registrovat se  


Kurzy a školení - na zakázku - detail kurzu

Rozpočtový proces obce v praxi

Variabilní symbol: 1220205
Datum konání: 16.10.2020
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, p. o.
Ve Svahu 578/13, 793 26 Vrbno pod Pradědem - Podrobné informace
Lektor: Olga Sloupová
 • Od roku 2003 pracovala na Krajské úřadu Karlovarského kraje, odbor kontroly jako vedoucí oddělení přezkoumání hospodaření ÚSC.
 • Lektorskou činnost vykonává od roku 2006 dosud
 • Publikovala články v regionálních novinách a připravuje metodické materiály pro účastníky seminářů a metodiky pro účetní jednotky ÚSC. 
Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: Cena dohodou
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je formou aktualizačního vzdělávacího programu zprostředkovat cílové skupině nejnovější informace z oblasti rozpočtu a veřejných financí, upozornit na změny v příslušné legislativě a nové poznatky nezbytné pro praxi a správný výkon činností na tomto úseku.

Program:

Základní charakteristika rozpočtu

 • úloha a funkce rozpočtu
 • právní úprava
 • rozpočtová skladba
 • rozpočtové určení daní

Rozpočtový výhled

 • obsah, zpracování a schválení rozpočtového výhledu

Přípravné práce na rozpočtu

 • stanovení základního rámce rozpočtu
 • zásady a pravidla přípravy rozpočtu
 • zhodnocení možností z hlediska dlouhodobých potřeb

Sestavení návrhu rozpočtu

 • odhad předpokládaných příjmů
 • návrh výdajů rozpočtu
 • komentář k návrhu rozpočtu
 • rizikové oblasti rozpočtu

Projednání a schválení rozpočtu

 • stanovení termínů k projednání návrhu rozpočtu
 • zpracování konečného návrhu rozpočtu
 • stanovení závazných ukazatelů rozpočtu
 • schválení rozpočtu
 • rozpis rozpočtu
 • podmínky pro hospodaření podle provizoria

Hospodaření dle rozpočtu

 • rozpočtová opatření a změny rozpisu rozpočtu
 • porušení rozpočtové kázně

Přezkum hospodaření
Závěrečný účet

 • obsah a sestavení závěrečného účtu
 • zveřejnění a schválení závěrečného účtu

Vztah zřizovatele k příspěvkovým organizacím z hlediska rozpočtu

 • charakteristika příspěvkové organizace dle zákona č. 250/2000 Sb.
 • stanovení základních ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací ve vztahu k rozpočtu zřizovatele
 • porušení rozpočtové kázně
 

10. Závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).