registrovat se  


 • Veřejné prostranství obce a nakládání s ním
  JUDr. Miroslav Kubánek
  21.1.2021 Čtvrtek
  Plzeň
 • Evidence obyvatel v práci ohlašoven
  Zdeňka Stránská
  21.1.2021 Čtvrtek
  Plzeň
 • Jak si udržet a rozvíjet spokojenost, když pracujeme s lidmi
  Mgr. Aleš Neusar, PhD.
  22.1.2021 Pátek
  Brno
 • Vedení týmu pro sociální pracovníky v sociálních službách
  Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
  22.1.2021 Pátek
  Plzeň
 • Jak si udržet a rozvíjet spokojenost, když pracujeme s lidmi
  Mgr. Aleš Neusar, PhD.
  22.1.2021 Pátek
  on-line (MS Teams)
 • Dítě jako pachatel
  PhDr. Lenka Průšová, PhD.
  26.1.2021 Úterý
  Brno
 • Vodní zákon
  Ing. Michal Krátký
  26.1.2021 Úterý
  Plzeň
 • Vodní zákon
  Ing. Michal Krátký
  26.1.2021 Úterý
  on-line (MS Teams)
 • Stres v práci pracovníka v sociálních službách včetně úvodu do technik psychohygieny
  Mgr. Věra Máchová
  27.1.2021 Středa
  Brno
 • Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny
  Mgr. Věra Máchová
  27.1.2021 Středa
  on-line (MS Teams)
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
JIŽ 29 LET S VÁMI

Na základě přijatých krizových opatření – Usnesení vlády ČR č. 1376/2020 a navazující č. 12/2021 jsou prezenční vzdělávací akce do 22. 1. 2021 zakázány.

Přihlášení účastníci budou kontaktováni našimi pracovníky; zároveň prosíme, sledujte naši webovou stránku. Děkujeme za pochopení.

Nadále pokračujeme s realizací naplánovaných on-line kurzů.

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Lednové on-line akreditované kurzy

Více info...

Nouzový stav a vzdělávací aktivity v období 3.12.2020-22.1.2021

Více info...

KARLOVY VARY_SP_problém závislosti_mimořádně středa

Více info...

KARLOVY VARY_Zákon o obcích

Více info...

Nouzový stav a vzdělávací aktivity v období 23.11.-3.12.2020

Více info...

KARLOVY VARY_Cochemská praxe

Více info...

Datum

Středa 20. ledna 2021

Svátek má Ilona
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).