registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Práce s romskou rodinou a její specifika (úvod do problematiky)

Variabilní symbol: 0818064
Datum konání: 28.8.2018 OBSAZENO
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM - místnost E130
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Dana Vrabcová
 • Mediátorka, facilitátorka, psychoterapeutka, lektorka
 • Vystudovala Katedru sociální práce Filozofické fakulty UK v Praze.
 • Má zkoušku zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR. Je členkou a lektorkou Asociace mediátorů ČR
 • Od roku 1989 se věnuje práci s rodinami jako sociální pracovnice sociálně právní ochrany dětí a v poradenských centrech.
 • V letech 2007-2016 spolupracovala na projektech Českého helsinského výboru zaměřených na "Děti vězněných rodičů", na práci s romskými rodinami a klienta z jiné socio-kulturního prostředí.
 • Od roku 2006 se zabývá řešením sporů pomocí mediace a facilitace. V současnosti působí jako mediátorka, facilitátorka a lektorka výcviku mediace, seminářů o mediaci, facilitaci, řešení konfliktů a komunikaci.
Akreditace u MPSV ČR: 2015/0871-PC/SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Kurz je určen všem, kteří pracují s romským etnikem, zejména s romskými rodinami a dětmi. Předkládá přehled romských specifik a umožní účastníkům posílit zejména komunikační dovednosti s touto cílovou skupinou.

Cílem kurzu je posílení znalostí a dovedností sociálních pracovníků v oblasti komunikace a sociální práce s romskou rodinou. 
Účastníci se budou lépe orientovat v hodnotovém systému Romů a jejich hlavních odlišnostech od majoritní společnosti. Předkládané kazuistiky budou inspirací pro řešení hlavních aktuálních problémových oblastí romské rodiny, s nimiž se pracovníci setkávají ve své praxi. Seminář nabídne konkrétní postupy efektivní komunikace s touto cílovou skupinou.
 
Program:

Práce s romskou rodinou - úvod do problematiky:

 • úvod do problematiky;
 • společenský kontext;
 • tradice diskriminace vůči Romům.

1. Problematické oblasti

 • zaměstnání;
 • dluhy;
 • lichva;  
 • výchova dětí

2. Odlišnosti v hodnotách majority a Rómů

 • hodnoty Romů a majority, jejich vliv na vzájemné soužití

3. Komunikační styl Romů

 • úskalí komunikace s Rómy
 • efektivní komunikace při sociální práci s romskou rodinou

4. Kazuistiky

 • příklady dobré praxe

Závěr: shrnutí, diskuze, evaluace a vyplnění zpětných vazeb


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).