registrovat se  


 • Problematika památkové péče v praxi
  Hana Talli Hlubučková
  21.5.2019 Úterý
  Praha
 • Spisová služba
  Mgr. Jan Schwaller
  21.5.2019 Úterý
  Brno
 • Aktuální otázky územního plánování - s důrazem na novelu stavebního zákona
  Mgr. Veronika Doležalová
  21.5.2019 Úterý
  Plzeň
 • Problematika přechodu dítěte při změně výchovného prostředí
  PhDr. Monika Stejskalová
  21.5.2019 Úterý
  Ostrava
 • Základy krizové intervence
  Mgr. Peter Oroszy
  21.5.2019 Úterý
  Ostrava
 • Právní minimum pro úředníky
  JUDr. Simeona Zikmundová
  23.5.2019 Čtvrtek
  Praha
 • Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím
  Ing. Tomáš Matejov
  23.5.2019 Čtvrtek
  Brno
 • Veřejné prostranství obce a nakládání s ním
  JUDr. Miroslav Kubánek
  23.5.2019 Čtvrtek
  Plzeň
 • Finanční hospodaření územních rozpočtů zákon 250/2000 Sb., v platném znění
  Mgr. Helena Peterová
  23.5.2019 Čtvrtek
  Plzeň
 • Smlouvy a ceny ve výstavbě
  Ing. Jiří Blažek
  24.5.2019 Pátek
  Praha
 
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 

JIŽ 28 LET S VÁMI

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

PLZEŇ - Stavební řád

Více info...

Nově připravovaný akreditovaný seminář: Zákon o matrikách, jménu a příjmení!

Více info...

Brno - Dvoudenní kurz Dluhové poradenství

Více info...

PLZEŇ - Stavební úpravy památek v praxi

Více info...

PLZEŇ - Znalecké posudky

Více info...

Datum

Úterý 21. května 2019

Svátek má Monika
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).