Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Orgány obcí a jejich pravomoci

ON LINE SEMINÁŘ

Variabilní symbol: 1022025
Datum konání: 11.2.2022
Čas: 8:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: MS Teams
, Microsoft Teams - Podrobné informace
Lektor: Ing. Miroslav Veselý
Akreditace u MV ČR: AK/PV-591/2019 AK/VE-367/2019
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2000,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Přínos kurzu:
 • On-line seminář – akreditované vzdělávání z pohodlí kanceláře nebo domova
 • účastníci před seminářem obdrží materiál ke kurzu v PDF formátu

TECHNICKÉ PARAMETRY

 • on -line seminář bude probíhat v prostředí Microsoft Teams; instrukce jsou v češtině

Účastníci

 • mohou použít 3 různá rozhraní - všechny jsou 100% funkční:

1.      internetovou aplikaci funkční v internetových prohlížečích (Google Chrome, Microsoft Edge, Opera) - jako byste si prohlíželi internetové stránky

2.      aplikaci ke stažení a instalaci v PC / notebooku

3.     mobilní appku na stažení pro Android i iOS,

 • po přihlášení, 1-2 dny před seminářem mohou využít hodinový slot, kde si mohou vyzkoušet funkčnost připojení na své straně a pokud zjistí technický problém, náš administrátor jim poradí nebo doporučí, co si vyžádat od jejich IT specialistů, aby to při ostrém webináři fungovalo.
 • 1-2 dny před seminářem obdrží unikátní kód - odkaz do týmu, ve kterém bude probíhat webinář.
 • na začátku semináře bude prostor pro ověření připojení a nácvik komunikace v rozsahu cca 5 - 10 minut
 • po absolvování celého semináře,  obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu, a to poštou

 POŽADAVKY AKREDITACE - je třeba zajistit, aby:

 • každý účastník byl přihlášen samostatně, pod svým celým jménem
 • se účastník zúčastnil celého programu

DOPORUČUJEME:

 • ověřit, zda mají účastníci zabudovaný mikrofon, případně připojit externí (lze využít např. sluchátka s mikrofonem k mobilnímu telefonu); možná je však komunikace i prostřednictvím chatu 

 ŽÁDÁME, abyste u on-line kurzů:

již v přihláškách uvedli přímé kontakty na účastníky – pro komunikaci před kurzem

Cíle kurzu:

Podrobné seznámení s činností jednotlivých orgánů obcí a jejich pravomocemi.  Poskytnutí informací o kompetencích zastupitelstva obce, rady obce, starosty a obecního úřadu v oblasti samostatné působnosti. Poskytnutí informací o právní úpravě přípravy a průběhu zasedání zastupitelstva a rady obce. Seznámení s právy a povinnostmi členů orgánů obce.  Seznámení s právní úpravou odměňování členů orgánů obcí. Exkurs do problematiky činnosti výborů a komisí jako poradních orgánů zastupitelstva a rady obce. Shrnutí poznatků z praxe a závěrů judikatury.  

Program:

1. Orgány obcí a jejich postavení

2. Práva a povinnosti členů orgánů obce

3. Zastupitelstvo obce a jeho kompetence - postavení, práva a povinnosti členů

4. Rada obce a její kompetence - postavení, pravomoci

5. Starosta obce a jeho kompetence - postavení, pravomoci podle zákona o obcích a podle zvláštních zákonů

6. Obecní úřad a jeho kompetence - postavení, pravomoci

7. Postavení obecní policie a zvláštních orgánů obce - pravomoci

8. Příprava a průběh zasedání zastupitelstva obce a schůze rady obce

9. Odměňování členů zastupitelstva a ostatních orgánů obce - nároky členů včetně odměňování

10. Postavení výborů a komisí - postavení, členství, odměňování, pravomoci

11. Poznatky z praxe MV ČR, aktuální judikatura

12. Dotazy, diskuze