registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Problematika řešení konfliktních situací - uvedení do tématu

Variabilní symbol: 0819111
Datum konání: 26.9.2019 OBSAZENO
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Dvorana_Karlovy Vary
Chebská 44, 360 06 Karlovy Vary - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Kateřina Fořtová

Poradenská a  školní psycholožka.  Pracuje s dětmi, rodinami a dospělými. Zaměřuje se na diagnostiku školní zralosti, na diagnostiku výukových a výchovných obtíží dětí, kariérové poradenství, diagnostiku dětí nadaných. Současně nabízí spolupráci se školami a pedagogickými pracovníky při integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Při práci s dětmi školního věku čerpá ze svých zkušeností školního a poradenského psychologa. Věnuje se také problematice krizové intervence a zvládání náročných životních situací (problematice rozvodu a porozvodové péče o děti, partnerských krizí, nemocí, smrti blízkého). Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii s psychodynamickým zaměřením, výcvik ve vedení dětských skupin, výcvik v telefonické krizové intervenci a výcvik v krizové intervenci pro oběti domácího násilí. Podílí se na vedení terapeutických, podpůrných skupin pro děti školního věku a lektoruje semináře pro učitele v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Akreditace u MPSV ČR: 2016/0290-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Sociální pracovníci se často při výkonu svého povolání dostávají do konfliktních situací. Příčinou může být "rychlá" doba, nejasná pravidla, málo flexibilní pracovník nebo klient, konfliktogenní povaha klienta, syndrom vyhoření u sociálního pracovníka či situace sama o sobě, jakou je například vytýkání chyby nebo sdělování "špatné" zprávy. Řada konfliktů může být užitečná, mnohem častěji je však vnímáme jako zátěž a přejeme si, aby jich bylo, co nejméně, nebo aby alespoň proběhly, co nejšetrněji k našim citům. K zajištění kvalitní práce sociálních pracovníků je zapotřebí alespoň základní orientace v teorii konfliktů a jejich zvládání. Tento vzdělávací program může pomoci snaze sociálního pracovníka správně vyhodnocovat situace a kauzy a rozhodovat podle platných právních předpisů a metodik při správném vidění všech okolností daných kauz. Účastníci vzdělávacího programu posílí svoji dovednost analyzovat konflikt a jeho účastníky. Seznámí se s odstupňovaným přístupem k řešení konfliktů. Bude mít příležitost uvědomit si své silné stránky a své rozvojové potřeby v oblasti řešení konfliktů.

Mezi cíle tohoto vzdělávacího programu patří následující kompetence: účastníci se seznámí s problematikou konfliktů, jejich analýzou a typologií. Vytvoří si představu, jak předcházet konfliktům a co dělat, když se ke konfliktu schyluje.Účastníci získají představu o základních strategiích zvládání konfliktů a rozšíří si povědomí o svých silných stránkách a rozvojových potřebách v oblasti řešení konfliktů. V neposlední řadě si vyzkouší, na modelovém případu z praxe účastníků, strategii hledání řešení konfliktní situace.
Program:

1. Úvod do problematiky - co je to konflikt

 • Představení lektora a účastníků,
 • seznam konfliktních situací z praxe účastníků,
 • co je to konflikt,
 • mezilidská komunikace a zdroje konfliktů,
 • plíživý vs. otevřený,
 • roviny a druhy konfliktů,
 • pozitivní a destruktivní konflikt.

2. Strategie zvládání konfliktů

 • Konflikt a profesní role, 
 • pět základních strategií zvládání konfliktů (ignorování, vztahování, vyjednávání, kontramanipulace, prosazení se);
 • odstupňování řešení konfliktu.

3. Konfliktotvorné osoby

 • Úvod do problematiky: přímá agrese;
 • arogance;
 • kverulování; manipulace: neoprávněná kritika,
 • citové vydírání aj.

 

4. Konfliktotvorné situace

 • Úvod do problematiky: vytýkání nedostatků/chyb;
 • sdělování "špatných zpráv";
 • jak přijímat kritiku;
 • zvládání námitek;
 • zvládání nesouhlasu.

5. Rozbor 2 - 3 konfliktů z praxe účastníků

 • Metoda skupinového řešení problémů; diskuze, dotazy.

6. Závěr - vyhodnocení školení, zpětná vazba


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).