registrovat se  


 • Včasná detekce rizikového chování dětí
  Mgr. Milena Mikulková
  17.6.2021 Čtvrtek
  Olomouc
 • Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny
  Mgr. Věra Máchová
  17.6.2021 Čtvrtek
  Praha 8 - Karlín
 • Syndrom CAN - vhled do sociálně patologického fenoménu
  PhDr. Kateřina Fořtová
  18.6.2021 Pátek
  Brno
 • Zásahy do významných krajinných prvků a ukládání biologického hodnocení (novelizace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
  Ing. Petra Huislová
  18.6.2021 Pátek
  Plzeň
 • Rozpočtový proces obce v praxi
  Ing. Tomáš Matejov
  18.6.2021 Pátek
  Brno
 • Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami
  MUDr. Alexandra Havlicová
  18.6.2021 Pátek
  Plzeň
 • Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky
  Mgr. Věra Máchová
  18.6.2021 Pátek
  on-line (MS Teams)
 • Úřední deska v praxi obcí
  JUDr. Miroslav Kubánek
  22.6.2021 Úterý
  Olomouc
 • Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních
  Mgr. Radka Pešlová
  22.6.2021 Úterý
  Praha 8 - Karlín
 • Pracovní právo aktuálně
  JUDr. Jan Horecký, PhD.
  22.6.2021 Úterý
  Brno
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
JIŽ 29 LET S VÁMI

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (Č. j.: MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN) stanovuje kapacitní omezení pro konání prezenčních vzdělávácích akcí. Účastníky žádáme o dodržování aktuálně platných podmínek, které naleznete v Novinkách.

Zároveň nabízeme vzdělávání ve formě on-line kurzů. Sledujte naši webovou stránku.

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.

 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 9.000 účastníků v cca 600 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 355.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Nové školicí prostory v Olomouci

Více info...

Omezení vzdělávacích aktivit od 8.6.2021

Více info...

Omezení vzdělávacích aktivit od 17.5.2021

Více info...

Plán ON-LINE kurzů na květen 2021

Více info...

Plán ON-LINE kurzů na květen 2021 - výběr: SPOD a sociální problematika

Více info...

Omezení vzdělávacích aktivit od 12.4.2021

Více info...

Datum

Čtvrtek 17. června 2021

Svátek má Adolf
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).