registrovat se  


 • Sociální práce s manipulativním rodičem
  Bc. Alena Reitmayerová
  18.10.2018 Čtvrtek
  Brno
 • Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
  PhDr. Dana Vrabcová
  18.10.2018 Čtvrtek
  Praha
 • Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
  PhDr. Eva Maierová, Ph.D.
  18.10.2018 Čtvrtek
  Ostrava
 • Řešení konfliktních situací
  Mgr. Věra Máchová
  19.10.2018 Pátek
  Brno
 • Etiketa pro úředníky a vedoucí pracovníky
  PhDr. Michaela Černá
  19.10.2018 Pátek
  Plzeň
 • Nová právní úprava správního trestání od 1. 7. 2017
  Mgr. David Marek
  23.10.2018 Úterý
  Brno
 • Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
  Mgr. Věra Máchová
  23.10.2018 Úterý
  Praha
 • Identita dítěte v náhradní rodinné péči
  Mgr. Klára Moravcová
  25.10.2018 Čtvrtek
  Brno
 • Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví – úvod do psychosomatiky
  Mgr. Věra Máchová
  25.10.2018 Čtvrtek
  Olomouc
 • Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
  Ing. Jana Zmeškalová
  25.10.2018 Čtvrtek
  Plzeň
 
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
JIŽ 25 LET S VÁMI
 
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

EXISTENCIÁLNÍ SELF MANAGEMENT

Více info...

Obce a povolování kácení mimolesních dřevin

Více info...

Workshop v Praze - Práce matričních úřadů

Více info...

Nový občanský zákoník při činnosti živnostenského úřadu

Více info...

Brno - Aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxi

Více info...

Datum

Čtvrtek 18. října 2018

Svátek má Lukáš
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).