registrovat se  


 • Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti
  MUDr. Alexandra Havlicová
  20.9.2021 Pondělí
  Praha 8 - Karlín
 • Prezentace úřadu na Facebooku a na Twitteru - přehledně, prakticky, smysluplně
  PhDr. Vojtěch Bednář
  21.9.2021 Úterý
  Brno
 • Životní prostředí - aktuální informace - ZPF, lesy, voda, ochrana ovzduší, odpady
  Ing. Dominika Čermáková
  22.9.2021 Středa
  Praha 8 - Karlín
 • Jak tvořit obecní zpravodaj
  PhDr. Michaela Černá
  22.9.2021 Středa
  Olomouc
 • Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
  Ing. Jiří Blažek
  23.9.2021 Čtvrtek
  Brno
 • Zákon o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy
  Mgr. Jana Polívková Vraná
  23.9.2021 Čtvrtek
  Plzeň
 • Identita dítěte v náhradní rodinné péči
  Mgr. Klára Moravcová
  23.9.2021 Čtvrtek
  Praha 8 - Karlín
 • Trénink paměti
  Mgr. Kateřina Maděrová
  23.9.2021 Čtvrtek
  Brno
 • Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím
  Ing. Tomáš Matejov
  24.9.2021 Pátek
  Praha 1
 • Investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb
  Ing. Jiří Blažek
  24.9.2021 Pátek
  Praha 8 - Karlín
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
SLEVOVÁ AKCE 3+  2+  1+
Při úhradě vložného Vám bude automaticky vrácena částka 15% (konání kurzu 3 měsíce a více od platby), 10% (2 měsíce), 5% (1 měsíc). Podrobnosti ZDE.

Na základě usnesení vlády č. 714 je vydáno mimořádné opatření MZDR ČR, stanovující podmínky pro konání prezenčních vzdělávácích akcí. Účastníky žádáme o dodržování aktuálně platných nařízení, které naleznete v Novinkách.

Zároveň nabízeme vzdělávání ve formě on-line kurzů. Sledujte naši webovou stránku.

JIŽ 29 LET S VÁMI

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.

 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 9.000 účastníků v cca 600 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 355.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Brno -novinky

Více info...

Plán ON-LINE kurzů září - prosinec 2021

Více info...

Novinky v akreditacích MV ČR

Více info...

Novinky v akreditacích MPSV ČR

Více info...

Omezení vzdělávacích aktivit od 1.9.2021

Více info...

Novinky ze Středočeské pobočky

Více info...

Datum

Pondělí 20. září 2021

Svátek má Oleg
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).