registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Sociální bydlení v praxi veřejné správy

Variabilní symbol: 1522063
Datum konání: 23.8.2022
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha 8 - Karlín - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Kamil Hric, DiS.
 • Vede oddělení sociální pomoci.
 • Podílí se na řešení sociálně-právních a sociálně zdravotních problémů klientů aplikací odborných metod sociální práce.
 • Koordinátor pro menšiny.
 • Vedoucí projektu Pilotní ověření sociálního bydlení v Otrokovicích. 
Lektor 2: Mgr. Josef Zdražil
 • Metodik KPSS a projektový manažer na Otrokovicku.
 • Podílí se na tvorbě a řízení projektů.
 • Podílí se na komunitním plánování sociálních služeb.
 • Lektorské zkušenosti v oblasti projektového řízení (Logické rámce, Tvorba textu projektové žádosti, Rozpočet projektu)
Akreditace u MV ČR: AK/PV-10/2020 AK/VE-8/2020
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2400,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit znalosti účastníků v oblasti nastavení systémů sociálního bydlení na lokální úrovni, seznámit je s metodami sociální práce zaměřené na cílové skupiny osob v bytové nouzi, osob ohrožených ztrátou bydlení či sociálním vyloučením a s praktickými zkušenostmi s realizací systému sociálního bydlení. Vzdělávání obsahuje práci s konkrétními kazuistikami a účastníci se tak podílí na tvorbě návrhů řešení situací konkrétních osob a rodin, které využijí i v rámci rozhodování ve správním řízení.  

Program:

1. Úvod

 • Zahájení, představení, korekce očekávání účastníků

2. Východiska pro nastavení systémů sociálního bydlení v obcích

 • ukotvení pojmu sociální bydlení,
 • důležitá legislativa,
 • odlišnosti systémů sociálního bydlení (prostupné, housing first, ukončování bezdomovectví),

3. Metody sociální práce

 • práce se zájemci o sociální bydlení,
 • hodnocení sociální situace,
 • zařazení klienta do systému sociálního bydlení,
 • práce s klientem v systému sociálního bydlení,
 • vyřazení klienta ze systému sociálního bydlení,

4. Kompetence sociálního pracovníka v systému sociálního bydlení

 • důležité kompetence sociálního pracovníka pro práci s osobami v systému sociálního bydlení,

5. Práce s kazuistikami klientů systému sociálního bydlení

 • seznámení s kazuistikami,
 • práce v pracovních skupinách při tvorbě návrhů řešení,

6. Závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).