registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Svéprávnost a opatrovnictví

Variabilní symbol: 1022086
Datum konání: 21.6.2022
Čas: 8:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Renata Šínová, Ph.D.

JUDr. Renáta Šínová Ph.D.
odborná asistentka právnické fakulty UP v Olomouci. Ve své vědecké i profesní praxi se dlouhodobě věnuje civilně procesnímu a rodinnému právu, působila v soudnictví, advokacii. Spoluautorka zákona o zvláštních řízeních soudních, hostující profesorka na univerzitě v Californii.

Akreditace u MPSV ČR: A2021/1410-SP/PC
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2150,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Cílovou kompetencí je získání základního právního povědomí o právní úpravě svéprávností a opatrovnictví. Pracovníci v rámci sociální péče, respektive v oblasti sociálních služeb nejsou zpravidla absolventi právnických fakult a získání základních právního povědomí pro ně o těchto institutech je velmi důležité. Cílovou kompetencí je proto porozumění právnímu pojmu svéprávnosti a obsahu právní úpravy svéprávnosti tak, aby pracovník mohl odpovídajícím způsobem poskytovat sociální služby osobám, které potřebují s právním jednáním potřebnou pomoc.

Program:

1. Pojem svéprávnosti, prameny právní úpravy

  • Co je obsahem pojmu svéprávnosti a jaký má tento instit v rámci právních poměrů význam.
  • Kde je svéprávnost upravena.

2. Nabytí plné svéprávnosti, svéprávnost nezletilých

  • Vymezení okamžiku, kde se nabývá plné svéprávnost, objasnění právní úpravy svéprávnosti nezletilých (jak mohou nezletilí právně jednat, co je to tzv. částečná svéprávnost, samostatné podnikání nezletilých).

3. Zásahy do svéprávností

  • Podpůrná opatření při narušení schopnosti právně jednat, omezení svéprávnosti, podmínky a předpoklady, postup a rozsah, ochrana práv při omezení.

4. Řízení o svéprávnosti

  • Přehled řízení o svéprávnosti, zahájení, příslušnost, postup, dokazování, rozsudek, náklady řízení, náprava, zhlédnutí.

5. Opatrovnictví

  • Pojem opatrovnictví, právní úprava, postavení, odpovědnost opatrovníka.

6. Závěrečné shrnutí

  • Shrnutí všech pojmů, možnost dotazů.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).