registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí v zákoně o zvláštních řízeních soudních a v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí

Variabilní symbol: 0819092
Datum konání: 4.10.2019
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM - místnost E130
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná
  • Lektorka má 48 let praxi v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, dávek sociální potřebnosti a pomoci v hmotné nouzi. Je externí učitelkou Metropolitní univerzity Praha, lektorkou a zkušební komisařkou IVS Praha pro zvláštní odbornou způsobilost,  pracuje od 1. 4. 2013  dosud v  Dětském domově Charlotty Masarykové Praha 5 – Zbraslav,  od 1. 6. 2013 dosud  pro Magistrát města Most, od 1. 1. 2017  pro Poradenské centrum pro náhradní rodinu Klubíčko štěstí.
  • Předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR a členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR.
  • Věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.
  • Dlouholetá lektorka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s a řady dalších vzdělávacích agentur.
Akreditace u MPSV ČR: A2018/0134-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

• věcná a místní příslušnost soudů a orgánů sociálně-právní ochrany dětí
• (OSPOD) v řízení péče soudu o nezletilé, možnost změny příslušnosti, povinnost soudů a OSPOD slyšet děti a problémy s tím spojené,
• právo státního zastupitelství vstupovat do některých řízení péče soudu o nezletilé a dalších řízení, která se dotýkají nezletilých dětí, spolupráce s OSPOD,
• řízení, kdy OSPOD má právo a povinnost podávat návrhy na zahájení soudního řízení, včetně předběžných opatření, oprávnění OSPOD během soudního řízení, účast při výkonu rozhodnutí, procesní práva dětí,
• řízení, která se dotýkají nezletilých dětí, ale OSPOD nemá aktivní legitimaci k podávání návrhů, jaké možnosti OSPOD má,
• výkon opatrovnictví OSPOD během soudních řízení, judikatura
• diskuse       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Cíle kurzu:

Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností jako OSPOD ukládá z hlediska procesního zákon o sociálně-právní ochrany dětí a zákon o zvláštních řízeních soudních mnoho povinností, které spočívají především v roli navrhovatele na zahájení soudního řízení, týkajícího se nezletilých dětí nebo opatrovníka. S tím souvisí potřebná znalost příslušných ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních ve sojení se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí a občanského zákoníku a příslušné judikatury. Účastníci kurzu získají informace o postupu orgánů SPOD, které jsou v roli účastníků řízení nebo v roli dožádaného orgánu soudem. Také získají informace o aplikaci ustanovení týkajících se péče soudu o nezletilé upravené v zákoně o zvláštních řízeních soudních a předpisech souvisejících.

Program:

1. Jaká řízení zákon upravuje, vztah k OSŘ, občanskému zákoníku a zákonu o sociálně-právní ochraně dětí

  • Věcná a místní příslušnost, přenesení příslušnosti, v případě nesouhlasu rozhoduje odvolací soud.

2. Práva a povinnosti OSPOD

  • Kdy má OSPOD právo a povinnost podávat návrhy na zahájení soudního řízení, včetně předběžných opatření, oprávnění OSPOD během soudního řízení, výkon opatrovnictví, součinnost při výkonu rozhodnutí, procesní práva dětí.
  • Řízení, která se dotýkají nezletilých dětí, ale OSPOD nemá aktivní legitimaci k podávání návrhů, jaké možnosti OSPOD má - podněty, upozornění. 

3. Kazuistiky a případové studie

  • Příklady kazuistik a případových studií. 

4. Dotazy a diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).