu Klubíčko štěstí.
 • Předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR a členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR.
 • Věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Dlouholetá lektorka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s a řady dalších vzdělávacích agentur.
Akreditace u MPSV ČR: A2018/0132-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2000,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:

1.      internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky

2.      aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku

3.     mobilní appku na stažení pro Android i iOS,

 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře,  obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 POŽADAVKY AKREDITACE - je třeba zajistit, aby:

 • každý účastník byl přihlášen samostatně, pod svým celým jménem
 • se účastník zúčastnil celého programu

DOPORUČUJEME:

 • ověřit, zda mají účastníci zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 ŽÁDÁME, abyste u on-line kurzů:

již v přihláškách uvedli přímé kontakty na účastníky – pro komunikaci před kurzem

Cíle kurzu:

Účastníkům vzdělávacího programu bude umožněn vhled do problematiky a budou seznámeni s využiváním opatření, která spadají do působnosti orgánů SPOD, soudů nebo orgánů činných v trestním řízení při zajištění ochrany dítěte, dítěte ohroženého zanedbávání, zneužíváním a týráním, při výkonu opatrovnictví a poručenství, při výkonu ústavní a ochranné výchovy a pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okažitou pomoci, při svěření dítěte do osvojení a pěstnouské péče.

      
      
      
      

 

Program:

1. Výkon sociálně-právní ochrany u dítěte ohroženého zanedbáváním zneužíváním a týráním

Pojmy:

 • zanedbávání,
 • zneužívání,
 • týrání,
 • syndrom bitého dítěte,
 • syndorm "CAN"

Práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti této ochrany dětí.

2. Výkon opatrovnictví a poručenství

 • Důvody pro opatrovnictví v občanském, soudním, správním a trestním řízení, důvody pro poručenství.

3. Výkon ústavní a ochranné výchovy a pobyt dětí v zařízeních zajišťujících okamžitou pomoc.

 • Úkoly orgánů SPOD a vzájemná spolupráce se zařízeními pro děti a soudy.

4. Osvojení a pěstounská péče

 • Zprostředkování pěstounské péče a osvojení, práva a povinnosti orgánu SPOD a soudu, vzájemná spolupráce.

5. Příklady dobré a špatné praxe

 • Vzájemné postupy orgánů SPOD a soudů a dalších spolupracujících subjektů se nejlépe ověřují na kausuistikách a případových studií.

Závěr. Diskuse