registrovat se  


 • Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím
  Mgr. Radka Pešlová
  30.11.2021 Úterý
  Brno
 • Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak ho podpořit a zvládnout nepříznivou sociální situaci
  Bc. Alena Košťáková
  1.12.2021 Středa
  On-line (MS Teams)
 • Úřední deska v praxi obcí
  JUDr. Miroslav Kubánek
  2.12.2021 Čtvrtek
  Plzeň
 • Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
  PhDr. Eva Aigelová, PhD.
  2.12.2021 Čtvrtek
  Plzeň
 • Základní principy krizové intervence
  Mgr. Věra Máchová
  2.12.2021 Čtvrtek
  Praha 8 - Karlín
 • Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
  Mgr. Jana Polívková Vraná
  2.12.2021 Čtvrtek
  Praha 8 - Karlín
 • Kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou
  PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
  3.12.2021 Pátek
  Praha 8 - Karlín
 • Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
  Ing. Jana Zmeškalová
  3.12.2021 Pátek
  On-line (MS Teams)
 • Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
  Ing. Jana Zmeškalová
  3.12.2021 Pátek
  Microsoft Teams
 • Problematika památkové péče v praxi
  Hana Talli Hlubučková
  7.12.2021 Úterý
  Praha 8 - Karlín
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
SLEVOVÁ AKCE 3+  2+  1+
Při úhradě vložného Vám bude automaticky vrácena částka 15% (konání kurzu 3 měsíce a více od platby), 10% (2 měsíce), 5% (1 měsíc). Podrobnosti ZDE.

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu je vydáno vládní usnesení č. 1066 (krizové opatření), stanovující podmínky pro konání prezenčních vzdělávácích akcí. Účastníky žádáme o dodržování aktuálně platných nařízení, které naleznete v Novinkách.

Zároveň nabízeme vzdělávání ve formě on-line kurzů. Sledujte naši webovou stránku.

JIŽ 29 LET S VÁMI

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.

 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 9.000 účastníků v cca 600 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 355.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

SLEVOVÁ AKCE 3+ 2+ 1+

Více info...

Brno -novinky

Více info...

Omezení vzdělávacích aktivit od 26. 11. 2021

Více info...

Omezení vzdělávacích aktivit od 22. 11. 2021

Více info...

Novinky v akreditacích MPSV

Více info...

Novinky na pobočce Střední Čechy

Více info...

Datum

Pondělí 29. listopadu 2021

Svátek má Zina
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).