registrovat se  


 • Techniky komunikace s dětmi - úvod do problematiky
  PhDr. Kateřina Fořtová
  14.11.2019 Čtvrtek
  Brno
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb. a její uplatnění v praxi památkové péče
  Hana Talli Hlubučková
  14.11.2019 Čtvrtek
  Ostrava
 • Nová zákonná úprava přestupků v oblasti ochrany dětí
  Mgr. Daniel Hovorka
  14.11.2019 Čtvrtek
  Praha 8 - Karlín
 • Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka
  Ing. Ivana Kotrčová
  15.11.2019 Pátek
  Brno
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb. a její uplatnění v praxi památkové péče
  Hana Talli Hlubučková
  15.11.2019 Pátek
  Olomouc
 • Zákon o obcích a změny dalších právních předpisů s dopadem do každodenní praxe obcí
  JUDr. Miroslav Kubánek
  15.11.2019 Pátek
  Praha 8 - Karlín
 • Sociální práce s manipulativním rodičem
  Bc. Alena Reitmayerová
  18.11.2019 Pondělí
  Ostrava
 • Sociální šetření
  Mgr. Ilona Kolářová
  19.11.2019 Úterý
  Plzeň
 • Řešení a předcházení konfliktů, jednání s konfliktními lidmi
  Mgr. Věra Máchová
  19.11.2019 Úterý
  Brno
 • Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí
  Dipl.-Übers. Markéta Nováková
  19.11.2019 Úterý
  Praha 8 - Karlín
 
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 

JIŽ 28 LET S VÁMI

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Olomouc: Sociální bydlení v praxi veřejné správy

Více info...

Ostrava: Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Více info...

PLZEŇ - Problematika přechodu dítěte při změně výchovného prostředí

Více info...

KARLOVY VARY - Zákon o obcích

Více info...

Brno - aktualizovaný seminář k GDPR - Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím

Více info...

Datum

Čtvrtek 14. listopadu 2019

Svátek má Sáva
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).