registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Agresivita a trauma možnosti práce s klienty

Variabilní symbol: 1020079
Datum konání: 18.8.2020
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Akreditace: Neakreditováno
Cena kurzu: 2050,- Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Problematika agresivity a agresivního chování u dětí a adolescentů je výrazný problém ve školských zařízeních a školách, zejména v zařízeních, kde se lze setkat s klienty s tzv. poruchami chování nebo i v institucích a na úřadech. Agresivní chování má základ ve frustraci a neuspokojených potřebách, např. z dětství vlivem vývojového traumatu, zanedbávání a dalších traumatických zážitků. Agresivita může být určitou formou chování namířeného proti ostatním nebo proti sobě. Tato strategie umožňuje skrývat svou vulnerabilitu. Odborní pracovníci jsou vystaveni krizovým a komplikovaným situacím a musí být připraveni na ochranu sebe a druhých. V rámci kurzu by měli frekventanti získat rámec informací, možnosti intervencí a  měli by se orientovat, jak  zvládat krizové situace. Cílem workshopu bude nabídka informované intervence, praktické možnosti práce s klientem, sdílení dobré praxe,  možnosti prevence a vyhodnoceni rizik.

Program:
  1. Úvod

     Seznámení s tématem a účastníky.

  1. Agresivita, definice

    Agresivita, definice, faktory, gendrové rozdílnosti, příčiny.

  1. Agresivita a souvislosti s traumatem, definice traumatu

    Příčiny agresivního chování na bázi traumatu z dětství a různých forem, příklady z praxe.

  1. Obranné mechanismy, frustrace, disociace, psychopatologie

   Obranné mechanismy, frustrace, disociace, psychopatologie.

  1. Spektrum emocí a reakcí, impulzivita

   Spektrum emocí a reakcí, impulsivita.

  1. Rozlišování rizik, verbální, neverbální agrese, manipulace, pasivní agrese

  Rozlišování rizik, verbální, neverbální agrese, manipulace, pasivní agrese.

  1. Trauma jako příčiny agresivního chování

 Trauma jako příčiny agresivního chování.

  1. Intervence a podněty jak zvládat agresivního klienta, mentální mapa, rozbor situace z praxe

  Intervence a podněty jak zvládat agresivního klienta, mentální mapa, rozbor situace z praxe.

  1. Závěr

  Závěr, diskuse, odpovědi na dotazy.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).