registrovat se  


 • Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím
  JUDr. Eva Kuzmová
  19.8.2021 Čtvrtek
  Ostrava
 • Daňový řád a jeho dopady na místní poplatky
  Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
  20.8.2021 Pátek
  Plzeň
 • Trauma v dětství, konsekvence, intervence
  PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
  20.8.2021 Pátek
  Brno
 • Vyhlášky a nařízení obcí, Sbírka předpisů ÚSC
  JUDr. Miroslav Kubánek
  20.8.2021 Pátek
  Brno
 • Transgender, intimita versus sexualita
  PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
  23.8.2021 Pondělí
  Praha 8 - Karlín
 • Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
  Ing. Vladimír Sitta, MBA
  24.8.2021 Úterý
  Praha 8 - Karlín
 • Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
  Mgr. Jana Polívková Vraná
  24.8.2021 Úterý
  Plzeň
 • Zákon o kontrole (kontrolní řád)
  JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
  24.8.2021 Úterý
  Brno
 • Odpovědnost pracovníka a opatrovníka při práci s klientem (v závislosti, bez domova, nebo při sklonech k agresivitě)
  Mgr. Radka Pešlová
  24.8.2021 Úterý
  Brno
 • Týmová spolupráce při řešení rodičovských konfliktů
  PhDr. Dana Vrabcová
  24.8.2021 Úterý
  Ostrava
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
JIŽ 29 LET S VÁMI

Na základě usnesení vlády č. 575 je vydáno mimořádné opatření MZDR ČR, nařizující kapacitní omezení pro konání prezenčních vzdělávácích akcí. Účastníky žádáme o dodržování aktuálně platných podmínek, které naleznete v Novinkách.

Zároveň nabízeme vzdělávání ve formě on-line kurzů. Sledujte naši webovou stránku.

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.

 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 9.000 účastníků v cca 600 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 355.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Stěhování brněnské pobočky a letní kurzy

Více info...

Novinky ve Středočeské pobočce

Více info...

Plzeň a Karlovy Vary

Více info...

Novinky v akreditacích

Více info...

Nové školicí prostory v Olomouci

Více info...

Omezení vzdělávacích aktivit od 26.6.2021

Více info...

Datum

Neděle 25. července 2021

Svátek má Jakub
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).