registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Exekuce a insolvence v daňovém řízení

Variabilní symbol: 0820020
Datum konání: 14.2.2020
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM - místnost E130
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
 • Od roku 1995 se intenzivně zabývá problematikou pohledávek.
 • V roce 1995 založil sdružení k řešení pohledávek CATANIA. Od roku 1999 je výkonným ředitelem ve společnosti CATANIA.CZ s.r.o. a od roku 2008 výkonným ředitelem a odborným poradcem ve firmě CATANIA GROUP s.r.o.
 • Od roku 2006 do roku 2009 byl členem předsednictva Okresní Hospodářské komory v Tachově a člen finančního výboru při Radě města Tachova, vykonával poradenskou činnost při prodeji a správě pohledávek pro městské úřady a magistráty.
 • Je spoluautorem software pro správu pohledávek - EVOLIO SP a navazují program NEMESIS. 
 • Věnuje se publikační a metodické činnosti.
Akreditace u MV ČR: AK/PV-548/2017 AK/VE-294/2017
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem je prohloubit orientaci v problematice vzájemného vztahu  exekuce a insolvence v daňovém řízení. Účastníci budou seznámeni s ustanovením a postupy novely zákona v roce 2017, s problematikou řešení pohledávek u dlužníků, kteří požádají o oddlužení, s postupy orgánů obce a úřadu v pozici věřitele a v pozici správce daně. Rozborem praktických modelových příkladů si zdokonalí znalosti v oblasti jak a kdy přihlásit pohledávky, které pohledávky nebudou uspokojené a s tím související oblast ohledně zjišťování informací a včasné přihlášení pohledávky. V oblasti exekuce na majetek se program zaměřuje na zjišťování informací před exekucí, exekuční titul a exekuce na majetek a řešení problémů.  

Program:

1. Novinky z připravované novely zákonů.

 • Problematika řešení pohledávek u dlužníků, kteří požádají o odlužení.
 • Postupy orgánů obce a úřadu v pozici věřitele a v pozici správce daně.

2. Ustanovení a postupy novely zákona v roce 2017.

 • Rozbor praktických modelových příkladů.
 • Jak a kdy přihlásit pohledávky.

3. které pohledávky nebudou uspokojené.

 • Zjišťování informací.
 • Včasné přihlášení pohledávky.

4. Správné vyčíslení pohledávky - nesplatný místní poplatek.

 • Zapodstatové pohledávky.
 • Jak správně přihlásit místní poplatky.

5. Exekuce na majetek v rámci insolvence - dva důležité milníky.

 • Jak ošetřit nepřihlášené pohledávky apod.

6. Zjišťování informací před exekucí.

 • Exekuční titul.
 • Exekuce na majetek a řešení problémů.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).