registrovat se  


 • Správní řád - aktuality a praxe
  JUDr. Luboš Průša
  25.2.2020 Úterý
  Plzeň
 • Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví – úvod do psychosomatiky
  Mgr. Věra Máchová
  25.2.2020 Úterý
  Brno
 • Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče
  PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
  25.2.2020 Úterý
  Plzeň
 • Odpadové hospodářství dle platné právní úpravy
  Ing. Barbora Tomčalová
  25.2.2020 Úterý
  Praha 8 - Karlín
 • Prezentace úřadu na Facebooku a na Twitteru - přehledně, prakticky, smysluplně
  PhDr. Vojtěch Bednář
  27.2.2020 Čtvrtek
  Brno
 • Zákon o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy
  Mgr. Jana Polívková Vraná
  27.2.2020 Čtvrtek
  Plzeň
 • Stavební úpravy památek v praxi
  Hana Talli Hlubučková
  27.2.2020 Čtvrtek
  Karlovy Vary
 • Identita dítěte v náhradní rodinné péči
  Mgr. Klára Moravcová
  27.2.2020 Čtvrtek
  Karlovy Vary
 • Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví – úvod do psychosomatiky
  Mgr. Věra Máchová
  27.2.2020 Čtvrtek
  Ostrava
 • Specifika komunikace s mladistvým klientem
  PhDr. Eva Maierová, PhD.
  27.2.2020 Čtvrtek
  Praha 8 - Karlín
 
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 

JIŽ 29 LET S VÁMI

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

KARLOVY VARY - Střet zájmů

Více info...

Brno - kurz Aktuální problémy uplatňování DPH se zaměřením na obce a neziskové organizace

Více info...

Střední Čechy - Zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a související právní předpisy ve vazbě na činnost obecní policie

Více info...

KARLOVY VARY - Identita dítěte v náhradní rodinné péči

Více info...

Novinky v akreditacích vzdělávacích programů MPSV ČR.

Více info...

PLZEŇ - Exekuce a insolvence v daňovém řízení

Více info...

Datum

Úterý 25. února 2020

Svátek má Liliana
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).