registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Předcházení školní neúspěšnosti žáka-spol. školy a rodiny v (po)rozvodové situaci

Variabilní symbol: 1521018
Datum konání: 1.10.2021
Čas: 8:30 do 15:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Milena Mikulková
 • Sociální pedagog, poradce, mediátorka, koučka, lektorka se specializací na edukaci rodičů v řešení rozvodové a (po)rozvodové situace.
 • Autorka knih Hlavu vzhůru, rodiče! Hlavu vzhůru, chlap(c)i!
 • Autorka židličkové metody.
 • Autorka tří metodik z projektu Komplexní péče o rodinu a děti v (po)rozvodové situaci (Akademický ústav Karviná)
Akreditace u MŠMT: Č.j.:MSMT-15437/2019-2-711
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2300,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Vzhledem k vysokému počtu rodin, kde dochází či došlo k rozpadu rodičovského páru, se se situací ztráty setkává dle statistik ročně okolo 20000 nezletilých dětí. Rozvod či rozchod, resp. rozpad rodiny je na stupnici živorních událostí zařazen jako druhá položka s nejvyšší mírou stresu. Obvykle začneme péči poskytovat zasaženým dětem a  rodičům) až v době, kdy se začnou zřetelně projevovat symptomy negativních důsledků procesu. Kurz je zaměřen na proces doprovázení rodiny v (po)rozvodové situaci a s cílem minimalizaci nežádoucích dopadů na vývoj dětí a péči rodičů.

Cíle kurzu:
Program:

1. Úvod

Zahájení, představební, korekce očekávání účastníků.

2. Základní teoretická východiska

 • potřeby člověka
 • specifické potřeby dětí v rozvodové situaci rodičů
 • možnosti práce s klienty - metody zaměřené na řešení
 • zvládání obtížných situací

3. Práce s rodiči

 • právní minimum a naplňování potřeb dítěte
 • techniky spolupráce s rodiči
 • přístupy zaměřené na řešení
 • zvládání obtížných situací

4. Práce s dětmi

 • potřeby a minimální práva dětí
 • dovednost komunikace s dítěte
 • práce s příběhy, hrové aktivity, rozhovor
 • zvládání obtížných situací

5. Kazuistiky

 1. Kazuistiky s aplikací získaných poznatků a ověřování dovedností pro práci s rodiči a dětmi v (po)rozvodové situaci.

6. Závěr

 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).