registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Identita dítěte v náhradní rodinné péči

Variabilní symbol: 0820026
Datum konání: 27.2.2020
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Dvorana_Karlovy Vary
Chebská 44, 360 06 Karlovy Vary - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Klára Moravcová

Psycholožka a rodinná terapeutka

Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR a čtyřletého výcviku v rodinné terapii. Je členem  poradní komise pro rodinu Magistrátu města Pardubic a poradce /psycholog/ Bílého kruhu bezpečí. Má zkušenosti i v oblasti personálního managementu.

Akreditace u MPSV ČR: A2018/0318-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1990,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
  • účastníci získají úvodní informace k danému tématu identita;
  • absolvují cvičení k tématu identity - uvědomění si vlastních rolí a hodnot;
  • vědí, jak dochází k formování identity dítěte v NRP;
  • dozvědí se o tom, jaký je vliv negativních zážitků na formování identity dítěte, získají informace jak pracovat s příběhem dítěte a seznámí se s modelovými situacemi práce s příběhem dítěte; 
Cíle kurzu:
Program:

1. Úvod

  • Seznámení s účastníky, představení lektora a účastníků, očekávání a cíle kurzu.

2. Úvod k tématu identity

  • Utváření identity, pojem identita, význam identity v životě jedince, druhy identity.
  • Cvičení k tématu identity - uvědomění si vlastních rolí a hodnot.

3. Práce s příběhem dítěte

  • Práce s příběhem dítěte, koherentní příběh dítěte - možnosti práce s pozitivními i negativními aspekty příběhu, diskuse na praxí účastníků, základy práce s knihou života.
  • Modelové situace práce s příběhem dítětem.

4. Závěr

  • Diskuse, ověření znalostí.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).