registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Odstraňování "černých" staveb až po výkon rozhodnutí

Variabilní symbol: 0819116
Datum konání: 13.12.2019
Čas: 8:30 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Dvorana_Karlovy Vary
Chebská 44, 360 06 Karlovy Vary - Podrobné informace
Lektor: Mgr. František Málek

       Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity, studoval pětileté magisterské studium, obor Právo a právní věda. Již v průběhu studia absolvoval mj. praxi v advokátní kanceláři zaměřené na obchodní právo ve stavebnictví. Cenné zkušenosti získal také díky participaci na několika celostátních projektech zaměřených na právní poradenství obcím a celkové zefektivnění veřejné správy. V KVB advokátní kanceláři působí od jejího vzniku. Specializuje se na odvětví veřejného práva, zejména práva správního, z něhož lze vyzvednout problematiku stavebního práva včetně procesu územního plánování, právo energetické, právo životního prostředí a řešení odpovědnosti za správní delikty. V oblasti ústavního práva a lidských práv se podílel na úspěšných případech rozhodovaných Ústavním soudem ČR.        

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-299/2018 AK/VE-176/2018
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Hlavním cílem vzdělávacího programu je prezentovat účastníkům současný stav právní úpravy (po velké novele stavebního zákona č. 225/2017 Sb.) a judikatury týkající se postupů stavebních úřadů při nařizování odstranění tzv. černých (nepovolených) staveb a správní exekuci takových rozhodnutí.

 

 

Program:

1. část - Rozhodování o nepovolené či z jiného důvodu s právními předpisy rozporné ("černé") stavbě

 • Zjištění černé stavby (typy staveb, stavby od počátku nepovolené, stavby dočasné, stavby v rozporu s povolením atd.)
 • Zahájení řízení o nařízení odstranění černé stavby
 • Průběh řízení o nařízení odstranění černé stavby (okruh účastníků, náležitosti průběhu řízení, ohledání na místě atd.)
 • Rozhodnutí o nařízení odstranění černé stavby (náležitosti rozhodnutí, náležité vymezení černé stavby, dokumentace pro odstranění, návrh technolog. postupu, podmínky rozhod.)
 • Předběžná opatření a další nástroje stavebního úřadu související s černými stavbami

2. část - Odstranění "černé" stavby

 • Kontrola postupu stavebníka odstraňujícího "černou" stavbu
 • Pravomoci stavebního úřadu v průběhu odstraňování

3. část - Výkon rozhodnutí o povinnosti odstranit černou stavbu

 • Správní exekuce na nepeněžité plnění dle správního řádu (právní úprava dle SŘ, jednotlivé způsoby exekuce a východiska pro jejich použitelnost v dané věci, judikatura týkající se způsobů správní exekuce na nepeněž. pln., vymáhání zálohy a nákl. exekuce)
 • Exekuce povinnosti odstranit "černou" stavbu (konkrétní aplikace obecné a zvláštní právní úpravy, exekuce soudním exekutorem, donucovací pokuty)

4. část - Přestupky související s "černými" stavbami

 • Přestupky související s existencí a užíváním černé stavby
 • Přestupky související s exekucí uložené povinnosti odstranit černou stavbu

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).