registrovat se  


 • Pohřebnictví
  ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
  11.5.2021 Úterý
  Plzeň
 • Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky
  Mgr. Věra Máchová
  11.5.2021 Úterý
  Brno
 • Základní poznatky k realizaci kontaktu dítěte v NRP s biologickou rodinou
  PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
  11.5.2021 Úterý
  on-line (MS Teams)
 • Řešení konfliktních situací
  Mgr. Věra Máchová
  12.5.2021 Středa
  on-line (MS Teams)
 • Veřejné prostranství obce a nakládání s ním
  JUDr. Miroslav Kubánek
  13.5.2021 Čtvrtek
  Plzeň
 • Jak rozpoznat dítě se znaky CAN
  Mgr. Peter Oroszy
  13.5.2021 Čtvrtek
  on-line (MS Teams)
 • Obec a občanský zákoník (úvod do problematiky)
  JUDr. Luboš Průša
  13.5.2021 Čtvrtek
  on-line (MS Teams)
 • Zákon o sociálních službách - zaměření na nařízení EU o ochraně osobních údajů
  Mgr. Ilona Kolářová
  14.5.2021 Pátek
  Praha 8 - Karlín
 • Sociální práce ve sporech rodičů o děti - jak posílit rodiče ve spolupráci
  PhDr. Dana Vrabcová
  14.5.2021 Pátek
  Plzeň
 • Zákon o sociálních službách
  Mgr. Radka Pešlová
  14.5.2021 Pátek
  on-line (MS Teams)
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
JIŽ 29 LET S VÁMI

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR jsou
prezenční vzdělávací akce od 12. 4. 2021 zakázány.

Výjimkou jsou kurzy s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., kde platí omezení na 9 účastníků + lektor. Prezenční kurzy s akreditací MPSV ČR pro Vás, v této podobě, zajišťujeme v případě zájmu a po dohodě všech přihlášených.

Nadále pokračujeme s realizací naplánovaných on-line kurzů.

Přihlášení účastníci budou kontaktováni našimi pracovníky; zároveň prosíme, sledujte naši webovou stránku. Děkujeme za pochopení.

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.

 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 9.000 účastníků v cca 600 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 355.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Plán ON-LINE kurzů na květen 2021

Více info...

Plán ON-LINE kurzů na květen 2021 - výběr: SPOD a sociální problematika

Více info...

Omezení vzdělávacích aktivit od 12.4.2021

Více info...

Plán akreditovaných on-line kurzů a webinářů na duben 2021

Více info...

Plán on-line akreditovaných kurzů na duben – výběr: sociální oblast

Více info...

Nouzový stav a vzdělávací aktivity v období 3.12.2020-11.4.2021

Více info...

Datum

Neděle 09. května 2021

Svátek má Ctibor
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).