registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
5.3.2021
Pátek
Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-334/2014 AK/VE-129/2014
Kurz bude realizován on-line
JUDr. Eva Kuzmová
Plzeň Info
5.3.2021
Pátek
ZRUŠENO
Sociální práce s manipulativním rodičem
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0464-SP/PC/VP
ON LINE SEMINÁŘ
Bc. Alena Košťáková
On line Microsoft Teams Info
5.3.2021
Pátek
ZRUŠENO
Obec a dlužník v insolvenci
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-401/2020 AK/VE-271/2020
Kurz přesunut na 8.10.2021
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Brno Info
5.3.2021
Pátek
ZRUŠENO
Zákon o registru smluv
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-644/2018 AK/VE-371/2018
ON LINE
JUDr. Simeona Zikmundová
on-line (MS Teams) Info
5.3.2021
Pátek
OBSAZENO
Výkon státního odborného dozoru a státní správy v přenesené působnosti dopravními úřady na úseku silniční dopravy
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-131/2018 AK/VE-77/2018
On-line seminář
Mgr. Jana Nádvorníková
on-line (MS Teams) Info
5.3.2021
Pátek
ZRUŠENO
Zákon o registru smluv
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-644/2018 AK/VE-371/2018
On-line seminář
JUDr. Simeona Zikmundová
on-line (MS Teams) Info
5.3.2021
Pátek
Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-334/2014 AK/VE-129/2014
On-line seminář
JUDr. Eva Kuzmová
on-line (MS Teams) Info
5.3.2021
Pátek
ZRUŠENO
Sociální práce s manipulativním rodičem
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0464-SP/PC/VP
On-line seminář
Bc. Alena Košťáková
on-line (MS Teams) Info
9.3.2021
Úterý
Zásahy do významných krajinných prvků a ukládání biologického hodnocení (novelizace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-263/2020 AK/VE-175/2020
Kurz přesunut z 30. 11. 2020. Kurz proběhne v náhradním termínu.
Ing. Petra Huislová
On-line (MS Teams) Info
9.3.2021
Úterý
Účetnictví ÚSC a PO - Dlouhodobý majetek a jeho odepisování
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-489/2019 AK/VE-310/2019
ON LINE SEMINÁŘ
Ing. Michal Svoboda, PhD.
On line Microsoft Teams Info
9.3.2021
Úterý
Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0132-SP/PC/PP/VP
ON LINE
Mgr. Věra Máchová
on-line (MS Teams) Info
9.3.2021
Úterý
Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0132-SP/PC/PP/VP
On-line seminář
Mgr. Věra Máchová
on-line (MS Teams) Info
9.3.2021
Úterý
Účetnictví ÚSC a PO - Dlouhodobý majetek a jeho odepisování
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-489/2019 AK/VE-310/2019
On-line seminář
Ing. Michal Svoboda, PhD.
on-line (MS Teams) Info
11.3.2021
Čtvrtek
Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1437-SP/VP
Kurz přesunut z 13. 11. 2020. Proběhne ON-LINE.
Mgr. Věra Máchová
On-line (MS Teams) Info
11.3.2021
Čtvrtek
Zákon o sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0320-SP/PC/VP
V případě krizových opatření zakazujících prezenční vzdělávací akce, bude kurz realizován ON LINE
Mgr. Radka Pešlová
Olomouc Info
11.3.2021
Čtvrtek
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-457/2017 AK/VE-255/2017
ON LINE
Mgr. Jan Schwaller
on-line (MS Teams) Info
11.3.2021
Čtvrtek
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-457/2017 AK/VE-255/2017
On-line seminář
Mgr. Jan Schwaller
on-line (MS Teams) Info
11.3.2021
Čtvrtek
Zákon o sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0320-SP/PC/VP
On-line seminář
Mgr. Radka Pešlová
on-line (MS Teams) Info
11.3.2021
Čtvrtek
Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1437-SP/VP
On-line seminář
Mgr. Věra Máchová
on-line (MS Teams) Info
12.3.2021
Pátek
ZRUŠENO
Stavby v katastru nemovitostí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-298/2018 AK/VE-175/2018
Kurz proběhne v náhradním termínu.
Mgr. František Málek
Praha 8 - Karlín Info
12.3.2021
Pátek
Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0414-SP/PC
Kurz bude probíhat ON-LINE v novém termínu 19.3. 2021
PhDr. Dana Vrabcová
On line Microsoft Teams Info
12.3.2021
Pátek
Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou službou
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-277/2019 AK/VE-162/2019
V případě krizových opatření zakazujících prezenční vzdělávací akce, bude kurz realizován ON LINE
Mgr. Jan Schwaller
Olomouc Info
12.3.2021
Pátek
Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou službou
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-277/2019 AK/VE-162/2019
On-line seminář
Mgr. Jan Schwaller
on-line (MS Teams) Info
15.3.2021
Pondělí
Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1445-SP/PC/VP
Kurz proběhne v náhradním termínu.
MUDr. Alexandra Havlicová
Praha 8 - Karlín Info
16.3.2021
Úterý
Živnostenský zákon
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-81/2018 AK/VE-49/2018
Změna - Kurz bude realizován v náhradním termínu
Mgr. Věra Babšická
Cheb Info
16.3.2021
Úterý
ZRUŠENO
Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0562-SP/PC
hledáme náhradní termín
Dipl.-Übers. Markéta Nováková
Mgr. Pavla Poláková
Brno Info
18.3.2021
Čtvrtek
ZRUŠENO
Účetnictví ÚSC a PO - Dlouhodobý majetek a jeho odepisování
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-489/2019 AK/VE-310/2019
Kurz bude realizován ONLINE, v termínu 9. 3. 2021
Ing. Michal Svoboda, PhD.
Olomouc Info
18.3.2021
Čtvrtek
Práce s rodiči a dětmi v (po)rozvodové situaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0559-SP/PC/VP
Kurz proběhne ON-LINE.
Mgr. Milena Mikulková
On-line (MS Teams) Info
18.3.2021
Čtvrtek
Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1244-PC/VP
ON LINE SEMINÁŘ
Mgr. Věra Máchová
On line Microsoft Teams Info
18.3.2021
Čtvrtek
Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0044SP/PC
Změna - Kurz přeložen na 27.5.2021
MUDr. Tereza Formánková
Karlovy Vary Info
18.3.2021
Čtvrtek
Skončení pracovního poměru úředníka
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-208/2020 AK/VE-139/2020
On-line seminář
JUDr. Jan Horecký, PhD.
on-line (MS Teams) Info
18.3.2021
Čtvrtek
Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1244-PC/VP
On-line seminář
Mgr. Věra Máchová
on-line (MS Teams) Info
18.3.2021
Čtvrtek
Práce s rodiči a dětmi v (po)rozvodové situaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0559-SP/PC/VP
On-line seminář
Mgr. Milena Mikulková
on-line (MS Teams) Info
19.3.2021
Pátek
Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví - úvod do psychosomatiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1461-SP/PC/VP
Kurz přesunut ze 17. 12. 2020. On-line seminář.
Mgr. Věra Máchová
On-line (MS Teams) Info
19.3.2021
Pátek
ZRUŠENO
Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0557-SP/VP
Kurz přesunut na 6. 5. 2021
JUDr. Renata Šínová, Ph.D.
Brno Info
19.3.2021
Pátek
Obec a dlužník v insolvenci
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-401/2020 AK/VE-271/2020
Kurz bude realizován v náhradním termínu
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Plzeň Info
19.3.2021
Pátek
Sociální služby a sociální práce - aktuality a praxe
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0069-SP/PC/VP
Mgr. Ilona Kolářová
Praha 8 - Karlín Info
19.3.2021
Pátek
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0781-SP/PC/VP
ON LINE SEMINÁŘ
PhDr. Eva Aigelová, PhD.
On line Microsoft Teams Info
19.3.2021
Pátek
Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0414-SP/PC
Kurz bude realizován on-line
PhDr. Dana Vrabcová
On-line (MS Teams) Info
19.3.2021
Pátek
Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0414-SP/PC
On-line seminář
PhDr. Dana Vrabcová
on-line (MS Teams) Info
19.3.2021
Pátek
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0781-SP/PC/VP
On-line seminář; akreditován i MV ČR
PhDr. Eva Aigelová, PhD.
on-line (MS Teams) Info
22.3.2021
Pondělí
Sebepoškozování, sebevraždy
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0370-SP/PC
Kurz přesunut z 11. 1. 2021. On-line seminář.
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
On-line (MS Teams) Info
22.3.2021
Pondělí
Sebepoškozování, sebevraždy
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0370-SP/PC
On-line seminář
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
on-line (MS Teams) Info
23.3.2021
Úterý
Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-334/2014 AK/VE-129/2014
Kurz přesunut ze 2. 12. 2020. On-line seminář.
JUDr. Luboš Průša
On-line (MS Teams) Info
23.3.2021
Úterý
Pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-543/2016
Kurz přesunut na 11. 5. 2021
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Plzeň Info
23.3.2021
Úterý
Zásahy do významných krajinných prvků a ukládání biologického hodnocení (novelizace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-263/2020 AK/VE-175/2020
Kurz bude realizován on-line
Ing. Petra Huislová
On-line (MS Teams) Info
23.3.2021
Úterý
Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-706/2016 AK/VE-376/2016
Online školení: nový termín realizace (původní termín 19. 2. 2021)
Ing. Ivana Kotrčová
on-line (MS Teams) Info
23.3.2021
Úterý
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016
kurz bude probíhat ON LINE v novém termínu 30.3.2021
Marek Šafařík
On line Microsoft Teams Info
23.3.2021
Úterý
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
On-line seminář
PhDr. Michaela Černá
on-line (MS Teams) Info
23.3.2021
Úterý
Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-706/2016 AK/VE-376/2016
On-line seminář
Ing. Ivana Kotrčová
on-line (MS Teams) Info
25.3.2021
Čtvrtek
Český jazyk v úřední praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-436/2016
ON LINE SEMINÁŘ
Mgr. Petra Koktavá
On line Microsoft Teams Info
25.3.2021
Čtvrtek
Slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0369-SP
Kurz bude realizován on-line
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
25.3.2021
Čtvrtek
Vedení správního spisu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-377/2020 AK/VE-252/2020
NOVINKA
JUDr. Luboš Průša
Brno Info
25.3.2021
Čtvrtek
Obec a dlužník v insolvenci
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-401/2020 AK/VE-271/2020
Kurz proběhne v náhradním termínu.
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Praha 8 - Karlín Info
25.3.2021
Čtvrtek
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
On-line seminář
Zdeňka Stránská
on-line (MS Teams) Info
25.3.2021
Čtvrtek
Český jazyk v úřední praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-436/2016
On-line seminář
Mgr. Petra Koktavá
on-line (MS Teams) Info
26.3.2021
Pátek
Aplikace nových zákonných nástrojů na protihlukovou ochranu (opatření)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-563/2018 AK/VE-316/2018
Kurz přesunut z 26. 2. 2021. On-line seminář.
Ing. Dana Potužníková, Ph.D.
On-line (MS Teams) Info
26.3.2021
Pátek
Hmotná nouze ve světle související legislativy včetně aktualit a chystaných změn
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0608-SP/PC/VP
Změna - Kurz přeložen na 17.9.2021
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Karlovy Vary Info
26.3.2021
Pátek
Odstraňování "černých" staveb až po výkon rozhodnutí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-299/2018 AK/VE-176/2018
ZMĚNA - Kurz bude realizován on-line
Mgr. František Málek
Plzeň Info
26.3.2021
Pátek
Vidimace, legalizace a autorizovaná konverze dokumentů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-732/2016 AK/VE-388/2016
V případě prodloužení nouzového stavu bude kurz realizován on-line, máme zažádáno a akreditaci i pro realizaci v online podobě
Mgr. Ida Kárná, MPA
Olomouc Info
26.3.2021
Pátek
Jak motivovat klienta ke změně
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0137-SP/PC
ON LINE SEMINÁŘ
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
On line Microsoft Teams Info
26.3.2021
Pátek
Zákon o kontrole (kontrolní řád)
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-4/2018 AK/VE-3/2018
JUDr. Milan Cigánek, LL.M.
Brno Info
30.3.2021
Úterý
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016
Kurz bude realizován on-line
Marek Šafařík
On-line (MS Teams) Info
30.3.2021
Úterý
Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0251-SP/PC/VP
Nový termín realizace (původní termín 7. 1. 2021). V případě pokračujících krizových opatření zakazujících prezenční vzdělávací akce, bude kurz realizován ON LINE
PhDr. Helena Kalábová, PhD.
Olomouc Info
30.3.2021
Úterý
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016
Kurz přesunut z 24. 3. 2021. Kurz proběhne on-line.
Marek Šafařík
Marek Šafařík
On-line (MS Teams) Info
30.3.2021
Úterý
Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0605/SP/VP
V případě pokračujících krizových opatření proběhne kurz on-line
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Plzeň Info
30.3.2021
Úterý
Sociální bydlení v praxi veřejné správy
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0563-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Kamil Hric, DiS.
Mgr. Josef Zdražil
Brno Info
30.3.2021
Úterý
Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0605/SP/VP
On-line seminář
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
on-line (MS Teams) Info
1.4.2021
Čtvrtek
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0820-SP/PC
Kurz přesunut z 1. 12. 2020
MUDr. Tereza Formánková
Praha 8 - Karlín Info
1.4.2021
Čtvrtek
Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvorby individuálního plánu dítěte
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1432-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Markéta Klečková
Lenka Šimková
Brno Info
1.4.2021
Čtvrtek
Obecní kronika (úvodní kurz)
Akreditováno u MV ČR: Ak/PV-154/2019 AK/VE-92/2019
Mgr. Tomáš Hromádka
Brno Info
6.4.2021
Úterý
Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním a pod opatrovnictvím
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0602-SP/PC/VP
Mgr. Radka Pešlová
Praha 8 - Karlín Info
6.4.2021
Úterý
Dítě jako oběť
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0979-SP/PC/VP
PhDr. Lenka Průšová, PhD.
Brno Info
6.4.2021
Úterý
Právní instituty dle zákona o silničním provozu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-119/2020 AK/VE-76/2020
Mgr. Petra Juřátková
Ostrava Info
7.4.2021
Středa
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-566/2012
Kurz přesunut z 5. 2. 2020
Ing. Jiří Blažek
Praha 8 - Karlín Info
8.4.2021
Čtvrtek
Sociální šetření
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0334-SP
Kurz přesunut ze 14. 1. 2021
Mgr. Ilona Kolářová
Praha 8 - Karlín Info
8.4.2021
Čtvrtek
Včasná detekce rizikového chování dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0978-SP/PC/VP
Kurz přesunut z termínu 21.1.2021
Mgr. Milena Mikulková
Brno Info
8.4.2021
Čtvrtek
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-566/2012
Ing. Jiří Blažek
Plzeň Info
8.4.2021
Čtvrtek
Stavební úpravy památek v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-34/2017 AK/PV-50/2017
Nový termín realizace, kurz přesunut z 21. 1. 2021
Hana Talli Hlubučková
Olomouc Info
8.4.2021
Čtvrtek
Vedení správního spisu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-377/2020 AK/VE-252/2020
NOVINKA
JUDr. Luboš Průša
Ostrava Info
9.4.2021
Pátek
OBSAZENO
Potřeby dítěte a jejich naplnění
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0511-SP/PC
PhDr. Kateřina Fořtová
Plzeň Info
9.4.2021
Pátek
Stavební úpravy památek v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-34/2017 AK/PV-50/2017
Nový termín realizace, kurz přesunut z 22. 1. 2021
Hana Talli Hlubučková
Ostrava Info
9.4.2021
Pátek
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-566/2012
Ing. Jiří Blažek
Brno Info
9.4.2021
Pátek
Pracovněprávní odpovědnost při výkonu veřejné správy
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-425/2020 AK/VE-290/2020
NOVINKA
JUDr. Jan Horecký, PhD.
Brno Info
9.4.2021
Pátek
Správní řád ve vazbě na stavební zákon
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-74/2019 AK/VE-45/2019
JUDr. Eva Kuzmová
Plzeň Info
9.4.2021
Pátek
Obec a občanský zákoník (úvod do problematiky)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-530/2019 AK/VE-332/2019
JUDr. Luboš Průša
Olomouc Info
12.4.2021
Pondělí
Právní rámec inkluzivního jednání: časté problémy
Akreditováno u MŠMT: Č.j.:MSMT-10646/2020-6-417
Kurz přesunut z 10. 2. 2021
Mgr. Lucie Obrovská, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
13.4.2021
Úterý
Zjišťování názoru dítěte
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0515-SP/VP
Mgr. Klára Moravcová
Plzeň Info
13.4.2021
Úterý
Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1437-SP/VP
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
13.4.2021
Úterý
Týmová spolupráce při řešení rodičovských konfliktů
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0139-SP/VP
Kurz přesunut z 29. 1. 2021
PhDr. Dana Vrabcová
Praha 8 - Karlín Info
13.4.2021
Úterý
Střet zájmů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-547/2017 AK/VE-293/2017
JUDr. Miroslav Kubánek
Ostrava Info
13.4.2021
Úterý
Pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-543/2016
Kurz přesunut ze 16. 2. 2021
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Olomouc Info
14.4.2021
Středa
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0150-SP/PC
Kurz přesunut z 12. 2. 2021
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
15.4.2021
Čtvrtek
Dluhové poradenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0033-SP/PC
Nový termín realizace (původní termín 7. - 8. 1. 2021). Kurz je akreditovaný také u MVČR.
Mgr. Gabriela Šťastná
Ostrava Info
15.4.2021
Čtvrtek
Veřejné prostranství obce a nakládání s ním
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-650/2017 AK/VE-340/2017
Kurz přesunut ze 4. 2. 2021
JUDr. Miroslav Kubánek
Praha 8 - Karlín Info
15.4.2021
Čtvrtek
Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0044SP/PC
MUDr. Tereza Formánková
Brno Info
15.4.2021
Čtvrtek
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Mgr. Jana Polívková Vraná
Plzeň Info
16.4.2021
Pátek
Pozemní komunikace a předpisy související
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-631/2018 AK/VE-365/2018
Ing. Jiří Blažek
Karlovy Vary Info
16.4.2021
Pátek
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-457/2017 AK/VE-255/2017
Kurz přesunut z 21. 1. 2021
Mgr. Jan Schwaller
Praha 8 - Karlín Info
16.4.2021
Pátek
Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-706/2016 AK/VE-376/2016
Ing. Ivana Kotrčová
Brno Info
16.4.2021
Pátek
Zákon o registru smluv
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-644/2018 AK/VE-371/2018
JUDr. Simeona Zikmundová
Brno Info
16.4.2021
Pátek
Případové konference a role facilitátora v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0421-SP/PC/VP
PhDr. Dana Vrabcová
Karlovy Vary Info
16.4.2021
Pátek
Vedení poradenského rozhovoru
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0395-SP/PC
Lenka Šimková
Plzeň Info
19.4.2021
Pondělí
Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0597-SP/PC
MUDr. Alexandra Havlicová
Praha 8 - Karlín Info
20.4.2021
Úterý
Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0360-SP
Mgr. Jitka Měřínská
Olomouc Info
20.4.2021
Úterý
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
Kurz přesunut z termínu 19.1.2021
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Brno Info
20.4.2021
Úterý
Přestupkové řízení dle zákona o silniční dopravě
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-272/2020 AK/VE-183/2020
Kurz přesunut z 19. 1. 2021
Mgr. Petra Juřátková
Praha 8 - Karlín Info
20.4.2021
Úterý
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0324-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
Plzeň Info
21.4.2021
Středa
Techniky sdílení a supervize
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0535-SP/PC
Kurz přesunut z 26. - 27. 1. 2021
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Praha 8 - Karlín Info
22.4.2021
Čtvrtek
Správní řízení v praxi sociálně-právní ochrany dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0049/SP/VP
Kurz přesunut z 22. 1. 2021
JUDr. Věra Novotná
Praha 8 - Karlín Info
22.4.2021
Čtvrtek
Identita dítěte v náhradní rodinné péči
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0318-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
Brno Info
22.4.2021
Čtvrtek
Vedení správního spisu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-377/2020 AK/VE-252/2020
Novinka
JUDr. Luboš Průša
Karlovy Vary Info
22.4.2021
Čtvrtek
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0150-SP/PC
Mgr. Věra Máchová
Karlovy Vary Info
22.4.2021
Čtvrtek
Sociální zabezpečení cizinců na území ČR
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0050-SP/VP
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Olomouc Info
23.4.2021
Pátek
Potřeby dítěte a jejich naplnění
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0511-SP/PC
Kurz přesunut z termínu 28.1.2021
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
23.4.2021
Pátek
Sociální zabezpečení cizinců na území ČR
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0050-SP/VP
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Ostrava Info
23.4.2021
Pátek
Syndrom vyhoření (úvod do problematiky)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0043-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
23.4.2021
Pátek
Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0132-SP/PC/PP/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
27.4.2021
Úterý
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0133/SP
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
27.4.2021
Úterý
Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0360-SP
Mgr. Jitka Měřínská
Ostrava Info
27.4.2021
Úterý
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
Kurz přesunut z 9. 2. 2021
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Praha 8 - Karlín Info
27.4.2021
Úterý
Pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-543/2016
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Ostrava Info
27.4.2021
Úterý
České účetní standardy pro vybrané účetní jednotky v příkladech - vlastní kapitál
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-156/2019 AK/VE-94/2019
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
28.4.2021
Středa
Zjišťování názoru dítěte
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0515-SP/VP
Kurz přesunut z 8. 2. 2021
Mgr. Klára Moravcová
Praha 8 - Karlín Info
29.4.2021
Čtvrtek
Syndrom CAN - vhled do sociálně patologického fenoménu
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0362-SP/VP
Kurz přesunut z 13. 1. 2021
PhDr. Kateřina Fořtová
Praha 8 - Karlín Info
29.4.2021
Čtvrtek
Sociální práce s dětmi a dospělými s problémovým chováním
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0324-SP/PC/VP
Kurz přesunut z termínu 2.2.2021
Bc. Alena Košťáková
Brno Info
29.4.2021
Čtvrtek
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0820-SP/PC
MUDr. Tereza Formánková
Plzeň Info
29.4.2021
Čtvrtek
Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0132-SP/PC/PP/VP
Mgr. Věra Máchová
Ostrava Info
30.4.2021
Pátek
Daňový řád a jeho dopady na místní poplatky
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-335/2014 AK/VE-130/2014
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Plzeň Info
30.4.2021
Pátek
Zákon 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a související právní předpisy ve vazbě na činnost obecní policie
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-370/2019 AK/VE-230/2019
Mgr. Marcela Kilarská
Brno Info
30.4.2021
Pátek
Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-336/2018 AK/VE-205/2018
Ing. Tomáš Matejov
Brno Info
4.5.2021
Úterý
Vedení správního spisu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-377/2020 AK/VE-252/2020
NOVINKA
JUDr. Luboš Průša
Plzeň Info
4.5.2021
Úterý
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0356-SP
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
4.5.2021
Úterý
Hranice klienta, hranice pracovníka
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1431-SP/PC
Kurz přesunut z 27. 1. 2021
Lenka Šimková
Praha 8 - Karlín Info
4.5.2021
Úterý
Úřední deska v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-709/2016 AK/VE-379/2016
Kurz přesunut na 4.5.2021
JUDr. Miroslav Kubánek
Brno Info
4.5.2021
Úterý
Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0605/SP/VP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Brno Info
4.5.2021
Úterý
Posouzení souladu stavebního záměru s územním plánem na příkladech ze soudní praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-20/2018 AK/VE-15/2018
Mgr. Veronika Doležalová
Olomouc Info
5.5.2021
Středa
Specifika sociální komunikace v gerontologii
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0207-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Praha 8 - Karlín Info
6.5.2021
Čtvrtek
Dluhové poradenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0033-SP/PC
Kurz přesunut ze 11. - 12. 2. 2021, akreditován i u MV ČR
Mgr. Gabriela Šťastná
Olomouc Info
6.5.2021
Čtvrtek
Verbální a neverbální komunikace - základní dovednosti profesní komunikace
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0206-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
6.5.2021
Čtvrtek
Mediační a facilitační techniky v jednání s rodiči
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0135-SP
PhDr. Dana Vrabcová
Brno Info
7.5.2021
Pátek
Identita dítěte v náhradní rodinné péči
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0318-SP/PC
náhradní termín za 8.3.
Mgr. Klára Moravcová
Praha 8 - Karlín Info
7.5.2021
Pátek
Hledání vnitřní motivace klienta ke změně: nejen o motivačních rozhovorech
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0398-SP/PC/PP/VP
Mgr. Aleš Neusar, PhD.
Brno Info
7.5.2021
Pátek
Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0131-SP/PC/PP/VP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
11.5.2021
Úterý
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0753-SP/VP
Kurz přesunut z 28. 1. 2021
MUDr. Tereza Formánková
Praha 8 - Karlín Info
11.5.2021
Úterý
Základní poznatky k realizaci kontaktu dítěte v NRP s biologickou rodinou
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0607-SP/VP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Plzeň Info
11.5.2021
Úterý
Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0132-SP/PC/PP/VP
NOVINKA
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
11.5.2021
Úterý
Sebepoškozování, sebevraždy
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0370-SP/PC
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Olomouc Info
13.5.2021
Čtvrtek
Veřejné prostranství obce a nakládání s ním
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-650/2017 AK/VE-340/2017
JUDr. Miroslav Kubánek
Plzeň Info
13.5.2021
Čtvrtek
Obec a občanský zákoník (úvod do problematiky)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-530/2019 AK/VE-332/2019
Kurz přesunut z 2. 2. 2021
JUDr. Luboš Průša
Praha 8 - Karlín Info
13.5.2021
Čtvrtek
Jak rozpoznat dítě se znaky CAN
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0509-SP/PC
Mgr. Peter Oroszy
Ostrava Info
13.5.2021
Čtvrtek
Práce s rodiči a dětmi v (po)rozvodové situaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0559-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Brno Info
14.5.2021
Pátek
Sociální práce ve sporech rodičů o děti - jak posílit rodiče ve spolupráci
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0743-SP
PhDr. Dana Vrabcová
Plzeň Info
14.5.2021
Pátek
Zákon o sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0320-SP/PC/VP
Mgr. Radka Pešlová
Brno Info
14.5.2021
Pátek
Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou službou
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-277/2019 AK/VE-162/2019
Mgr. Jan Schwaller
Brno Info
18.5.2021
Úterý
Dluhové poradenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0033-SP/PC
Akreditováno i u MV. Kurz přesunut z 30. - 31. 3. 2021
Mgr. Gabriela Šťastná
Praha 8 - Karlín Info
18.5.2021
Úterý
ADHD - výchovné působení
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0205-SP/PC
PhDr. Kateřina Fořtová
Karlovy Vary Info
18.5.2021
Úterý
Účetnictví ÚSC a PO - transfery
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-558/2019 AK/VE-349/2019
Ing. Michal Svoboda, PhD.
Brno Info
18.5.2021
Úterý
Přestupkové řízení dle zákona o silniční dopravě
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-272/2020 AK/VE-183/2020
Mgr. Petra Juřátková
Ostrava Info
20.5.2021
Čtvrtek
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0981-SP/PC/VP
Kurz přesunut z 25. 2. 2021. Kurz je akreditován i u MV ČR.
JUDr. Věra Novotná
Praha 8 - Karlín Info
20.5.2021
Čtvrtek
Evidence obyvatel v práci ohlašoven
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-325/2018 AK/VE-192/2018
Zdeňka Stránská
Plzeň Info
20.5.2021
Čtvrtek
Existenciální Self Management
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0072-SP/PC/PP/VP
Mgr. Rostislav Honus
Brno Info
21.5.2021
Pátek
Zákon o registru smluv
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-644/2018 AK/VE-371/2018
JUDr. Simeona Zikmundová
Plzeň Info
21.5.2021
Pátek
Podpora efektivního rodičovství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0321-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
Plzeň Info
21.5.2021
Pátek
Trénink paměti
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1220-SP/PC
Mgr. Kateřina Maděrová
Brno Info
25.5.2021
Úterý
Investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-361/2014 AK/VE-149/2014
Ing. Jiří Blažek
Plzeň Info
25.5.2021
Úterý
Veřejná podpora v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-226/2016 AK/VE-140/2016
JUDr. Michael Kincl
Brno Info
25.5.2021
Úterý
Sebepoškozování, sebevraždy
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0370-SP/PC
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Ostrava Info
27.5.2021
Čtvrtek
OBSAZENO
Dítě jako oběť
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0979-SP/PC/VP
Kurz přeložen na 27.5.2021
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
27.5.2021
Čtvrtek
Předcházení školní neúspěšnosti žáka-spol. školy a rodiny v (po)rozvodové situaci
Akreditováno u MŠMT: Č.j.:MSMT-15437/2019-2-711
Mgr. Milena Mikulková
Praha 8 - Karlín Info
27.5.2021
Čtvrtek
Právní minimum pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018
JUDr. Simeona Zikmundová
Olomouc Info
27.5.2021
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0754-SP/VP
MUDr. Tereza Formánková
Karlovy Vary Info
27.5.2021
Čtvrtek
Používání občanského zákoníku při činnosti stavebního úřadu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-688/2017 AK/VE-356/2017
JUDr. Luboš Průša
Brno Info
27.5.2021
Čtvrtek
Housing first
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0129-SP/PC/VP
Mgr. Kamil Hric, DiS.
Brno Info
28.5.2021
Pátek
Stavební úpravy památek v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-34/2017 AK/PV-50/2017
Hana Talli Hlubučková
Plzeň Info
28.5.2021
Pátek
Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1445-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Brno Info
28.5.2021
Pátek
Právní minimum pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018
JUDr. Simeona Zikmundová
Ostrava Info
1.6.2021
Úterý
Vodní zákon
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-619/2018 AK/VE-356/2018
Ing. Michal Krátký
Olomouc Info
3.6.2021
Čtvrtek
Sociální zabezpečení cizinců na území ČR
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0050-SP/VP
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Plzeň Info
3.6.2021
Čtvrtek
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0150-SP/PC
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
4.6.2021
Pátek
Orgány obcí a jejich pravomoci
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-591/2019 AK/VE-367/2019
Kurz původně přesunut ze 16. 12. 2020. Bude realizován v náhradním termínu.
Ing. Miroslav Veselý
Praha 8 - Karlín Info
4.6.2021
Pátek
Školení pro správce hřbitovů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-651/2017 AK/VE-341/2017
Kurz přesunut z termínu 2.2.2021
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Brno Info
4.6.2021
Pátek
Hranice klienta, hranice pracovníka
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1431-SP/PC
Kurz přesunut z termínu 4.2.2021
Lenka Šimková
Brno Info
4.6.2021
Pátek
Sociální zabezpečení cizinců na území ČR
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0050-SP/VP
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Karlovy Vary Info
4.6.2021
Pátek
Právní minimum pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018
JUDr. Simeona Zikmundová
Plzeň Info
8.6.2021
Úterý
Úřední deska v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-709/2016 AK/VE-379/2016
JUDr. Miroslav Kubánek
Plzeň Info
8.6.2021
Úterý
Sociální šetření
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0334-SP
Mgr. Ilona Kolářová
Plzeň Info
8.6.2021
Úterý
Pozemní komunikace a předpisy související
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-631/2018 AK/VE-365/2018
Ing. Jiří Blažek
Brno Info
10.6.2021
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0754-SP/VP
MUDr. Tereza Formánková
Brno Info
10.6.2021
Čtvrtek
Dluhové poradenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0033-SP/PC
Kurz akreditován i u MV ČR
Mgr. Gabriela Šťastná
Brno Info
10.6.2021
Čtvrtek
Sociální práce s manipulativním rodičem
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0464-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
Plzeň Info
11.6.2021
Pátek
Dozory - autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka, koordinace BOZP na staveništi
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-606/2019 AK/VE-377/2019
Kurz přesunut z termínu 2.3.2021
Ing. Jindřich Pater
Brno Info
11.6.2021
Pátek
Aplikace Czech POINT
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-527/2018 AK/VE-297/2018
Mgr. Ida Kárná, MPA
Plzeň Info
11.6.2021
Pátek
Aktéři domácího násilí a práce s nimi
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1217-SP/PC
NOVINKA
Mgr. Veronika Sedláčková
Plzeň Info
15.6.2021
Úterý
Interdisciplinární spolupráce inspirovaná cochemskou praxí
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0562-SP/PC
Dipl.-Übers. Markéta Nováková
Mgr. Pavla Poláková
Karlovy Vary Info
15.6.2021
Úterý
Účetnictví ÚSC a PO - transfery
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-558/2019 AK/VE-349/2019
Ing. Michal Svoboda, PhD.
Olomouc Info
15.6.2021
Úterý
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0071-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
Brno Info
15.6.2021
Úterý
Exekuce v daňovém řízení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-432/2020 AK/VE-295/2020
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Brno Info
17.6.2021
Čtvrtek
Pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-543/2016
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Praha 8 - Karlín Info
17.6.2021
Čtvrtek
Vedení týmu pro sociální pracovníky v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0553-VP
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Plzeň Info
17.6.2021
Čtvrtek
Odpadové hospodářství dle platné právní úpravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-442/2014 AK/VE-187/2014
Ing. Barbora Tomčalová
Plzeň Info
17.6.2021
Čtvrtek
Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0360-SP
Mgr. Jitka Měřínská
Brno Info
18.6.2021
Pátek
Syndrom CAN - vhled do sociálně patologického fenoménu
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0362-SP/VP
Kurz přesunut z termínu 29.1.2021
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
18.6.2021
Pátek
Rozpočtový proces obce v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016
Ing. Tomáš Matejov
Brno Info
18.6.2021
Pátek
Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1445-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
22.6.2021
Úterý
Úřední deska v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-709/2016 AK/VE-379/2016
Kurz přesunut ze 2. 2. 2021
JUDr. Miroslav Kubánek
Olomouc Info
22.6.2021
Úterý
Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0603-SP/PC/VP
Mgr. Radka Pešlová
Praha 8 - Karlín Info
22.6.2021
Úterý
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Zdeňka Stránská
Plzeň Info
22.6.2021
Úterý
Pracovní právo aktuálně
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-109/2018 AK/VE-64/2018
JUDr. Jan Horecký, PhD.
Brno Info
24.6.2021
Čtvrtek
ADHD - výchovné působení
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0205-SP/PC
PhDr. Kateřina Fořtová
Plzeň Info
24.6.2021
Čtvrtek
Práce s bolestí klienta
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0441-SP/PC/VP
Bc. Alena Košťáková
Brno Info
25.6.2021
Pátek
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Kurz přesunut z termínu 12.2.2021
Zdeňka Stránská
Brno Info
25.6.2021
Pátek
Zákon o obcích a změny dalších právních předpisů s dopadem do každodenní praxe obcí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-521/2018 AK/VE-296/2018
JUDr. Luboš Průša
Karlovy Vary Info
29.6.2021
Úterý
Odpadové hospodářství dle platné právní úpravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-442/2014 AK/VE-187/2014
Kurz přesunut z termínu 11.2.2021
Ing. Barbora Tomčalová
Brno Info
29.6.2021
Úterý
Syndrom vyhoření (úvod do problematiky)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0043-SP/PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
1.7.2021
Čtvrtek
Správní trestání na úseku stavebního řádu
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-225/2017 AK/VE-124/2017
Kurz přesunut z 8. 1. 2021
JUDr. Eva Kuzmová
Praha 8 - Karlín Info
1.7.2021
Čtvrtek
Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1437-SP/VP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
1.7.2021
Čtvrtek
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Brno Info
20.8.2021
Pátek
Právní minimum pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018
JUDr. Simeona Zikmundová
Karlovy Vary Info
26.8.2021
Čtvrtek
Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017
Kurz přesunut z termínu 5.2.2021
Mgr. František Málek
Brno Info
2.9.2021
Čtvrtek
Jak rozpoznat dítě se znaky CAN
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0509-SP/PC
Kurz přesunut z 19. 2. 2021.
PhDr. Kateřina Fořtová
Praha 8 - Karlín Info
2.9.2021
Čtvrtek
Mediační a facilitační techniky v jednání s rodiči
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0135-SP
PhDr. Dana Vrabcová
Plzeň Info
9.9.2021
Čtvrtek
Techniky sdílení a supervize
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0535-SP/PC
Novinka
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Plzeň Info
21.9.2021
Úterý
Vyhláška č. 398/2009 Sb. a její uplatnění v praxi památkové péče
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-290/2019 AK/VE-170/2019
Kurz přesunut z 5.2. 2021
Hana Talli Hlubučková
Brno Info
24.9.2021
Pátek
Právní minimum pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018
Kurz přesunut z termínu 19.2.2021
JUDr. Simeona Zikmundová
Brno Info
1.10.2021
Pátek
Zpětná vazba v komunikaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0396-SP/PC
Lenka Šimková
Plzeň Info
14.10.2021
Čtvrtek
Strategické řízení v podmínkách veřejné správy - plánování, realizace, vyhodnocování a aktualizace plánů
Neakreditováno
PhDr. Alena Bauerová, PhD.
Olomouc Info
15.10.2021
Pátek
Strategické řízení v podmínkách veřejné správy - plánování, realizace, vyhodnocování a aktualizace plánů
Neakreditováno
PhDr. Alena Bauerová, PhD.
Ostrava Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).