registrovat se  


 • Týmová spolupráce při řešení rodičovských konfliktů
  PhDr. Dana Vrabcová
  22.8.2019 Čtvrtek
  Brno
 • Obecní kronika (úvodní kurz)
  Mgr. Tomáš Hromádka
  22.8.2019 Čtvrtek
  Zlín
 • Evidence obyvatel v práci ohlašoven
  Zdeňka Stránská
  23.8.2019 Pátek
  Praha
 • Finanční hospodaření územních rozpočtů zákon 250/2000 Sb., v platném znění
  Olga Sloupová
  23.8.2019 Pátek
  Brno
 • Obecní kronika (úvodní kurz)
  Mgr. Tomáš Hromádka
  23.8.2019 Pátek
  Ostrava
 • Nízký důchod - sociální hrozba, příčiny a možná řešení
  Mgr. Radka Pešlová
  27.8.2019 Úterý
  Praha
 • Pohřebnictví
  ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
  27.8.2019 Úterý
  Ostrava
 • Specifika práce s romskou rodinou
  PhDr. Dana Vrabcová
  27.8.2019 Úterý
  Plzeň
 • Specifika sociální komunikace v gerontologii
  Bc. Alena Reitmayerová
  27.8.2019 Úterý
  Brno
 • Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny
  Mgr. Věra Máchová
  28.8.2019 Středa
  Praha
 
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 

JIŽ 28 LET S VÁMI

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Olomouc: Sociální bydlení v praxi veřejné správy

Více info...

Od srpna zahájíme realizaci školení v KARLOVÝCH VARECH

Více info...

Ostrava: Obecní kronika (úvodní kurz)

Více info...

střední Čechy: Srpnové kurzy

Více info...

SRPNOVÉ KURZY V BRNĚ

Více info...

Datum

Sobota 20. července 2019

Svátek má Ilja
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).