registrovat se  


O nás

Profil společnosti

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. je obecně prospěšná společnost, zapsána Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 175 dne 11. července 2000. Je právním nástupcem Nadace Fond pomoci místní správě ČR, která byla založena v r. 1991 a vzdělávací služby začala poskytovat v r. 1992. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.

Společnost je akreditována u Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV ČR nadále vzdělávací společnosti neakredituje, akredituje pouze vzdělávací programy).

Řídicím orgánem je správní rada složená ze zástupců Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR a ministerstev.

Náklady VCVS ČR jsou ze 100 % pokryty příjmy z vlastní činnosti (kurzovné, granty získané na základě předkládání projektů do soutěží a zakázek).

Poslání

Rozvoj demokracie a dobrých metod veřejné správy prostřednictvím systematického a cíleného programu vzdělávání a služeb pro volené představitele a pracovníky veřejné správy. Program vzdělávání a služeb reaguje na stávající potřeby a snaží se předjímat budoucí vývoj v oblasti veřejné správy.

Vize

Poskytovat kvalitní vzdělávací služby pro komplexní rozvoj pracovníků a volených představitelů veřejné správy, jakož i sociálních služeb. Vystupovat jako organizace reprezentující nové trendy v oblasti rozvoje, modernizace a kvality veřejné správy.

Lektoři

Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu externích a interních lektorů a konzultantů, jejichž odborný rozvoj patří mezi naše klíčové priority.

Předmět činnosti

  • vzdělávací služby k rozvoji profesionalizace státní správy, samosprávy, sociálních služeb, pedagogických a ostatních pracovníků ve školství a dalších cílových skupin veřejného a neziskového sektoru
  • odborné semináře, vzdělávací akce a konference
  • projekty, odborné analýzy
  • zprostředkování zahraničních zkušeností

Zaměření činnosti

  • příprava na plnění každodenních úkolů veřejné správy: nabídka společnosti pokrývá škálu akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích programů z oblasti správního práva, obecné a specifické legislativy, ekonomiky, financí, hospodaření obcí, řízení a administrativy, manažerských a měkkých dovedností, komunikace, apod.
  • příprava na plnění každodenních úkolů sociálních služeb – nabídka akreditovaných i neakreditovaných vzdělávacích programů z oblasti legislativy, standardů kvality, manažerských, měkkých a komunikačních dovedností, transformace sociálních služeb, apod.
  • zvyšování kvality výkonu veřejné správy v jednotlivých správních činnostech prostřednictvím aplikace moderních metod řízení kvality
  • podpora rozvoje demokracie v ČR

Organizační struktura

Své aktivity zajišťuje společnost z ústředí v Praze a 4 regionálních poboček v Plzni, Brně, Olomouci, Středních Čechách.

V současné době ve VCVS ČR pracuje celkem 12 kmenových zaměstnanců a má cca 300 externích lektorů konzultantů. Svou činnost a služby poskytuje na celém území ČR.

Členství v organizacích

  • AIVD – Asociace institucí vzdělávání dospělých

Vzdělávací aktivity

VCVS ČR je jako vzdělávací instituce akreditováno u Ministerstva vnitra ČR pod číslem (AK/I-2/2012) a u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů. Dále je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Aktuální seznam naleznete v záložce O nás - akreditované programy

Společnost poskytuje vzdělávací aktivity na území celé ČR.

Projekty

VCVS ČR prostřednictvím oddělení projektů každý rok realizuje samo nebo s partnery cca 8 - 10 projektů a zakázek, které se v posledních letech zaměřují zejména do oblasti vzdělávání pro obce a sociální služby, benchmarkingu a jiných metod kvality a zvyšování efektivnosti. 
 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).