registrovat se  


 • Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti
  MUDr. Alexandra Havlicová
  19.4.2021 Pondělí
  Praha 8 - Karlín
 • Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním
  Bc. Alena Košťáková
  20.4.2021 Úterý
  on-line (MS Teams)
 • Novinářská praxe
  PhDr. Michaela Černá
  21.4.2021 Středa
  on-line (MS Teams)
 • Vedení správního spisu
  JUDr. Luboš Průša
  22.4.2021 Čtvrtek
  Karlovy Vary
 • Identita dítěte v náhradní rodinné péči
  Mgr. Klára Moravcová
  22.4.2021 Čtvrtek
  on-line (MS Teams)
 • Správní řízení v praxi sociálně-právní ochrany dětí
  JUDr. Věra Novotná
  22.4.2021 Čtvrtek
  on-line (MS Teams)
 • Syndrom vyhoření (úvod do problematiky)
  MUDr. Alexandra Havlicová
  23.4.2021 Pátek
  Plzeň
 • Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky
  Mgr. Věra Máchová
  23.4.2021 Pátek
  on-line (MS Teams)
 • Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství
  JUDr. Věra Novotná
  27.4.2021 Úterý
  Plzeň
 • Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
  Ing. Vladimír Sitta, MBA
  27.4.2021 Úterý
  Praha 8 - Karlín
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
JIŽ 29 LET S VÁMI

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR jsou
prezenční vzdělávací akce od 12. 4. 2021 zakázány.

Výjimkou jsou kurzy s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., kde platí omezení na 9 účastníků + lektor. Prezenční kurzy s akreditací MPSV ČR pro Vás, v této podobě, zajišťujeme v případě zájmu a po dohodě všech přihlášených.

Nadále pokračujeme s realizací naplánovaných on-line kurzů.

Přihlášení účastníci budou kontaktováni našimi pracovníky; zároveň prosíme, sledujte naši webovou stránku. Děkujeme za pochopení.

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.

 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 9.000 účastníků v cca 600 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 355.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Omezení vzdělávacích aktivit od 12.4.2021

Více info...

Plán akreditovaných on-line kurzů a webinářů na duben 2021

Více info...

Plán on-line akreditovaných kurzů na duben – výběr: sociální oblast

Více info...

Nouzový stav a vzdělávací aktivity v období 3.12.2020-11.4.2021

Více info...

Plán akreditovaných on-line kurzů na březen 2021

Více info...

Plán on-line akreditovaných kurzů na březen – výběr: sociální oblast

Více info...

Datum

Sobota 17. dubna 2021

Svátek má Rudolf
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).