registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních a sociálních služeb

Variabilní symbol: 1021112
Datum konání: 17.9.2021
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor:
Akreditace: Neakreditováno
Cena kurzu: 2050,- Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:
Program:

1. Úvod

2. Protiprávnost, újma – majetková a nemajetková; příčinná souvislost. Případy náhrady nemajetkové újmy ze zákona; krajní nouze; nutná obrana

3. Funkce náhrady újmy – sankční, kompenzační a preventivní; obecná prevenční povinnost při poskytování zdravotních a sociálních služeb

4.Porušení dobrých mravů a porušení zákona; újma způsobená několika osobami; újma způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání; škoda na nemovité věci; škoda způsobená věcí; škoda na převzaté věci; škoda na odložené věci; škoda na vnesené věci

5.Způsob a rozsah náhrady škody; snížení náhrady

6.Ochrana osobnosti člověka; nároky v případě zásahu do přirozených práv člověka; náhrada nemajetkové újmy na zdraví (bolestné, náhrada za ztížené společenského uplatnění) a způsob určení, včetně kritérií na straně škůdce a poškozeného

7.Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání v souvislosti se zaměstnanci ve zdravotních a sociálních službách; náhrady újmy v občanském zákoníku a v zákoníku práce – srovnání

8.Otázky a odpovědi, závěrečná diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).