registrovat se  


 • Spisová služba
  Mgr. Jan Schwaller
  6.12.2019 Pátek
  Brno
 • Potřeby dítěte a jejich naplnění
  PhDr. Kateřina Fořtová
  6.12.2019 Pátek
  Ostrava
 • Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách
  PhDr. Kateřina Andrlová
  6.12.2019 Pátek
  Praha 8 - Karlín
 • Sociálně právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních
  JUDr. Věra Novotná
  6.12.2019 Pátek
  Plzeň
 • Řešení a předcházení konfliktů, jednání s konfliktními lidmi
  Mgr. Věra Máchová
  10.12.2019 Úterý
  Ostrava
 • Sociálně právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních
  JUDr. Věra Novotná
  10.12.2019 Úterý
  Brno
 • Daň z příjmu obcí a příspěvkových organizací
  Ing. Pavla Dvořáková
  10.12.2019 Úterý
  Brno
 • Zákon o registru smluv
  JUDr. Simeona Zikmundová
  10.12.2019 Úterý
  Praha 8 - Karlín
 • Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas pro sociální pracovníky, opatrovníky
  Mgr. Radka Pešlová
  11.12.2019 Středa
  Praha 8 - Karlín
 • Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny
  Mgr. Věra Máchová
  12.12.2019 Čtvrtek
  Brno
 
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 

JIŽ 28 LET S VÁMI

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Brno - Předvánoční kurzy s malou vánoční pozorností

Více info...

Olomouc, Ostrava: Předvánoční kurzy s medovou atmosférou

Více info...

KARLOVY VARY - Černé stavby

Více info...

PLZEŇ - Zjišťování názoru dítěte

Více info...

Střední Čechy - Registr smluv včetně novinek po novele v roce 2019

Více info...

Datum

Pátek 06. prosince 2019

Svátek má Mikuláš
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).