registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Práce s romskou rodinou a její specifika (úvod do problematiky)

Variabilní symbol: 1018022
Datum konání: 13.3.2018 OBSAZENO
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Dana Vrabcová

Sociální pracovnice, mediátorka

Vystudovala sociální práci na Univerzitě Karlově. Věnuje se přímé případové práci s klienty poradenského centra Českého helsinského výboru, podílí se na koordinaci a realizaci projektu „Děti vězněných rodičů“. Poskytuje mediaci a konzultace, organizuje návštěvy dětí ve věznicích, pořádá besedy pro veřejnost na téma komunikace a mimo jiné lektoruje semináře o vězeňství.

Akreditace u MPSV ČR: 2015/0871-PC/SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1750,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Kurz je určen všem, kteří pracují s romským etnikem, zejména s romskými rodinami a dětmi. Předkládá přehled romských specifik a umožní účastníkům posílit zejména komunikační dovednosti s touto cílovou skupinou.

Cílem kurzu je posílení znalostí a dovedností sociálních pracovníků v oblasti komunikace a sociální práce s romskou rodinou. 
Účastníci se budou lépe orientovat v hodnotovém systému Romů a jejich hlavních odlišnostech od majoritní společnosti. Předkládané kazuistiky budou inspirací pro řešení hlavních aktuálních problémových oblastí romské rodiny, s nimiž se pracovníci setkávají ve své praxi. Seminář nabídne konkrétní postupy efektivní komunikace s touto cílovou skupinou.
 
Program:

Práce s romskou rodinou - úvod do problematiky:

  • úvod do problematiky;
  • společenský kontext;
  • tradice diskriminace vůči Romům.

1. Problematické oblasti

  • zaměstnání;
  • dluhy;
  • lichva;  
  • výchova dětí

2. Odlišnosti v hodnotách majority a Rómů

  • hodnoty Romů a majority, jejich vliv na vzájemné soužití

3. Komunikační styl Romů

  • úskalí komunikace s Rómy
  • efektivní komunikace při sociální práci s romskou rodinou

4. Kazuistiky, příklady dobré praxe


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).