registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
20.1.2022
Čtvrtek
PŘESUNUTO
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-456/2017 AK/VE-254/2017
Kurz přeložen na 3.3.2022
JUDr. Luboš Průša
Plzeň Info
21.1.2022
Pátek
PŘESUNUTO
Agresivní chování a možnosti práce s klienty
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0549-SP/PC
Přesunuto na 22.4.2022
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Plzeň Info
25.1.2022
Úterý
Zvládání emocí a nátlakových technik při práci s klientem
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1049-SP/PC/VP
NOVINKA
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Plzeň Info
27.1.2022
Čtvrtek
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Zdeňka Stránská
Plzeň Info
28.1.2022
Pátek
Pěstounská péče
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1045-SP
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
3.2.2022
Čtvrtek
Mediační a facilitační techniky v jednání s rodiči
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0135-SP
PhDr. Dana Vrabcová
Plzeň Info
15.2.2022
Úterý
Attachment - rozvoj, poruchy, možnosti nápravy
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0130-SP/PC
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
17.2.2022
Čtvrtek
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme?
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0787-SP/PC/PP
NOVINKA
Bc. Alena Košťáková
Plzeň Info
18.2.2022
Pátek
Dítě jako pachatel
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0980-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
24.2.2022
Čtvrtek
Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1244-PC/VP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
25.2.2022
Pátek
Životní prostředí - aktuální informace - ZPF, lesy, voda, ochrana ovzduší, odpady
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-273/2020 AK/VE-184/2020
Ing. Dominika Čermáková
Plzeň Info
25.2.2022
Pátek
Asertivní jednání při práci s klienty
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1048-SP/PC/PP/VP
NOVINKA-akreditace MPSV i MV ČR
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
1.3.2022
Úterý
Padělky peněz a zneužití platebních karet pro potřeby ÚSC
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-437/2020 AK/VE-298/2020
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Plzeň Info
4.3.2022
Pátek
Sebepoškozování, sebevraždy
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0370-SP/PC
NOVINKA
PhDr. Pavla Doležalová, PhD.
Plzeň Info
4.3.2022
Pátek
Projektová dokumentace a související činnosti v návaznosti na novelu stavebního zákona
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-363/2018 AK/VE-216/2018
Ing. Jiří Blažek
Karlovy Vary Info
8.3.2022
Úterý
Případové konference a role facilitátora v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1040-SP/PC
PhDr. Dana Vrabcová
Plzeň Info
10.3.2022
Čtvrtek
Stavební úpravy památek v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-34/2017 AK/PV-50/2017
Včetně informací o nových možnostech financování
Hana Talli Hlubučková
Plzeň Info
11.3.2022
Pátek
Obec a dlužník v insolvenci
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-401/2020 AK/VE-271/2020
Bc. Vlastimil Veselý, MBA, LL.M.
Plzeň Info
15.3.2022
Úterý
Psychologie rodiny v rodinném a trestním právu
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0133-SP
Mgr. Vladimíra Lovasová, PhD.
Plzeň Info
17.3.2022
Čtvrtek
Orientace v tématu duševních chorob a závislostí
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1278-SP/PC
NOVINKA
MUDr. Tereza Formánková
Plzeň Info
18.3.2022
Pátek
Jak tvořit obecní zpravodaj
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-228/2013
PhDr. Michaela Černá
Plzeň Info
18.3.2022
Pátek
Odstraňování "černých" staveb až po výkon rozhodnutí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-299/2018 AK/VE-176/2018
Mgr. František Málek
Plzeň Info
24.3.2022
Čtvrtek
Efektivní hospodaření měst a obcí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-520/2013 AK/VE-345/2013
Ing. Jaroslava Kypetová, PhD.
Plzeň Info
25.3.2022
Pátek
Správní řád - aktuality a praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-135/2017 AK/VE-78/2017
JUDr. Luboš Průša
Karlovy Vary Info
31.3.2022
Čtvrtek
Vidimace, legalizace a autorizovaná konverze dokumentů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-732/2016 AK/VE-388/2016
Zdeňka Stránská
Plzeň Info
1.4.2022
Pátek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/VE-372/2016 AK/PV-701/2016
zaměřeno na vydávání závazných stanovisek
Ing. Jana Zmeškalová
Plzeň Info
5.4.2022
Úterý
Vyhlášky a nařízení obcí, Sbírka předpisů ÚSC
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-495/2021 AK/VE-289/2021
Novinky v zákonech platné od roku 2022
JUDr. Miroslav Kubánek
Plzeň Info
7.4.2022
Čtvrtek
Vedení správního spisu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-377/2020 AK/VE-252/2020
JUDr. Luboš Průša
Plzeň Info
12.4.2022
Úterý
Padělky listin a zneužití podpisů při výkonu správních činností
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Plzeň Info
14.4.2022
Čtvrtek
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-566/2012
Ing. Jiří Blažek
Plzeň Info
22.4.2022
Pátek
Sociální pohřby, správa hřbitova
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-630/2017 AK/VE-336/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Plzeň Info
26.4.2022
Úterý
Specifika komunikace s mladistvým klientem
Akreditováno u MPSV ČR: A2018/0555-SP/PC/VP
Mgr. Klára Moravcová
Plzeň Info
29.4.2022
Pátek
Dítě jako oběť
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0979-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
13.9.2022
Úterý
Hranice klienta, hranice pracovníka
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1431-SP/PC
Lenka Šimková
Plzeň Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).