registrovat se  


 • Specifika práce s romskou rodinou
  PhDr. Dana Vrabcová
  20.11.2018 Úterý
  Brno
 • Řešení konfliktních situací
  Mgr. Věra Máchová
  20.11.2018 Úterý
  Praha
 • Zjišťování názoru dítěte
  Mgr. Klára Moravcová
  20.11.2018 Úterý
  Plzeň
 • Výchovné působení (specifické poruchy chování)
  PhDr. Kateřina Fořtová
  22.11.2018 Čtvrtek
  Plzeň
 • Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním
  MUDr. Tereza Formánková
  22.11.2018 Čtvrtek
  Brno
 • Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní seminář)
  Mgr. Jitka Měřínská
  22.11.2018 Čtvrtek
  Praha
 • Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
  Ing. Jana Zmeškalová
  22.11.2018 Čtvrtek
  Olomouc
 • Etiketa pro úředníky a vedoucí pracovníky
  PhDr. Michaela Černá
  23.11.2018 Pátek
  Praha
 • Potřeby dítěte a jejich naplnění
  PhDr. Kateřina Fořtová
  23.11.2018 Pátek
  Brno
 • Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
  Ing. Jana Zmeškalová
  23.11.2018 Pátek
  Ostrava
 
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
JIŽ 25 LET S VÁMI
 
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

NOVINKA - Nový občanský zákoník a užívání úpravy v něm uvedené při dispozicích s nemovitým majetkem obce a při činností stavebního úřadu

Více info...

Státní památková péče

Více info...

Písemná a elektronická komunikace

Více info...

EXISTENCIÁLNÍ SELF MANAGEMENT

Více info...

Olomouc: Nízký důchod - sociální hrozba, příčiny a možná řešení

Více info...

Datum

Sobota 17. listopadu 2018

Svátek má Mahulena
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).