registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
3.10.2023
Úterý
ZRUŠENO
Pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-543/2016
Kurz bude realizován 23.11.2023 v on-line formě
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Plzeň Info
3.10.2023
Úterý
Nový zákon o účetnictví
Neakreditováno
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
3.10.2023
Úterý
Veřejné prostranství obce a nakládání s ním
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-650/2017 AK/VE-340/2017
JUDr. Miroslav Kubánek
Brno Info
3.10.2023
Úterý
Jak tvořit obecní zpravodaj - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-134/2023 AK/VE-69/2023
PhDr. Michaela Černá
On_line (MS Teams) Info
3.10.2023
Úterý
OBSAZENO
Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním, v opatrovnictví atd.
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1067-SP/PC/PP/VP
místa pro náhradníky, ON-LINE, NOVINKA 2023
Mgr. Radka Pešlová
On_line (MS Teams) Info
4.10.2023
Středa
Transgender, intimita versus sexualita
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0049-SP/PC
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
Ostrava Info
5.10.2023
Čtvrtek
Psychologie rodiny v rodinném a trestním právu
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0133-SP
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Brno Info
5.10.2023
Čtvrtek
Rizika - prevence a jejich řešení při práci s osobami v nepříznivé sociální situaci
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1005-SP/PC/PP/VP
ON-LINE, NOVINKA 2023
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
On_line (MS Teams) Info
5.10.2023
Čtvrtek
ZRUŠENO
Nový zákon o odpadech - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-255/2021 AK/VE-145/2021
Náhradní termín bude 26.1. 2024
Ing. Barbora Fürstová
On_line (MS Teams) Info
5.10.2023
Čtvrtek
Aktuální otázky územního plánování na příkladech ze soudní praxe - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-854/2021 AK/VE-501/2021
Mgr. Veronika Doležalová
On_line (MS Teams) Info
6.10.2023
Pátek
Podvody s podpisy, padělané listiny a jiná rizika očima soudního znalce
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
PODVODY S PODPISY, PADĚLANÉ SMLOUVY A JINÁ RIZIKA OČIMA SOUDNÍHO ZNALCE
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Brno Info
6.10.2023
Pátek
ZRUŠENO
Mediační techniky pro úspěšnou komunikaci úředníků - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-361/2023 AK/VE-170/2023
Mgr. Iva Langer Pikalová
On_line (MS Teams) Info
6.10.2023
Pátek
Zákon o krajích - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-917/2022 AK/VE-436/2022
ON-LINE
Mgr. Aleš Mik
On_line (MS Teams) Info
10.10.2023
Úterý
Násilí v rodinách a co s ním
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0341-SP/PC/VP
Kurz akreditován i u MV ČR
PhDr. Lenka Průšová
Brno Info
10.10.2023
Úterý
Obec a nájemné bytů a nebytových prostorů (úhrady, neplatiči, vymáhání apod.)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-387/2023 AK/VE-187/2023
NOVINKA 2023
Mgr. Martin Juřík
Praha 8 - Karlín Info
10.10.2023
Úterý
Vážně míněný nesouhlas u osob s omezenou svéprávností při poskytování sociálních služeb
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0338-SP/VP
NOVINKA - akreditováno i u MV ČR
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
On_line (MS Teams) Info
10.10.2023
Úterý
Trénink paměti
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1220-SP/PC
Mgr. Kateřina Maděrová
Ostrava Info
10.10.2023
Úterý
Činnost živnostenského úřadu a občanské a obchodní právo
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-684/2017 AK/VE-354/2017
JUDr. Luboš Průša
Plzeň Info
12.10.2023
Čtvrtek
Stávající stavební zákon, nový stavební zákon (NSZ) a jeho další novelizace vč. připravovaných prováděcích předpisů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-330/2023 AK/VE-153/2023
včetně aktuální legislativy, ON-LINE, NOVINKA 2023
Ing. Jindřich Pater
On_line (MS Teams) Info
12.10.2023
Čtvrtek
Rizika v kyberprostoru - všeobecné znalosti, aktuální informace, vědomosti, prevence se zaměřením na sociální oblast
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0834-SP/PC
Mgr. Vladimír Vácha
Plzeň Info
12.10.2023
Čtvrtek
Vážně míněný nesouhlas u osob s omezenou svéprávností při poskytování sociálních služeb
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0338-SP/VP
NOVINKA, kurz akreditován i u MV ČR
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
Brno Info
12.10.2023
Čtvrtek
Závislosti u dětí a mládeže
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0332-SP/VP
NOVINKA 2023
MUDr. Tereza Formánková
Praha 8 - Karlín Info
12.10.2023
Čtvrtek
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme?
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0787-SP/PC/PP
Bc. Alena Košťáková
Ostrava Info
12.10.2023
Čtvrtek
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1412-SP
Kurz akreditován i u MV ČR, ON LINE SEMINÁŘ
JUDr. Věra Novotná
On_line (MS Teams) Info
12.10.2023
Čtvrtek
Rozpočtový proces obce v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016
Ing. Jaroslava Kypetová
Plzeň Info
13.10.2023
Pátek
Správní řád - aktuality a praxe - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-859/2021 AK/VE-505/2021
Mgr. Aleš Mik
On_line (MS Teams) Info
13.10.2023
Pátek
Závislosti u dětí a mládeže
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0332-SP/VP
Poslední 1 volné místo
MUDr. Tereza Formánková
Mgr. Hana Vavřincová
Plzeň Info
13.10.2023
Pátek
Správní řízení obcí v oblasti hazardních her - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-181/2023 AK/VE-94/2023
Novinka
Mgr. Petra Razím Ďurovičová
On_line (MS Teams) Info
13.10.2023
Pátek
Rizika kyberprostoru pro duševní zdraví dětí a mladistvých
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0438-SP/PC/VP
NOVINKA
MUDr. Alexandra Havlicová
Brno Info
13.10.2023
Pátek
Základy psychopatologie pro pracovníky pro pracovníky v přímém kontaktu s klientem
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1093-SP/PC/PP/VP
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
13.10.2023
Pátek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-701/2016 AK/VE-372/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Ostrava Info
17.10.2023
Úterý
Housing-led - přístup založený na rychlém přístupu bydlení
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1009-SP/PC
ON-LINE, kurz má akreditaci také u MV
Mgr. Kamil Hric, DiS.
Mgr. Josef Zdražil
On_line (MS Teams) Info
17.10.2023
Úterý
Elektronické úřadování podle principů e-governmentu - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-64/2023 AK/VE-37/2023
Ing. Martina Křešťáková
On_line (MS Teams) Info
17.10.2023
Úterý
Agrese u dětí a mládeže
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/1290-SP/PC/VP
NOVINKA
Bc. Alena Košťáková
Brno Info
17.10.2023
Úterý
Specifika komunikace s mladistvým klientem
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1292-SP/PC/VP
Mgr. Klára Moravcová
Plzeň Info
19.10.2023
Čtvrtek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-701/2016 AK/VE-372/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Plzeň Info
19.10.2023
Čtvrtek
Stavební úpravy památek v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-50/2017 AK/VE-34/2017
Nově akreditováno, dvoudenní kurz
Hana Talli Hlubučková
Brno Info
19.10.2023
Čtvrtek
Účetní závěrka aktuálně
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-114/2020 AK/VE-73/2020
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Ostrava Info
19.10.2023
Čtvrtek
Dávky státní sociální podpory - aplikace zákona v praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0439-SP/PC/VP
NOVINKA - akreditováno i u MV ČR
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Plzeň Info
19.10.2023
Čtvrtek
Střídavá výchova, předávání dětí a vynucování styku s druhým rodičem
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1451-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Praha 8 - Karlín Info
19.10.2023
Čtvrtek
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-101/2022 AK/VE-51/2022
ON-LINE
Mgr. Lukáš Rothanzl
On_line (MS Teams) Info
20.10.2023
Pátek
Nový zákon o odpadech
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-254/2021 AK/VE-144/2021
Ing. Barbora Fürstová
Plzeň Info
20.10.2023
Pátek
Zákon o zadávání veřejných zakázek - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-1007/2022 AK/VE-483/2022
ON-LINE
Mgr. Aleš Mik
On_line (MS Teams) Info
20.10.2023
Pátek
Obec a nájemné bytů a nebytových prostorů (úhrady, neplatiči, vymáhání apod.)
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-387/2023 AK/VE-187/2023
Mgr. Martin Juřík
Brno Info
20.10.2023
Pátek
Terénní sociální práce v praxi
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0794-SP/VP
Tomáš Pavlíček, DiS.
Praha 8 - Karlín Info
20.10.2023
Pátek
Dávky státní sociální podpory - aplikace zákona v praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0439-SP/PC/VP
Novinka
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Karlovy Vary Info
20.10.2023
Pátek
Pojem provozovatel vozidla v souvislosti zákonů č. 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-130/2021 AK/VE-80/2021
Mgr. Petra Juřátková
On_line (MS Teams) Info
20.10.2023
Pátek
Projektová dokumentace, nemovitosti a předpisy související
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-556/2022 AK/VE-260/2022
Ing. Jiří Blažek
Karlovy Vary Info
24.10.2023
Úterý
Dávky státní sociální podpory - aplikace zákona v praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0439-SP/PC/VP
Novinka - akreditováno i u MV ČR
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Ostrava Info
24.10.2023
Úterý
Investiční plánování a rozhodování v ÚSC a PO v souladu se zásadou "3E"
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-496/2021 AK/VE-290/2021
aneb jak pracovat s vyšší inflací při plánování efektivních investičních akcí v ÚSC a v příspěvkových organizacích - dvoudenní kurz
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
24.10.2023
Úterý
Hranice klienta, hranice pracovníka
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1431-SP/PC
Lenka Šimková
Plzeň Info
24.10.2023
Úterý
Používání občanského zákoníku při činnosti stavebních úřadů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-488/2023 AK/VE-233/2023
ON LINE SEMINÁŘ
JUDr. Luboš Průša
On_line (MS Teams) Info
24.10.2023
Úterý
Trénink paměti
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1220-SP/PC
Mgr. Kateřina Maděrová
Brno Info
25.10.2023
Středa
Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-135/2023 AK/VE-70/2023
ON-LINE
Ing. Ivana Kotrčová
On_line (MS Teams) Info
26.10.2023
Čtvrtek
Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0044SP/PC
ON LINE SEMINÁŘ
MUDr. Tereza Formánková
On_line (MS Teams) Info
26.10.2023
Čtvrtek
Obecní kronika (úvodní kurz)
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-154/2019 AK/VE-92/2019
Mgr. Tomáš Hromádka
Ostrava Info
26.10.2023
Čtvrtek
Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1041-SP/PC
PhDr. Dana Mikelová Vrabcová
Praha 8 - Karlín Info
27.10.2023
Pátek
Obecní kronika (úvodní kurz)
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-154/2019 AK/VE-92/2019
Mgr. Tomáš Hromádka
Brno Info
27.10.2023
Pátek
Úvod do krizové intervence
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0335-SP/PC/VP
NOVINKA 2023 s novým zkušeným lektorem VCVS, ON-LINE
Mgr. Jan Zahradník
On_line (MS Teams) Info
27.10.2023
Pátek
Zákon o spotřebních daních, zákon o povinném značení lihu a zákon o lihu
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-487/2018 AK/VE-273/2018
Ing. Naděžda Klewar Slavíková
Praha 8 - Karlín Info
27.10.2023
Pátek
Posouzení souladu stavebního záměru s územním plánem na příkladech ze soudní praxe - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-432/2021 AK/VE-244/2021
Mgr. Veronika Doležalová
On_line (MS Teams) Info
31.10.2023
Úterý
Komunikace v emočně vypjatých situacích
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0356-SP/PC/VP
Ing. Eliška Vondráčková
Brno Info
31.10.2023
Úterý
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0071-SP/PC
ON-LINE
Mgr. Klára Moravcová
On_line (MS Teams) Info
31.10.2023
Úterý
Vodovody a kanalizace - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-177/2022 AK/VE-93/2022
Ing. Miloslava Melounová
On_line (MS Teams) Info
31.10.2023
Úterý
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky.
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018
Ing. Jiří Nowák
Ostrava Info
31.10.2023
Úterý
Identita dítěte v náhradní rodinné péči
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0363-SP/PC
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
31.10.2023
Úterý
Jak zlepšit pozornost a zachovat nadhled s Mindfulness - základní kurz
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0428-SP/PC/PP/VP
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Plzeň Info
31.10.2023
Úterý
Padělky peněz a zneužití platebních karet pro potřeby ÚSC
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-437/2020 AK/VE-298/2020
aneb padělky peněz a podvody s platebními kartami očima soudního znalce
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Plzeň Info
2.11.2023
Čtvrtek
Odstraňování "černých" staveb až po výkon rozhodnutí
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-299/2018 AK/VE-176/2018
Mgr. František Málek
On_line (MS Teams) Info
2.11.2023
Čtvrtek
Pachatelé domácího násilí a práce s nimi (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0360-SP
Mgr. Jitka Měřínská
Brno Info
2.11.2023
Čtvrtek
Krizové situace v rodině očima dítěte
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0572-SP/PC
Bc. Alena Košťáková
Plzeň Info
2.11.2023
Čtvrtek
Role klíčovaného pracovníka a individuální plánování
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0430-SP/PC
NOVINKA 2023
Bc. Barbora Cigánková, DiS.
Praha 8 - Karlín Info
2.11.2023
Čtvrtek
Úvod do krizové intervence
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0335-SP/PC/VP
Novinka
Mgr. Jan Zahradník
Ostrava Info
3.11.2023
Pátek
Obec a voda
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-558/2020 AK/VE-377/2020
Ing. Anita Petrů
Plzeň Info
3.11.2023
Pátek
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Informace k novele zákona o matrikách a k novele vyhlášky o matrikách
Zdeňka Stránská
Praha 8 - Karlín Info
3.11.2023
Pátek
Sociální práce s dětmi a dospělými s nevhodným chováním
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0441-SP/PC/VP
ON LINE SEMINÁŘ
Bc. Alena Košťáková
On_line (MS Teams) Info
3.11.2023
Pátek
Investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-361/2014 AK/VE-149/2014
Ing. Jiří Blažek
Brno Info
3.11.2023
Pátek
Sebepoškozování, sebevraždy
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0370-SP/PC
Akreditováno i u MV ČR
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
Plzeň Info
7.11.2023
Úterý
Povinnost při nakládání s nemovitým majetkem obcí a měst - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-278/2023 AK/VE-139/2023
NOVINKA 2023, ON-LINE
Mgr. Martin Juřík
On_line (MS Teams) Info
7.11.2023
Úterý
Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-680/2021 AK/VE-401/2021
POZOR ZMĚNA TERMÍNU.původní termín 2.11. 2023
Ing. Tomáš Matejov
On_line (MS Teams) Info
7.11.2023
Úterý
Wellbeing - prevence vyhoření
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1099-SP/PC/VP
Novinka
Ing. Eliška Vondráčková
Ostrava Info
7.11.2023
Úterý
Pohybové aktivity pro seniory
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0436-SP/PC/PP/VP
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
Brno Info
7.11.2023
Úterý
Stavební úpravy památek v praxi
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-50/2017 AK/VE-34/2017
Hana Talli Hlubučková
Plzeň Info
7.11.2023
Úterý
Novela právních norem souvisejících s výkonem SPOD a vhled do povinností SPOD při zastupování dítěte u soudu
Akreditováno u MPSV ČR: A2022/0018-SP
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
9.11.2023
Čtvrtek
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-101/2022 AK/VE-51/2022
JUDr. Václav Chmelík
On_line (MS Teams) Info
9.11.2023
Čtvrtek
Jak efektivně komunikovat s veřejností, vytvářet partnerství a dosahovat cílů
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-412/2022 AK/VE-193/2022
PhDr. Alena Bauerová
Brno Info
9.11.2023
Čtvrtek
Jak motivovat klienta ke změně
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0230-SP/PC
Mgr. Klára Moravcová
On_line (MS Teams) Info
9.11.2023
Čtvrtek
Dozory - autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka, koordinace BOZP na staveništi
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-606/2019 AK/VE-377/2019
Ing. Jindřich Pater
Ostrava Info
9.11.2023
Čtvrtek
Závislosti u dětí a mládeže
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0332-SP/VP
NOVINKA
MUDr. Tereza Formánková
Mgr. Hana Vavřincová
Karlovy Vary Info
9.11.2023
Čtvrtek
Trénink paměti
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1220-SP/PC
Mgr. Kateřina Maděrová
Praha 8 - Karlín Info
10.11.2023
Pátek
Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-417/2019 AK/VE-267/2019
Mgr. Ivana Kejřová
Plzeň Info
10.11.2023
Pátek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0754-SP/VP
MUDr. Tereza Formánková
Brno Info
10.11.2023
Pátek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-919/2022 AK/VE-438/2022
Ing. Jana Zmeškalová
On_line (MS Teams) Info
10.11.2023
Pátek
Trénink paměti
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/1220-SP/PC
Mgr. Kateřina Maděrová
Plzeň Info
10.11.2023
Pátek
Rizika kyberprostoru pro duševní zdraví dětí a mladistvých
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0438-SP/PC/VP
NOVINKA 2023
MUDr. Alexandra Havlicová
Praha 8 - Karlín Info
14.11.2023
Úterý
Povinnost při nakládání s nemovitým majetkem obcí a měst
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-279/2023 AK/VE-140/2023
NOVINKA
Mgr. Martin Juřík
Brno Info
14.11.2023
Úterý
Ochrana osobních údajů a právo na informace - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-127/2021 AK/VE-78/2021
Mgr. Ivana Kejřová
On_line (MS Teams) Info
14.11.2023
Úterý
Účetní závěrka aktuálně - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-343/2023 AK/VE-162/2023
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
14.11.2023
Úterý
Slyšení a názor dítěte jako důležité hledisko pro rozhodování o dětech
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0369-SP
JUDr. Věra Novotná
Ostrava Info
14.11.2023
Úterý
Umění sebe/prezentace
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/0001/SP/PC/VP
Mgr. Jana Rambousková
Plzeň Info
14.11.2023
Úterý
Wellbeing - prevence vyhoření
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1100-SP/PC/VP
NOVINKA 2023
Ing. Eliška Vondráčková
Praha 8 - Karlín Info
16.11.2023
Čtvrtek
Nový zákon o účetnictví
Neakreditováno
NOVINKA
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Brno Info
16.11.2023
Čtvrtek
Sociální služby a sociální práce - aktuality a praxe
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0069-SP/PC/VP
Mgr. Ilona Kolářová
On_line (MS Teams) Info
16.11.2023
Čtvrtek
Hledání vnitřní motivace klienta ke změně: nejen o motivačních rozhovorech
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0435-SP/PC/PP/VP
Nově akreditováno. ON LINE SEMINÁŘ
Mgr. Aleš Neusar
On_line (MS Teams) Info
16.11.2023
Čtvrtek
Agrese u dětí a mládeže
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/1290-SP/PC/VP
NOVINKA 2023
Bc. Alena Košťáková
Praha 8 - Karlín Info
21.11.2023
Úterý
Specifika komunikace s mladistvým klientem
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1292-SP/PC/VP
Mgr. Klára Moravcová
Praha 8 - Karlín Info
21.11.2023
Úterý
Sjednávání smluv dle NOZ v praxi ÚSC, zejména obcí - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-442/2023 AK/VE-214/2023
JUDr. Luboš Průša
On_line (MS Teams) Info
21.11.2023
Úterý
Ochrana zemědělské půdy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-617/2018 AK/VE-354/2018
Ing. Eva Procházková
Brno Info
23.11.2023
Čtvrtek
Střídavá výchova, předávání dětí a vynucování styku s druhým rodičem
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/1451-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Brno Info
23.11.2023
Čtvrtek
Psychologie rodiny v rodinném a trestním právu
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0133-SP
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
23.11.2023
Čtvrtek
Sociální zabezpečení cizinců na území ČR
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0050-SP/VP
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Plzeň Info
23.11.2023
Čtvrtek
Analýza skutkových podstat přestupků podle zákona č. 56/2001 Sb. - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-872/2022 AK/VE-423/2022
Mgr. Petra Juřátková
On_line (MS Teams) Info
23.11.2023
Čtvrtek
Sociální práce s rodinou dítěte s PAS nebo Aspergerovým syndromem
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0676-SP/PC
PhDr. Lenka Průšová
Ostrava Info
24.11.2023
Pátek
Zákon o matrikách, jménu a příjmení
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019
Program doplněn o aktuální informace k novele zákona
Zdeňka Stránská
Plzeň Info
24.11.2023
Pátek
Účetní závěrka aktuálně
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-114/2020 AK/VE-73/2020
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Brno Info
24.11.2023
Pátek
Pojem provozovatel vozidla v souvislosti zákonů č. 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 168/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-130/2021 AK/VE-80/2021
ON-LINE
Mgr. Petra Juřátková
On_line (MS Teams) Info
24.11.2023
Pátek
Správní řízení obcí v oblasti hazardních her - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-181/2023 AK/VE-94/2023
Mgr. Petra Razím Ďurovičová
On_line (MS Teams) Info
24.11.2023
Pátek
Sociální zabezpečení cizinců na území ČR
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0050-SP/VP
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Karlovy Vary Info
24.11.2023
Pátek
Správní řád - aktuality a praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-135/2017 AK/VE-78/2017
JUDr. Luboš Průša
Karlovy Vary Info
24.11.2023
Pátek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0753-SP/VP
Akreditováno i u MV ČR
MUDr. Tereza Formánková
Praha 8 - Karlín Info
28.11.2023
Úterý
Jak efektivně komunikovat s veřejností, vytvářet partnerství a dosahovat cílů
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-412/2022 AK/VE-193/2022
PhDr. Alena Bauerová
Praha 8 - Karlín Info
28.11.2023
Úterý
Provázení rodin v krizi, v rozvodu, po rozvodu v praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0229-SP/PC
Bc. Veronika Čtvrtlíková
Soňa Janovská
Brno Info
28.11.2023
Úterý
Stávající stavební zákon, nový stavební zákon (NSZ) a jeho další novelizace vč. připravovaných prováděcích předpisů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-48/2020 AK/VE-32/2020
Ing. Jindřich Pater
Ostrava Info
28.11.2023
Úterý
Šikana ve škole. Co potřebují vědět sociální pracovníci.
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1002-SP
Akreditováno i u MV ČR
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Plzeň Info
28.11.2023
Úterý
Psychická zátěž a stres v pomáhajících profesích
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0486-SP/PC/PP/VP
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
On_line (MS Teams) Info
30.11.2023
Čtvrtek
Dobrovolnictví, jako způsob integrace a resocializace
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0339-SP/PC/VP
NOVINKA
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
On_line (MS Teams) Info
30.11.2023
Čtvrtek
Hmotná nouze ve světle související legislativy, včetně aktualit a chystaných změn
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0429-SP/PC/VP
Akreditováno i u MV ČR
Mgr. Jitka Černá, MSc.
Mgr. Dagmar Ducháčková, MPA
Praha 8 - Karlín Info
30.11.2023
Čtvrtek
Krizové situace v rodině očima dítěte
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0572-SP/PC
Bc. Alena Košťáková
Ostrava Info
30.11.2023
Čtvrtek
Šikana ve škole. Co potřebují vědět sociální pracovníci.
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1002-SP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
1.12.2023
Pátek
Dozory - autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka, koordinace BOZP na staveništi
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-606/2019 AK/VE-377/2019
Ing. Jindřich Pater
Brno Info
1.12.2023
Pátek
Veřejné prostranství obce a nakládání s ním - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-321/2021 AK/VE-187/2021
JUDr. Miroslav Kubánek
On_line (MS Teams) Info
1.12.2023
Pátek
Informace a dezinformace; jak se v nich vyznat a jak je zvládat
Neakreditováno
NOVINKA 2023, ON-LINE
PhDr. Vojtěch Bednář
On_line (MS Teams) Info
1.12.2023
Pátek
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-354/2017 AK/VE-194/2017
ON LINE SEMINÁŘ
Mgr. Jiří Jarema, MBA
On_line (MS Teams) Info
1.12.2023
Pátek
Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak ho podpořit a zvládnout nepříznivou sociální situaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/0130-SP/PC
Bc. Alena Košťáková
On_line (MS Teams) Info
5.12.2023
Úterý
Krizové situace v rodině očima dítěte
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0572-SP/PC
Bc. Alena Košťáková
Brno Info
5.12.2023
Úterý
Vážně míněný nesouhlas u osob s omezenou svéprávností při poskytování sociálních služeb
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0338-SP/VP
akreditováno i u MV, NOVINKA 2023, ON-LINE
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
On_line (MS Teams) Info
5.12.2023
Úterý
Spisová služba - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-317/2023 AK/VE-151/2023
PhDr. Jitka Janečková
On_line (MS Teams) Info
5.12.2023
Úterý
Aktuální otázky územního plánování na příkladech ze soudní praxe - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-854/2021 AK/VE-501/2021
Mgr. Veronika Doležalová
On_line (MS Teams) Info
5.12.2023
Úterý
Šikana ve škole. Co potřebují vědět sociální pracovníci.
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1002-SP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Ostrava Info
5.12.2023
Úterý
Práce s klienty v dluhové pasti
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1047-SP/PC
Akreditováno i u MV ČR
Mgr. Gabriela Šťastná
Plzeň Info
7.12.2023
Čtvrtek
Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1006-SP/VP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Ostrava Info
7.12.2023
Čtvrtek
Pozemní komunikace pro silniční správní úřady - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-402/2022 AK/VE-187/2022
Správní řízení na úseku pozemních komunikací
JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
7.12.2023
Čtvrtek
Základy teorie citové vazby v praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1291-SP
ON-LINE
Mgr. Klára Moravcová
On_line (MS Teams) Info
7.12.2023
Čtvrtek
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0431-SP/PC/PP/VP
NOVINKA 2023
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
7.12.2023
Čtvrtek
Riziko negativních jevů na pracovišti v manažerské praxi
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1004-SP/VP
PhDr. Jakub Jestřáb, MBA
On_line (MS Teams) Info
7.12.2023
Čtvrtek
Komunikace s uživateli s různými formami demence a Alzheimerovou chorobou
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0360-SP/PC/VP
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
Plzeň Info
8.12.2023
Pátek
Krizová intervence u dětí a mladistvých
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1281-SP/PC/VP
MUDr. Alexandra Havlicová
Plzeň Info
8.12.2023
Pátek
Wellbeing - prevence vyhoření
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2023/1099-SP/PC/VP
NOVINKA
Ing. Eliška Vondráčková
Brno Info
8.12.2023
Pátek
Inventarizace u ÚSC a PO - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-534/2021 AK/VE-322/2021
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
8.12.2023
Pátek
Selfmanagement
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1003-SP/PC/VP
Mgr. Jana Rambousková
On_line (MS Teams) Info
8.12.2023
Pátek
Specifika sociální komunikace v gerontologii
Akreditováno u MPSV ČR - Prezenční: A2022/0677-SP/PC/PP/VP
Bc. Alena Košťáková
Praha 8 - Karlín Info
8.12.2023
Pátek
Komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0361-SP/PC/VP
HYBRIDNÍ FORMA SEMINÁŘE
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
Praha 8 - Karlín Info
12.12.2023
Úterý
Projektová dokumentace, nemovitosti a předpisy související
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-556/2022 AK/VE-260/2022
Ing. Jiří Blažek
Ostrava Info
12.12.2023
Úterý
Komunikace s uživateli s různými formami demence a Alzheimerovou chorobou
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0360-SP/PC/VP
ON LINE SEMINÁŘ
PhDr. Markéta Vaculová, MBA
On_line (MS Teams) Info
12.12.2023
Úterý
Podvody s podpisy, padělané listiny a jiná rizika očima soudního znalce
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
PODVODY S PODPISY, PADĚLANÉ SMLOUVY A JINÁ RIZIKA OČIMA SOUDNÍHO ZNALCE
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Brno Info
12.12.2023
Úterý
Problematika přechodu dítěte při změně výchovného prostředí
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0362-SP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
Praha 8 - Karlín Info
12.12.2023
Úterý
Jak zlepšit pozornost a zachovat nadhled s Mindfulness - základní kurz
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0428-SP/PC/PP/VP
NOVINKA 2023, ON-LINE
PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
On_line (MS Teams) Info
12.12.2023
Úterý
Vedení správního spisu - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-261/2021 AK/VE-148/2021
JUDr. Luboš Průša
On-line (MS Teams) Info
14.12.2023
Čtvrtek
Práce s rodiči a dětmi v (po)rozvodové situaci
Akreditováno u MPSV ČR: A2019/0559-SP/PC/VP
Mgr. Milena Mikulková
Brno Info
14.12.2023
Čtvrtek
Školení pro správce hřbitovů
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-651/2017 AK/VE-341/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Praha 8 - Karlín Info
14.12.2023
Čtvrtek
Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
Akreditováno u MPSV ČR: A2020/0044SP/PC
MUDr. Tereza Formánková
Plzeň Info
14.12.2023
Čtvrtek
Prezentace úřadu na Facebooku a na Twitteru - přehledně, prakticky, smysluplně
Neakreditováno
PhDr. Vojtěch Bednář
Ostrava Info
15.12.2023
Pátek
Daň z příjmů obcí a příspěvkových organizací
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-100/2015
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
15.12.2023
Pátek
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/0431-SP/PC/PP/VP
NOVINKA
Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.
Plzeň Info
15.12.2023
Pátek
Rizika v kyberprostoru - všeobecné znalosti, aktuální informace, vědomosti, prevence se zaměřením na sociální oblast
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/0834-SP/PC
NOVINKA 2023
Mgr. Vladimír Vácha
Praha 8 - Karlín Info
15.12.2023
Pátek
Krizová intervence u dětí a mladistvých
Akreditováno u MPSV ČR: A2021/1281-SP/PC/VP
ON-LINE
MUDr. Alexandra Havlicová
On_line (MS Teams) Info
19.12.2023
Úterý
Selfmanagement
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2022/1003-SP/PC/VP
NOVINKA
Mgr. Jana Rambousková
Brno Info
19.12.2023
Úterý
Podvody s podpisy, padělané listiny a jiná rizika očima soudního znalce
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020
Novinka
Ing. Vladimír Sitta, MBA
Ostrava Info
19.12.2023
Úterý
Práce s bolestí klienta
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1090-SP/PC/VP
ON-LINE
Bc. Alena Košťáková
On_line (MS Teams) Info
19.12.2023
Úterý
Základní poznatky ke kontaktu dítěte v NRP s biologickou rodinou
Akreditováno u MPSV ČR - Kombinovaná: A2023/1098-SP/VP
PhDr. Jan Vyhnálek, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info
21.12.2023
Čtvrtek
Inventarizace u ÚSC a PO - webinář
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-534/2021 AK/VE-322/2021
Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
On_line (MS Teams) Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).