registrovat se  


Projekty - aktuální projekty a zakázky

Název projektuDatum realizacePodrobnosti
Akreditované vzdělávání a odborné platformy pro sdílení zkušeností a dobrých praxí pro úředníky měst v přímé práci

Projekt umožňuje cílové skupině rozvoj znalostí, dovedností a sdílení dobrých praxí v oblasti přímé práce s klienty prostřednictvím vzdělávání v akreditovaných vzdělávacích programech, aktivního zapojení do platforem k dílčím tématům a supervizní podpory. V rámci projektu bude vytvořen Sborník dobré praxe, který bude prezentován na závěrečné konferenci projektu.
1.8.2016 - 31.7.2018 Podrobnosti
Vzdělávání pracovníku orgánu sociálně-právní ochrany dětí ve městě Havlíčkův Brod

28. 2. úterý
Mgr. Petra Šrámková  Lenka Šimková
Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte
2016/0031-SP/VP
1
6
13. 4.
PhDr. Lenka Průšová
Ústavní výchova – nové trendy, jejich úskalí, ale i možnosti                                               
2013/1191-PC/SP/VP
1
6
27. 4.
Mgr. Dana Vrabcová
Základy sociální práce ve sporech rodičů a dětí
2016/0711-PC/SP/VP/PP
1
6
11. 5.
Mgr. Dana Vrabcová
Práce s romskou rodinou a její specifika (úvod do problematiky)                                        
2015/0871-PC/SP
1
6
15. 6.
PhDr. Kateřina Fořtová
Formy porozvodového uspořádání péče o děti
2015/0870-PC/SP
1
6
5. 10.
PhDr. Lenka Průšová
Dítě jako pachatel nebo oběť trestného činu
2016/0029-PC/SP
1
6

 

1.2.2017 - 31.10.2017 Podrobnosti
Zajištění správy, technické a uživatelské podpory benchmarkingové databáze sociálních služeb

Předmětem plnění je zajištění správy, technické a uživatelské podpory benchmarkingové databáze sociálních služeb Pardubického kraje.

1.3.2016 - 28.2.2017 Podrobnosti
Benchmarkingová iniciativa 2005

Benchmarkingová iniciativa 2005 (BI 2005) vznikla jako dobrovolné, neformální sdružení obcí s rozšířenou působností. Při své činnosti vychází z výstupů Projektu Benchmarking rozšířené působnosti obcí 3. typu, který byl realizován v letech 2003 – 2004 za finanční podpory Kanadské agentury pro mezinárodní rozvoj (CIDA) a dalších partnerů.

1.4.2005 - 31.12.2016 Podrobnosti

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, u Ministerstva práce a sociálních věcí je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů. Aktuální seznam naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).