registrovat se  


 • Střet zájmů
  JUDr. Simeona Zikmundová
  26.3.2019 Úterý
  Brno
 • Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte
  Lenka Šimková
  26.3.2019 Úterý
  Praha
 • Znalecké posudky zpracovávané pro soudní řízení při sporech o děti - úvod do problematiky
  PhDr. Ludmila Mrkvicová
  26.3.2019 Úterý
  Olomouc
 • Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče
  PhDr. Jan Vyhnálek
  26.3.2019 Úterý
  Plzeň
 • Sociální pohřby po novele zákona o pohřebnictví
  ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
  28.3.2019 Čtvrtek
  Brno
 • Formy porozvodového uspořádání péče o děti
  PhDr. Kateřina Fořtová
  28.3.2019 Čtvrtek
  Plzeň
 • Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor
  Mgr. Klára Moravcová
  28.3.2019 Čtvrtek
  Ostrava
 • Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
  Ing. Jiří Blažek
  29.3.2019 Pátek
  Brno
 • Specifika komunikace s mladistvým klientem
  PhDr. Eva Maierová, Ph.D.
  29.3.2019 Pátek
  Praha
 • Jak tvořit obecní zpravodaj
  PhDr. Michaela Černá
  29.3.2019 Pátek
  Ostrava
 
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 

JIŽ 28 LET S VÁMI

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

PLZEŇ - Formy porozvodového uspořádání péče o děti

Více info...

Brno - Střet zájmů - včetně řešení přestupků za porušení zákona o střetu zájmů

Více info...

Ostrava: Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní seminář)

Více info...

Exekuce a insolvence

Více info...

Program Zákon č. 553/1991 o obecní policii a právní předpisy související s činností strážníků obecní policie

Více info...

Datum

Sobota 23. března 2019

Svátek má Ivona
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).