registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů

Variabilní symbol: 0819414
Datum konání: 14.11.2019
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Dana Vrabcová
 • Mediátorka, facilitátorka, psychoterapeutka, lektorka
 • Vystudovala Katedru sociální práce Filozofické fakulty UK v Praze.
 • Má zkoušku zapsaného mediátora u Ministerstva spravedlnosti ČR. Je členkou a lektorkou Asociace mediátorů ČR
 • Od roku 1989 se věnuje práci s rodinami jako sociální pracovnice sociálně právní ochrany dětí a v poradenských centrech.
 • V letech 2007-2016 spolupracovala na projektech Českého helsinského výboru zaměřených na "Děti vězněných rodičů", na práci s romskými rodinami a klienta z jiné socio-kulturního prostředí.
 • Od roku 2006 se zabývá řešením sporů pomocí mediace a facilitace. V současnosti působí jako mediátorka, facilitátorka a lektorka výcviku mediace, seminářů o mediaci, facilitaci, řešení konfliktů a komunikaci.
Akreditace u MPSV ČR: A2017/0414-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Účastníci se seznámí s problematikou tzv. neviditelných dětí. Získají přehled o situaci rodičů ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich rodiny. Seminář mapuje dopady pobytu ve vězení na děti i na samotné rodiče. Seminář předkládá možnosti zlepšení situace dětí vězněných rodičů.
Seminář je určen všem pracovníkům v sociální oblasti, kteří pracují s rodinou, kde jeden z rodičů je ve výkonu trestu odnětí svobody (sociální pracovníky OSPOD, NNO, pracovníky v sociálních službách, pracovníky PMS a další).
       
       
       
       
 

Program:

1. Úvod

 • Seznámení s účastníky, jejich očekávání, představy o tématu a zkušenosti.

2. Situace rodin s rodičem ve výkonu trestu odnětí svobody

 • Vězeňská populace v ČR.
 • Rodiny rodičů ve výkonu trestu odnětí svobody.
 • Rodiče ve vězení.

3. Pohled na situaci dětí vězněných rodičů očima dítěte

 • Dopady odloučení dítěte od rodiče.
 • Co se děje s dětmi vězněných rodičů?

4. Překážky kontaktu dětí s rodiči ve vězení

 • Zákonné překážky.
 • Materiální překážky. 

5. Podpora dětí vězněných rodičů

 • Asistované návštěvy.
 • Kazuistiky.
 • Možnosti rozšíření kontaktů mezi dětmi a vězněnými rodiči.

6. Závěr

 • Písemná i ústní zpětná vazba od účastníků. 

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).