registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Obce a povolování kácení mimolesních dřevin

Variabilní symbol: 0818079
Datum konání: 25.10.2018
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM - místnost E130
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Ing. Jana Zmeškalová
 • Od roku 2003 na pozici vedoucí odboru ŽP.
 • Od roku 2005 Autorizovaná osoba pro biologická hodnocení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
 • Od roku 2001 externí vyučující pro VOŠ (nakládání s odpady, ekologie a ochrana životního prostředí).
 • Dlouholetá lektorka v oblasti životního prostředí pro veřejnou správu
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

1.Znalost zákona č.114/1992 sb., o ochraně přírody, ve znění pozdějších předpisů

– část týkající se obecné ochrany

2. Aplikace znalostí výše jmenovaného zákona v praxi

3. Propojení realizace ustanovení zákona č.114/1992 Sb. s ustanoveními zákona č.500/2004 Sb., správní řád

4. Kvalitní a odborný výkon přenesené působnosti obcí v oblasti ochrany přírody a krajiny

5. Kvalifikovaná služba veřejnosti

Program:

Pravomoci obecních úřadů
Źádost o povolení kácení mimolesních dřevin
Praktický postup při hodnocení žádosti
Správní řízení

 1. Zahájení a oznámení zahájení správního řízení
 2. Vymezení okruhu účastníků řízení
 3. Ústní jednání, místní šetření
 4. Vyjádření účastníků řízení
 5. Usnesení  o  procesních stránkách řízení
 6. Rozhodnutí o věcné stránce řízení
 7. Odvolání proti usnesení nebo rozhodnutí

Zpoplatnění správního řízení k žádosti
Omezení kompetencí obecních úřadů
Termíny kácení dřevin
Náhradní výsadba
Přestupky, správní delikty a pokuty
Přílohy - vzory správních úkonů


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).