registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Zvláštní soudní řízení

Variabilní symbol: 0817031
Datum konání: 27.10.2017
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná
 • Lektorka má 48 let praxi v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, dávek sociální potřebnosti a pomoci v hmotné nouzi. Je externí učitelkou Metropolitní univerzity Praha, lektorkou a zkušební komisařkou IVS Praha pro zvláštní odbornou způsobilost,  pracuje od 1. 4. 2013  dosud v  Dětském domově Charlotty Masarykové Praha 5 – Zbraslav,  od 1. 6. 2013 dosud  pro Magistrát města Most, od 1. 1. 2017  pro Poradenské centrum pro náhradní rodinu Klubíčko štěstí.
 • Předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR a členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR.
 • Věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Dlouholetá lektorka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s a řady dalších vzdělávacích agentur.
Akreditace u MPSV ČR: 2013/1269-PC/SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Nový občanský zákoník a další nové nebo novelizované právní předpisy, které se úzce dotýkají působnosti pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí, pracovníků v sociálních službách, v nevládních organizacích a v zařízeních pro děti již vešly v platnost. Občanských zákoník mění zásadně některé kompetence tak, že je orgánům veřejné správy bere, v jiných ustanoveních nově zakládá. Řízení o jednotlivých občansko právních institutech probíhá v občanském soudním řízení, od 1.1. 2014 zčásti podle nového zákona o zvláštních řízeních soudních a zčásti podle občanského soudního řádu.

Cíle kurzu:

Absolvent tohoto vzdělávacího programu umí popsat vztah nového zákona o zvláštních řízeních soudních, OZ, OSŘ a zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Zná řízení o svéprávnosti, řízení ve věcech opatrovnictví člověka, zná řízení ve věcech ochrany před zásahy do osobní svobody a orientuje se v řízení o povolení uzavřít manželství, řízení ve věcech ochrany proti domácímu násilí.

Program:

Úvod

 • lektoři
 • kurz a jeho cíle
 • účastníci
 • zkušenosti a očekávání účastníků

1. Vztah nového zákona o zvláštních řízeních soudních

 • k Občanskému zákoníku
 • k Občanskému soudnímu řádu
 • k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, ( dále jen zákon o SPOD), popř. jiným zákonům,
 • věcná příslušnost,
 • místní příslušnost,
 • přenesení příslušnosti,
 • právo státního zastupitelství,
 • předběžná opatření,
 • zahájení řízení.

2. Řízení o svéprávnosti
3. Řízení ve věcech opatrovnictví člověka
4. Řízení ve věcech ochrany před zásahy do osobní svobody
5. Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče
6. Řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb
7. Řízení o povolení uzavřít manželství
8. Řízení ve věcech ochrany proti domácímu násilí
9. Řízení o určení a popření rodičovství
10. Řízení ve věcech osvojení
11. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé
Závěr kurzu


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).