registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Novinářská praxe

Variabilní symbol: 0818075
Datum konání: 31.8.2018 ZRUŠENO
Čas: 10:00 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Michaela Černá
 • Absolvovala žurnalistiku, mediální studia a genderová studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a mediálních studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. 
 • Pracuje na ministerstvu práce a sociálních věcí a zároveň je ředitelkou nevládní neziskové organizace Místní média. Ta se zaměřuje na problematiku lokálních médií, hlavně obecních zpravodajů.
 • Přednáší o žurnalistice, o přípravě obecních zpravodajů a také o etiketě.
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-81/2014
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k problematice související s novinářskou praxí v kontextu obecních zpravodajů. Toto téma je stále aktuální a potřebné.
 

Program:

Úvod

 • Představení se a seznámení se s technickými náležitostmi (harmonogram apod.
 • Uvedení očekávání účastníků a obsahu školení.
 1. Novinářský článek
 • Specifika novinářského článku oproti jiným textům.
 • Rozlišování publicistiky a zpravodajství.
 1. Zpravodajské žánry
 • jak psát základní novinářský útvar – zprávu.
 • Tipy pro psaní titulku, perexu, těla zprávy, backgroundu atd.
 1. Publicistické žánry
 • Jak psát reportáž, rozhovor, feature, komentář pro obecní zpravodaj.
 • Tipy pro psaní dalších publicistických žánrů.
 1. Uvedení základů fotografování v žurnalistice.
 1. Diskuse a prostor pro dotazy.

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).