registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Strategické řízení v podmínkách veřejné správy - plánování, realizace, vyhodnocování a aktualizace plánů

Variabilní symbol: 1221002
Datum konání: 15.10.2021 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: Sociální Akademie - vzdělávací středisko
Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Alena Bauerová, PhD.

Akreditace: Neakreditováno
Cena kurzu: 1920,- Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Olomouc - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem vzdělávání je seznámit účastníky kurzu se strategickým řízením v praxi veřejné správy - plánováním a implementací plánu do fungování řízení obce, města, regionu, vyhodnocováním úspěšnosti plánu a jeho aktualizací. Cílem je také vybavit účastníky kurzu dovednostmi potřebnými pro uplatnění získaných znalostí v podmínkách konkrétního úřadu, města, kraje či konkrétní obce.

 

Program:
 • Úvod – představení lektora, účastníků a jejich očekávání, programu a cílů školení
 • Strategické řízení na úrovni obcí, měst a regionů jako nástroj efektivního řízení a praxe, základní charakteristiky moderního strategického plánování/řízení podporovaného EU
 • Jednotlivé fáze strategického řízení a nutné podmínky fungování plánu v praxi
 • Jak propojit strategické plánování s rozpočtem, projektovým řízením, fungováním úřadu a rozhodováním zastupitelstva
 • Vhodná struktura strategického plánu
 • Doplněno praktickým cvičením – tvorba VIZE.
 • Typy analýz, SWOT analýza
 • Doplněno praktickým cvičením – jak provést konsensuální SWOT analýzu.
 • Základní chyby a rizika při tvorbě strategického plánu
 • Doplněno praktickým cvičením – tvorba realizačních cílů.
 • Stanovení ukazatelů / indikátorů úspěšnosti, vlastnosti správného indikátoru
 • Doplněno praktickým cvičením – přiřazení ukazatelů stanoveným cílům.
 • Účastníci procesu strategického plánování a jejich role; systematická práce s veřejností a klíčovými partnery, aktivizace občanů
 • Doplněno praktickým cvičením – analýza stakeholderů.
 • Stanovení priorit
 • Tvorba Akčního plánu – ukázka
 • Vyhodnocování plánu a jeho aktualizace
 • Dlouhodobá udržitelnost procesu
 • Příklady dobré praxe, výměna zkušeností

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).