registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou

Variabilní symbol: 0819110
Datum konání: 12.9.2019
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Dvorana_Karlovy Vary
Chebská 44, 360 06 Karlovy Vary - Podrobné informace
Lektor: MUDr. Tereza Formánková

V posledních letech zaměřena na práci s lidmi s tzv. duální diagnózou, tedy kombinací závislosti a schizofrenie či jiné významnější duševní poruchy, a to jak ambulantně tak v pobytových zařízeních. Poskytuje externí psychiatrickou péči s diagnózou schizofrenie v terapeutické komunitě Mýto u Rokycan. 

Akreditace u MPSV ČR: 2015/1123-PC/SP/VP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:
Cílem tohoto vzdělávacího programu je předat účastníkům základní informace z oblasti komunikace s klienty s psychiatrickou diagnózou.
Účastníci semináře získají základní dovednosti v oblasti komunikace s pacienty s organickým poškozením mozku, získají elementární znalosti v oblasti komunikace s pacienty se závislostí na návykových látkách. Také získají základní dovednosti v oblasti komunikace s pacienty s psychotickými poruchami a zejména schizofrenií.
Seminář pomůže účastníkům naučit se jednat, alespoň v základních bodech, s klienty s afektivními poruchami, dále získají základní znalosti v oblasti komunikace s pacienty s úzkostnými a neurotickými poruchami. V neposlední řadě se naučí jednat s klienty s poruchami osobnosti a konečně získají základní dovednosti v oblasti komunikace s pacienty s vývojovými poruchami.

 

Program:

1. Úvod - představení lektora; představení účastníků;cíle x očekávání.
2. Základy orientace v problematice, definice a rozlišení základních psychiatrických diagnóz, rozpoznání akutního psychického stavu a prevence jeho zhoršení
3. Základní pravidla a specifika komunikace s pacienty:

  • s organickým poškozením mozku (např. rozvojem syndromu demence);
  • s psychotickými poruchami a zejména schizofrenií;
  • s afektivními poruchami (manie, deprese, bipolární afektivní porucha);
  • s úzkostnými a neurotickými poruchami (s důrazem na posttraumatickou stresovou poruchu);
  • s poruchami osobnosti;
  • s vývojovými poruchami (autismem, mentální retardací).

Závěr semináře

  • Dotazy;diskuze;příklady; 
  • modelové situace.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).