registrovat se  


 • Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky
  Mgr. Věra Máchová
  20.1.2022 Čtvrtek
  On-line (MS Teams)
 • Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky
  Mgr. Věra Máchová
  20.1.2022 Čtvrtek
  on-line (MS Teams)
 • Terénní sociální práce v praxi
  Tomáš Pavlíček, DiS.
  20.1.2022 Čtvrtek
  Praha 8 - Karlín
 • Střídavá výchova, předávání dětí a vynucování styku s druhým rodičem
  Mgr. Milena Mikulková
  20.1.2022 Čtvrtek
  Microsoft Teams
 • Zvládání emocí a nátlakových technik při práci s klientem
  Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
  20.1.2022 Čtvrtek
  Praha 8 - Karlín
 • Specifika práce s romskou rodinou
  Mgr. Elena Mešková
  21.1.2022 Pátek
  Microsoft Teams
 • Sociální práce ve sporech rodičů o děti - jak posílit rodiče ve spolupráci
  PhDr. Dana Vrabcová
  21.1.2022 Pátek
  Praha 8 - Karlín
 • Prezentace úřadu na Facebooku a na Twitteru - přehledně, prakticky, smysluplně
  PhDr. Vojtěch Bednář
  25.1.2022 Úterý
  on-line (MS Teams)
 • Správní řízení v praxi škol a školských zařízení
  JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
  25.1.2022 Úterý
  Praha 8 - Karlín
 • Zvládání emocí a nátlakových technik při práci s klientem
  Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
  25.1.2022 Úterý
  Plzeň
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
Ministerstvo zdravotnictví ČR stanovuje od 3. ledna 2022 omezení pro konání prezenčních vzdělávácích akcí - podrobnosti naleznete ZDE. Účastníky žádáme o dodržování aktuálně platných nařízení.

V případě nemožnosti realizace vzdělávací akce v prezenční formě, jsme schopni většinu kurzů uskutečnit v on-line podobě (MS Teams). Podrobnosti najdete v detailu jednotlivého semináře, případně Vám informace podají naši pracovníci.

Sledujte naši webovou stránku.

JIŽ 29 LET S VÁMI

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.

 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 9.000 účastníků v cca 600 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 355.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Nové školící prostory pro pobočku Střední Čechy

Více info...

Omezení vzdělávacích aktivit od 3. 1. 2022

Více info...

Nabídka kurzů v Plzni a v Karlových Varech v roce 2022

Více info...

Vánoční přání a zahájení kurzů v roce 2022

Více info...

Pozvánka na lednové kurzy olomoucké pobočky

Více info...

Facebook VCVS ČR, o.p.s.

Více info...

Datum

Středa 19. ledna 2022

Svátek má Doubravka
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).