registrovat se  


 • Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách
  MUDr. Tereza Formánková
  1.12.2020 Úterý
  Praha 8 - Karlín
 • Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
  Ing. Jiří Nowák
  1.12.2020 Úterý
  on-line (MS Teams)
 • Střídavá výchova, předávání dětí a vynucování styku s druhým rodičem
  Mgr. Milena Mikulková
  2.12.2020 Středa
  on-line (MS Teams)
 • Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách
  Mgr. Věra Máchová
  2.12.2020 Středa
  Plzeň
 • Pracovní právo aktuálně
  JUDr. Jan Horecký, PhD.
  3.12.2020 Čtvrtek
  Plzeň
 • Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě
  Mgr. Jiří Jarema
  3.12.2020 Čtvrtek
  on-line (MS Teams)
 • Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
  PhDr. Dana Vrabcová
  3.12.2020 Čtvrtek
  on-line (MS Teams)
 • Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)
  Mgr. Klára Moravcová
  3.12.2020 Čtvrtek
  on-line (MS Teams)
 • Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě
  Mgr. Jiří Jarema
  3.12.2020 Čtvrtek
  on-line (MS Teams)
 • Pozemní komunikace a předpisy související
  Ing. Jiří Blažek
  4.12.2020 Pátek
  Karlovy Vary
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
JIŽ 29 LET S VÁMI

Aktualita ze dne 1. 12. 2020:

Na základě přijatých krizových opatření – Usnesení vlády ČR č. 1262/2020 jsou prezenční vzdělávací akce v období 3. - 12. 12. 2020 omezeny na 10 účastníků (9 + lektor).

Přihlášení účastníci budou kontaktováni našimi pracovníky; zároveň prosíme, sledujte naši webovou stránku. Děkujeme za pochopení.

Nadále pokračujeme rovněž s realizací naplánovaných on-line kurzů.

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

KARLOVY VARY_SP_problém závislosti_mimořádně středa

Více info...

Nouzový stav a vzdělávací aktivity v období 3.12.-12.12.2020

Více info...

KARLOVY VARY_Zákon o obcích

Více info...

Nouzový stav a vzdělávací aktivity v období 23.11.-3.12.2020

Více info...

KARLOVY VARY_Cochemská praxe

Více info...

On-line seminář: Účetní závěrka aktuálně

Více info...

Datum

Úterý 01. prosince 2020

Svátek má Iva
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).