registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociálně-právní ochrana dětí

Variabilní symbol: 1522022
Datum konání: 10.2.2022
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Centrum Langhans
Vodičkova 707/37, 11000 Praha 1 - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Věra Novotná
 • Lektorka má 48 let praxi v  oblasti sociálního zabezpečení, sociální péče, sociálně-právní ochrany dětí, rodinného a správního práva, dávek sociální potřebnosti a pomoci v hmotné nouzi. Je externí učitelkou Metropolitní univerzity Praha, lektorkou a zkušební komisařkou IVS Praha pro zvláštní odbornou způsobilost,  pracuje od 1. 4. 2013  dosud v  Dětském domově Charlotty Masarykové Praha 5 – Zbraslav,  od 1. 6. 2013 dosud  pro Magistrát města Most, od 1. 1. 2017  pro Poradenské centrum pro náhradní rodinu Klubíčko štěstí.
 • Předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR a členka Spolku opatrovnických a rodinných soudců ČR.
 • Věnuje se publikační činnosti a je spoluautorkou komentáře k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Dlouholetá lektorka Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s a řady dalších vzdělávacích agentur.
Akreditace u MPSV ČR: A2018/0132-SP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2350,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Cílem vzdělávacího programu „Sociálně–právní ochrana dětí je poskytnout účastníkům vhled do problematiky oblasti jejich působnosti při zajišťování sociálně-právní ochrany, využívání opatření a nástrojů, které upravuje nejen zákon o sociálně-právní ochraně dětí, ale i další právní předpisy, zejména občanský zákoník, zákon o zvláštních řízeních soudních, OSŘ, zákon o výkonu ustavní nebo ochranné výchově a další. Propojení využívání jednotlivých opatření s působností soudů a nevládních organizací je nezbytné pro zajištění pomoci ohroženým dětem v různých situacích včetně pomoci celé rodině.
Vzdělávací program je určený pro úředníky obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, magistrátů měst a jejich městských částí a krajských úřadů, kteří zajišťují sociálně-právní ochranu dětí a pro zaměstnance neziskových organizací, kteří působí v oblasti sociálně-právní ochrany a péče o děti jakož i organizací, které se zabývají sanací rodin

Cíle kurzu:

Účastníkům vzdělávacího programu bude umožněn vhled do problematiky a budou seznámeni s využiváním opatření, která spadají do působnosti orgánů SPOD, soudů nebo orgánů činných v trestním řízení při zajištění ochrany dítěte, dítěte ohroženého zanedbávání, zneužíváním a týráním, při výkonu opatrovnictví a poručenství, při výkonu ústavní a ochranné výchovy a pobytu dítěte v zařízení pro děti vyžadující okažitou pomoci, při svěření dítěte do osvojení a pěstnouské péče.

      
      
      
      

 

Program:

1. Výkon sociálně-právní ochrany u dítěte ohroženého zanedbáváním zneužíváním a týráním

Pojmy:

 • zanedbávání,
 • zneužívání,
 • týrání,
 • syndrom bitého dítěte,
 • syndorm "CAN"

Práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti této ochrany dětí.

2. Výkon opatrovnictví a poručenství

 • Důvody pro opatrovnictví v občanském, soudním, správním a trestním řízení, důvody pro poručenství.

3. Výkon ústavní a ochranné výchovy a pobyt dětí v zařízeních zajišťujících okamžitou pomoc.

 • Úkoly orgánů SPOD a vzájemná spolupráce se zařízeními pro děti a soudy.

4. Osvojení a pěstounská péče

 • Zprostředkování pěstounské péče a osvojení, práva a povinnosti orgánu SPOD a soudu, vzájemná spolupráce.

5. Příklady dobré a špatné praxe

 • Vzájemné postupy orgánů SPOD a soudů a dalších spolupracujících subjektů se nejlépe ověřují na kausuistikách a případových studií.

Závěr. Diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).