registrovat se  


 • Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím
  Ing. Tomáš Matejov
  29.9.2020 Úterý
  Praha 8 - Karlín
 • Hranice klienta, hranice pracovníka
  Lenka Šimková
  29.9.2020 Úterý
  Brno
 • Včasná detekce rizikového chování dětí
  Mgr. Milena Mikulková
  1.10.2020 Čtvrtek
  Ostrava
 • Identita dítěte v náhradní rodinné péči
  Mgr. Klára Moravcová
  1.10.2020 Čtvrtek
  Brno
 • Dluhové poradenství
  Mgr. Gabriela Šťastná
  1.10.2020 Čtvrtek
  Plzeň
 • Etiketa pro úředníky a vedoucí pracovníky
  PhDr. Michaela Černá
  1.10.2020 Čtvrtek
  Olomouc
 • Pěstounská péče
  JUDr. Věra Novotná
  2.10.2020 Pátek
  Karlovy Vary
 • Jak identifikovat oběť domácího násilí
  PhDr. Helena Kalábová, PhD.
  2.10.2020 Pátek
  Příbram
 • Etiketa pro úředníky a vedoucí pracovníky
  PhDr. Michaela Černá
  2.10.2020 Pátek
  Ostrava
 • ADHD - výchovné působení
  PhDr. Helena Kalábová, PhD.
  5.10.2020 Pondělí
  Praha 8 - Karlín
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
JIŽ 29 LET S VÁMI

Vzdělávací aktivity realizujeme při dodržování přísných hygienických opatření a v omezeném počtu účastníků. Bližší informace o jejich zajištění naleznete v sekci Novinky a zároveň v pozvánce konkrétního semináře.

Těšíme se na Vaší účast na otevřených kurzech na všech pobočkách.  

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Brno - Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností

Více info...

On-line seminář: Účetnictví ÚSC a PO - využití informací z účetnictví - základní seminář

Více info...

KARLOVY VARY_Cochemská praxe

Více info...

KARLOVY VARY_Zákon o obcích

Více info...

Ostrava: Násilí v rodinách a co s ním

Více info...

Ostrava: Kurz s velmi aktuální tématikou krizové intervence

Více info...

Datum

Úterý 29. září 2020

Svátek má Michal
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).