registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Nový občanský zákoník a užívání ustanovení NOZ při činnosti živnostenského úřadu jako správního orgánu

Variabilní symbol: 0818035
Datum konání: 11.10.2018
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM - místnost E130
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Luboš Průša
 • 22 let ve veřejné správě
 • tajemník MÚ Písek (1991-1994)
 • místostarosta města Písek (1994-1998)
 • starosta Písku (1998-2006)
 • radní Jč. kraje (2000-2006)
 • ředitel KÚ Jč. kraje (2007-2012)
 • předseda Legislativní komise SMO ČR (2001-2006)
 • advokátní koncipient 2012-2015
 • od roku 2015 samostatný advokát

V současnosti  vede semináře zaměřené na veřejné zakázky, nový občanský zákoník, úpravy nájemních smluv pro ÚSC, správní řád, vady správních aktů a jejich náprava, odpovědnost členů zastupitelstev ÚSC za škodu. 

Akreditace u MV ČR: AK/PV-684/2017 AK/VE-354/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti, jak se nová právní úprava postavení právnických osob, především pak korporací provedená v novém občanském zákoníku promítá v oblasti regulace živnostenského podnikání.

Program:

1. Obecný výklad problematiky.

 • Objasnění rozdílů mezi právem veřejným a soukromým a vzájemného vztahu mezi nimi.
 • Základní důvody a východiska rekodifikace soukromého práva provedené v ČR v l. 2012 a 2013.

2. Rozbor jednotlivých institutů právem upravených se zdůrazněním odlišností od předchozí právní úpravy.

• Právnické osoby, právnické osoby veřejného práva, způsoby jejich vzniku
• Veřejné rejstříky právnických osob
• Veřejné rejstříky právnických osob dle zák. č. 304/2013 Sb., vztah veřejného rejstříku k činnosti živnostenských úřadů
• Ustavení a vznik právnické osoby
• Sídlo, obchodní firma
• Orgány právnické osoby, jednání za právnickou osobu, řešení absence členů statutárního orgánu
• Zrušení právnické osoby, likvidace právnické osoby
• Přeměny právnických osob
• Korporace
• Spolek
• Ostatní právnické osoby s úpravou obsaženou v občanském zákoníku
• 15. Spotřebitel, podnikatel definice dle OZ
• 16. Zastoupení, prokura, opatrovnictví právnické osoby
• 17. Jmění a majetek
• 18. Zvláštní ochrana spotřebitele, práva z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost
 

3. Závěr, shrnutí, diskuse, dotazy a výměna zkušeností.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).