registrovat se  


 • Odpadové hospodářství dle platné právní úpravy
  Ing. Barbora Tomčalová
  23.4.2019 Úterý
  Brno
 • Problematika přechodu dítěte při změně výchovného prostředí
  PhDr. Jan Vyhnálek
  23.4.2019 Úterý
  Plzeň
 • Opatrovnictví (veřejné i soukromé), svéprávnost, podpora, zastupování a praxe
  Mgr. Radka Pešlová
  25.4.2019 Čtvrtek
  Praha
 • Rozpočtový proces obce v praxi
  Ing. Tomáš Matejov
  25.4.2019 Čtvrtek
  Brno
 • Investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb
  Ing. Jiří Blažek
  25.4.2019 Čtvrtek
  Plzeň
 • Zákon o registru smluv
  JUDr. Simeona Zikmundová
  25.4.2019 Čtvrtek
  Plzeň
 • Specifika komunikace s mladistvým klientem
  Mgr. Klára Moravcová
  26.4.2019 Pátek
  Brno
 • Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení - souvislosti, výpočty, kritéria
  Mgr. Radka Pešlová
  26.4.2019 Pátek
  Plzeň
 • Spisová služba ve veřejné správě
  Mgr. Jan Schwaller
  30.4.2019 Úterý
  Ostrava
 • Sociální šetření
  Mgr. Ilona Kolářová
  30.4.2019 Úterý
  Praha
 
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 

JIŽ 28 LET S VÁMI

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Nově připravovaný akreditovaný seminář: Zákon o matrikách, jménu a příjmení!

Více info...

Střední Čechy - Jaksi udržet a rozvíjet spokojenost, když pracujeme s lidmi

Více info...

PLZEŇ - Sociální pohřby

Více info...

PLZEŇ - Formy porozvodového uspořádání péče o děti

Více info...

Příprava programu zaměřeného na novelu stavebního zákona

Více info...

Datum

Sobota 20. dubna 2019

Svátek má Marcela
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).