registrovat se  


 • Agresivní chování a možnosti práce s klienty
  PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
  18.8.2020 Úterý
  Brno
 • Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách
  Mgr. Věra Máchová
  19.8.2020 Středa
  Brno
 • Sjednávání smluv dle NOZ v praxi ÚSC, zejména obcí
  JUDr. Luboš Průša
  20.8.2020 Čtvrtek
  Brno
 • Individuální plánování průběhu sociální služby
  Bc. Barbora Cigánková, DiS.
  20.8.2020 Čtvrtek
  Brno
 • Pozemní komunikace a předpisy související
  Ing. Jiří Blažek
  20.8.2020 Čtvrtek
  Karlovy Vary
 • Hmotná nouze ve světle související legislativy včetně aktualit a chystaných změn
  Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
  20.8.2020 Čtvrtek
  Praha 8 - Karlín
 • Základy sociální práce ve sporech rodičů o děti
  PhDr. Dana Vrabcová
  20.8.2020 Čtvrtek
  Karlovy Vary
 • Školení pro správce hřbitovů
  ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
  20.8.2020 Čtvrtek
  Ostrava
 • Sociální pohřby po novele zákona o pohřebnictví
  ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
  21.8.2020 Pátek
  Brno
 • Obecní kronika (úvodní kurz)
  Mgr. Tomáš Hromádka
  21.8.2020 Pátek
  Plzeň
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
JIŽ 29 LET S VÁMI

Vzdělávací aktivity realizujeme při dodržování přísných hygienických opatření a v omezeném počtu účastníků. Bližší informace o jejich zajištění naleznete v sekci Novinky a zároveň v pozvánce konkrétního semináře.

Těšíme se na Vaší účast na otevřených kurzech na všech pobočkách.  

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Plzeň - ochrana osobních údajů X svobodný přístup k informacím

Více info...

Karlovy Vary - Pozemní komunikace

Více info...

Brno - srpnové kurzy

Více info...

Střední Čechy - srpnové kurzy

Více info...

Brno -červencové kurzy

Více info...

Volné místo koordinátora vzdělávání

Více info...

Datum

Úterý 04. srpna 2020

Svátek má Dominik
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).