registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Efektivní komunikace

Variabilní symbol: 1019054
Datum konání: 9.5.2019 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Stanislav Kocourek
  • Od roku 2006 se zabývá oblastí poradenství, konzultace, vzdělávání v oblastech řízení lidských zdrojů, managementu a rozvoje organizace, sebe rozvoje, supervize, koučování, lektorování.
  • Je autorem řady publikací týkající se oblasti měření spokojenosti v organizacích veřejné správy, přístupu radnice k životnímu prostředí, řízení výkonu státní správy a jak efektivně uplatnit CAF v samosprávných úřadech.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-534/2017 AK/VE-289/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1950,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti mezilidské komunikace, zvýšit efektivitu komunikačního přenosu. Po absolvování kurzu budou účastníci znát a umět aplikovat specifické požadavky na komunikaci úředníka s klientem a umět se vyvarovat komunikačním poruchám

Program:

1. Charakteristika efektivní a neefektivní komunikace, vymezení složek komunikačního procesu a určení kritických oblastí, psychologický dopad obsahu a formy komunikace.

  • výklad
  • diskuse
  • rozbor videonahrávek
  • praktická cvičení

2. Komunikační profesionalita, formální i neformální vymezení, zdroje asymetrie komunikačně profesionálního vztahu, obecné zásady umění jednat s lidmi.

  • brainstorming
  • diskuse
  • výklad

3. Identifikace silných a slabých stránek v interpersonálním vztahu, diagnostika volených interpersonálních strategií, interpretace v kontextu prefesní role.

Identifikace silných a slabých stránek v interpersonálním vztahu, diagnostika volených interpersonálních strategií, interpretace v kontextu profesní role - psychologický test.

Faktory důvěryhodnoti úředníka.

Optimální míra dominance v komunikaci, vyjadřování dominance, vyjadřování empatie a přátelskosti, rozvoj empatického vhledu, profesionalita a angažovanost - diskuse, případové studie.

5. Poruchy komunikace a jak se jim vyvarovat - výklad, rozbor videonahrávek.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).