registrovat se  


 • Stavební právo - aktuální změny a praxe po novele stavebního zákona
  Mgr. František Málek
  22.2.2019 Pátek
  Plzeň
 • Daň z příjmu obcí a příspěvkových organizací
  Ing. Pavla Dvořáková
  22.2.2019 Pátek
  Brno
 • Zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím
  JUDr. Eva Kuzmová
  22.2.2019 Pátek
  Ostrava
 • Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)
  Mgr. Klára Moravcová
  26.2.2019 Úterý
  Brno
 • Zákon o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy
  Mgr. Jana Vraná
  26.2.2019 Úterý
  Plzeň
 • Stavební úpravy památek v praxi
  Hana Talli Hlubučková
  26.2.2019 Úterý
  Praha
 • Obecné a technické požadavky na výstavbu
  Ing. Jindřich Pater
  26.2.2019 Úterý
  Ostrava
 • Vedení hodnotícího pohovoru
  Mgr. Věra Máchová
  27.2.2019 Středa
  Brno
 • Finanční hospodaření územních rozpočtů zákon 250/2000 Sb., v platném znění
  Mgr. Helena Peterová
  28.2.2019 Čtvrtek
  Brno
 • Exekuce a insolvence v daňovém řízení
  Vlastimil Veselý
  28.2.2019 Čtvrtek
  Plzeň
 
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 

JIŽ 28 LET S VÁMI

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Exekuce a insolvence

Více info...

Stavební právo - po novele stavebního zákona

Více info...

Brno - Stavební úpravy památek v praxi

Více info...

Ostrava: Nízký důchod - sociální hrozba, příčiny a možná řešení

Více info...

Střední Čechy - Dluhové poradenství

Více info...

Datum

Pátek 22. února 2019

Svátek má Petr
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).