registrovat se  


 • Sociální práce ve sporech rodičů o děti - jak posílit rodiče ve spolupráci
  PhDr. Dana Vrabcová
  2.3.2021 Úterý
  On-line (MS Teams)
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb. a její uplatnění v praxi památkové péče
  Hana Talli Hlubučková
  4.3.2021 Čtvrtek
  Plzeň
 • Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy
  JUDr. Eva Kuzmová
  5.3.2021 Pátek
  Plzeň
 • Sociální práce s manipulativním rodičem
  Bc. Alena Košťáková
  5.3.2021 Pátek
 • Zákon o registru smluv
  JUDr. Simeona Zikmundová
  5.3.2021 Pátek
  on-line (MS Teams)
 • Výkon státního odborného dozoru a státní správy v přenesené působnosti dopravními úřady na úseku silniční dopravy
  Mgr. Jana Nádvorníková
  5.3.2021 Pátek
  on-line (MS Teams)
 • Zákon o registru smluv
  JUDr. Simeona Zikmundová
  5.3.2021 Pátek
  on-line (MS Teams)
 • Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy
  JUDr. Eva Kuzmová
  5.3.2021 Pátek
  on-line (MS Teams)
 • Sociální práce s manipulativním rodičem
  Bc. Alena Košťáková
  5.3.2021 Pátek
  on-line (MS Teams)
 • Identita dítěte v náhradní rodinné péči
  Mgr. Klára Moravcová
  8.3.2021 Pondělí
  Praha 8 - Karlín
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
JIŽ 29 LET S VÁMI

Na základě přijatých krizových opatření – Usnesení vlády ČR č. 126/2021 jsou prezenční vzdělávací akce do 28. 2. 2021 zakázány.

Výjimkou jsou kurzy s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kde platí omezení na 9 účastníků + lektor. Prezenční kurzy s akreditací MPSV ČR začínáme realizovat od března 2021. 

Nadále pokračujeme s realizací naplánovaných on-line kurzů.

Přihlášení účastníci budou kontaktováni našimi pracovníky; zároveň prosíme, sledujte naši webovou stránku. Děkujeme za pochopení.

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.

 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Nouzový stav a vzdělávací aktivity v období 3.12.2020-28.2.2021

Více info...

Plán akreditovaných on-line kurzů na únor 2021

Více info...

Lednové on-line akreditované kurzy

Více info...

KARLOVY VARY_SP_problém závislosti_mimořádně středa

Více info...

KARLOVY VARY_Zákon o obcích

Více info...

Nouzový stav a vzdělávací aktivity v období 23.11.-3.12.2020

Více info...

Datum

Sobota 27. února 2021

Svátek má Alexandr
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).