registrovat se  


Projekty - aktuální projekty a zakázky

Název projektuDatum realizacePodrobnosti
Vzdělávání zaměstnanců Statutárního města Kladna – 1. část – Právo a legislativa

Předmětem plnění této části zakázky je zajištění odborného vzdělávání pracovníků Magistrátu města Kladna, pracovníků vybraných městských a obecních úřadů ve správním úřadu obce s rozšířenou působností Kladno a volených zastupitelů těchto ÚSC v rámci okruhu vzdělávání - Právo a legislativa.

2.10.2017 - 30.11.2018 Podrobnosti
Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část I., VI., VIII.

Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborného vzdělávání pracovníků MěÚ Rožnov pod Radhoštěm v níže uvedených vzdělávacích kurzech.

18.10.2017 - 30.11.2018 Podrobnosti
Akreditované vzdělávání a odborné platformy pro sdílení zkušeností a dobrých praxí pro úředníky měst v přímé práci

Projekt umožňuje cílové skupině rozvoj znalostí, dovedností a sdílení dobrých praxí v oblasti přímé práce s klienty prostřednictvím vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích programech, aktivního zapojení do platforem k dílčím tématům a supervizní podpory. V rámci projektu bude vytvořen Sborník dobré praxe, který bude prezentován na závěrečné konferenci projektu.
1.8.2016 - 31.7.2018 Podrobnosti
Zajištění správy, technické a uživatelské podpory benchmarkingové databáze sociálních služeb

Předmětem plnění je zajištění správy, technické a uživatelské podpory benchmarkingové databáze sociálních služeb Pardubického kraje.

1.3.2017 - 28.2.2018 Podrobnosti
Benchmarkingová iniciativa 2005

Benchmarkingová iniciativa 2005 (BI 2005) vznikla jako dobrovolné, neformální sdružení obcí s rozšířenou působností. Při své činnosti vychází z výstupů Projektu Benchmarking rozšířené působnosti obcí 3. typu, který byl realizován v letech 2003 – 2004 za finanční podpory Kanadské agentury pro mezinárodní rozvoj (CIDA) a dalších partnerů.

1.4.2005 - 31.12.2017 Podrobnosti

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).