registrovat se  


 • Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví – úvod do psychosomatiky
  Mgr. Věra Máchová
  28.1.2020 Úterý
  Olomouc
 • Jak identifikovat oběť domácího násilí
  PhDr. Helena Kalábová, PhD.
  28.1.2020 Úterý
  Praha 8 - Karlín
 • Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
  Ing. Jana Zmeškalová
  30.1.2020 Čtvrtek
  Brno
 • Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
  MUDr. Tereza Formánková
  30.1.2020 Čtvrtek
  Plzeň
 • Obecné a technické požadavky na výstavbu
  Ing. Jindřich Pater
  30.1.2020 Čtvrtek
  Praha 8 - Karlín
 • Střet zájmů
  JUDr. Simeona Zikmundová
  30.1.2020 Čtvrtek
  Karlovy Vary
 • Obecní kronika (úvodní kurz)
  Mgr. Tomáš Hromádka
  31.1.2020 Pátek
  Brno
 • Stavební úpravy památek v praxi
  Hana Talli Hlubučková
  31.1.2020 Pátek
  Olomouc
 • Stavební úpravy památek v praxi
  Hana Talli Hlubučková
  4.2.2020 Úterý
  Brno
 • Zpětná vazba v komunikaci
  Lenka Šimková
  4.2.2020 Úterý
  Plzeň
 
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 

JIŽ 29 LET S VÁMI

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

KARLOVY VARY - Identita dítěte v náhradní rodinné péči

Více info...

PLZEŇ - Exekuce a insolvence v daňovém řízení

Více info...

Střední Čechy - Syndrom vyhoření

Více info...

KARLOVY VARY - Střet zájmů

Více info...

Střední Čechy - Zákon o zadávání veřejných zakázek

Více info...

Datum

Neděle 26. ledna 2020

Svátek má Zora








VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).