registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Opatrovnictví a poručenství podle současné a nové právní úpravy v občanském zákoníku

Variabilní symbol: 0818074
Datum konání: 30.8.2018
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná
  • Lektorka má 48 let praxi v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, dávek sociální potřebnosti a pomoci v hmotné nouzi. Je externí učitelkou Metropolitní univerzity Praha, lektorkou a zkušební komisařkou IVS Praha pro zvláštní odbornou způsobilost,  pracuje od 1. 4. 2013  dosud v  Dětském domově Charlotty Masarykové Praha 5 – Zbraslav,  od 1. 6. 2013 dosud  pro Magistrát města Most, od 1. 1. 2017  pro Poradenské centrum pro náhradní rodinu Klubíčko štěstí.
  • Předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR a členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR.
  • Věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.
  • Dlouholetá lektorka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s a řady dalších vzdělávacích agentur.
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-271/2013 AK/VE-138/2013
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem semináře je vyložit stávající a budoucí právní úpravu (v novém občanském zákoníku) zákonného zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství v občanském soudním řízení, ve správním a trestním řízení a při ochraně jmění nezletilého dítěte z hlediska působnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí. Na řešení případových studií ukázat aplikaci zmíněných právních předpisů v působnosti orgánů SPOD.

Program:

Právní rámec vztahů mezi rodiči a dětmi
Obsah rodičovské zodpovědnosti
Zastupování dětí rodiči a jinými osobami
Výkon opatrovnictví v občanském soudním řízení, ve správním a trestním řízení orgány sociálně-právní ochrany dětí
Důvody k výkonu opatrovnictví, zvláštní situace k ustanovení opatrovníka (např. ochrana jmění dítěte, náhrada souhlasu rodičů k poskytnutí zdravotní péče
Poručenství, důvody pro poručenství, zánik poručenství, výkon
Poručenství orgány sociálně-právní ochrany dětí
Srovnání stávající a nové právní úpravy u každého institutu
Role orgánů sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany a při výkonu opatrovnictví a poručenství v současnosti a podle nové právní úpravy v novém občanském zákoníku
Rozbor případových studií
Otázky a odpovědi diskuse
Program celkem trvá 6 vyuč. hod.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).