registrovat se  


 • Obecní kronika (úvodní kurz)
  Mgr. Tomáš Hromádka
  22.8.2022 Pondělí
  on-line (MS Teams)
 • Obecní kronika (úvodní kurz) - webinář
  Mgr. Tomáš Hromádka
  22.8.2022 Pondělí
  on-line (MS Teams)
 • Zákon o některých přestupcích - praktická aplikace
  JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
  23.8.2022 Úterý
  Praha 8 - Karlín
 • Sociální bydlení v praxi veřejné správy
  Mgr. Kamil Hric, DiS.
  23.8.2022 Úterý
  Praha 8 - Karlín
 • Nízký důchod - sociální hrozba, příčiny a možná řešení
  Mgr. Radka Pešlová
  23.8.2022 Úterý
  Brno
 • Kronikářská praxe I
  Mgr. Tomáš Hromádka
  23.8.2022 Úterý
  Brno
 • Trénink paměti
  Mgr. Kateřina Maděrová
  23.8.2022 Úterý
  Olomouc
 • Dluhové poradenství
  Mgr. Gabriela Šťastná
  25.8.2022 Čtvrtek
  Plzeň
 • Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky
  Mgr. Věra Máchová
  25.8.2022 Čtvrtek
  Praha 8 - Karlín
 • Sociální zabezpečení cizinců na území ČR
  Mgr. Jitka Černá, MSc.
  25.8.2022 Čtvrtek
  Praha 8 - Karlín
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
 

JIŽ 31 LET S VÁMI

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.

 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 9.000 účastníků v cca 600 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 355.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Brno -srpnové kurzy

Více info...

Pozvánka na srpnové kurzy

Více info...

Červnové kurzy v Brně

Více info...

Volné místo koordinátora vzdělávání

Více info...

Novinky v akreditacích

Více info...

Pozvánka na červnové kurzy v Plzni a v Karlových Varech

Více info...

Datum

Sobota 13. srpna 2022

Svátek má Alena
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).