registrovat se  


 • Aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxi
  Hana Talli Hlubučková
  25.9.2018 Úterý
  Brno
 • Postup při ukončení a zahájení období zastupitelstva obce
  Mgr. Lukáš Rothanzl
  25.9.2018 Úterý
  Ostrava
 • Postup při ukončení a zahájení období zastupitelstva obce
  JUDr. Miroslav Kubánek
  27.9.2018 Čtvrtek
  Praha
 • Týmová spolupráce při řešení rodičovských konfliktů
  PhDr. Dana Vrabcová
  27.9.2018 Čtvrtek
  Plzeň
 • Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
  JUDr. Luboš Průša
  27.9.2018 Čtvrtek
  Brno
 • Případové konference v praxi (aktualizovaný úvodní seminář)
  PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.
  27.9.2018 Čtvrtek
  Brno
 • Znalecké posudky zpracovávané pro soudní řízení při sporech o děti - úvod do problematiky
  PhDr. Ludmila Mrkvicová
  1.10.2018 Pondělí
  Brno
 • Odpadové hospodářství dle platné právní úpravy
  Ing. Barbora Tomčalová
  2.10.2018 Úterý
  Plzeň
 • Postup při ukončení a zahájení období zastupitelstva obce
  JUDr. Miroslav Kubánek
  2.10.2018 Úterý
  Brno
 • Problematika památkové péče v praxi
  Hana Talli Hlubučková
  2.10.2018 Úterý
  Praha
 
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
JIŽ 25 LET S VÁMI
 
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Obce a povolování kácení mimolesních dřevin

Více info...

Novinka v Brně - ŠKOLSKÝ ZÁKON SE ZAMĚŘENÍM NA ROZHODOVÁNÍ ŘEDITELŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Více info...

Workshop v Praze - Práce matričních úřadů

Více info...

Nový občanský zákoník při činnosti živnostenského úřadu

Více info...

Brno - Aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxi

Více info...

Datum

Pondělí 24. září 2018

Svátek má Jaromír
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).