registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školeníDatum konání
Název kurzu
Lektor
Místo konání
Info
17.10.2017
Úterý
Opatrovnictví – teorie versus praxe ve výkonu funkce veřejného opatrovnictví (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0707-PC/SP/VP
Bc. Veronika Čtvrtlíková
Plzeň Info
17.10.2017
Úterý
Zjišťování názoru dítěte
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/1494-SP/VP
Mgr. Klára Moravcová
Ostrava Info
17.10.2017
Úterý
Rozpočtový proces obce v praxi
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016
Ing. Tomáš Matejov
Brno Info
19.10.2017
Čtvrtek
ZRUŠENO
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-354/2017 AK/VE-95/2017
Mgr. Jiří Jarema
Olomouc Info
19.10.2017
Čtvrtek
Techniky asertivního jednání pro pracovníky ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-89/2015 AK/VE-65/2015
Mgr. Věra Máchová
Praha Info
19.10.2017
Čtvrtek
Komunikace s klientem závislým na návykových látkách
Akreditováno u MPSV ČR: 2013/1266-PC/SP/VP/PP
MUDr. Tereza Formánková
Plzeň Info
19.10.2017
Čtvrtek
Úřední deska v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-709/2016, AK/VE-379/2016
JUDr. Miroslav Kubánek
Plzeň Info
19.10.2017
Čtvrtek
OBSAZENO
Nová zákonná úprava přestupků v oblasti ochrany dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0198-SP
Mgr. Daniel Hovorka
Brno Info
20.10.2017
Pátek
Správní řízení v praxi SPOD
Akreditováno u MPSV ČR: 2013/1265-PC/SP/VP
Mgr. Daniel Hovorka
Olomouc Info
20.10.2017
Pátek
Přestupkové řízení - aktuality a praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-431/2012
JUDr. Eva Kuzmová
Praha Info
24.10.2017
Úterý
Formy porozvodového uspořádání péče o děti
Akreditováno u MPSV ČR: 2015/0870-PC/SP
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
24.10.2017
Úterý
Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-98/2015 AK/VE-65/2015
Ing. Barbora Tomčalová
Plzeň Info
24.10.2017
Úterý
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0708-PC/SP/VP/PP
MUDr. Tereza Formánková
Praha Info
26.10.2017
Čtvrtek
Etiketa pro úředníky a vedoucí pracovníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-290/2017 AK/VE-158/2017
PhDr. Michaela Černá
Plzeň Info
26.10.2017
Čtvrtek
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-456/2017 AK/VE-254/2017
JUDr. Luboš Průša
Brno Info
26.10.2017
Čtvrtek
Kronikářská praxe I.
Mgr. Tomáš Hromádka
Olomouc Info
26.10.2017
Čtvrtek
Správní řízení v praxi SPOD
Akreditováno u MPSV ČR: 2013/1265-PC/SP/VP
Mgr. Daniel Hovorka
Praha Info
26.10.2017
Čtvrtek
Motivace a hodnocení zaměstnanců ÚSC
Mgr. Rostislav Honus
Pardubice Info
27.10.2017
Pátek
Zvláštní soudní řízení
Akreditováno u MPSV ČR: 2013/1269-PC/SP/VP
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
27.10.2017
Pátek
Zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném přístupu k informacím
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-389/2016, AK/PV-734/2016
JUDr. Eva Kuzmová
Praha Info
27.10.2017
Pátek
OBSAZENO
Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas pro sociální pracovníky, opatrovníky.
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0430-SP/VP
Mgr. Radka Pešlová
Brno Info
27.10.2017
Pátek
Kronikářská praxe I.
Mgr. Tomáš Hromádka
Ostrava Info
27.10.2017
Pátek
Spisová služba
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-372/2017 AK/VE-205/2017
Mgr. Jan Schwaller
Brno Info
31.10.2017
Úterý
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-372/2016, AK/PV-701/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Plzeň Info
31.10.2017
Úterý
Přestupkové řízení - aktuality a praxe
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-431/2012
Bc. Naďa Ann Olchawski
Ostrava Info
31.10.2017
Úterý
Český jazyk pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-436/2016
Mgr. Petra Koktavá
Praha Info
31.10.2017
Úterý
Jak identifikovat oběť domácího násilí
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0896-PC/SP/VP/PP
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Brno Info
2.11.2017
Čtvrtek
Vedení personální agendy s ohledem na změny v roce 2018
Akreditováno u MV ČR:
Zdeněk Křížek
Praha Info
2.11.2017
Čtvrtek
Roční účetní uzávěrka a její schvalování - včetně vzorového příkladu sestavení podkladů pro schvalování
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-699/2013,AK/VE-439/2013

Brno Info
2.11.2017
Čtvrtek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-372/2016, AK/PV-701/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Olomouc Info
2.11.2017
Čtvrtek
Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny AKTUALIZOVANÁ AKREDITACE
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0289-SP
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
2.11.2017
Čtvrtek
Formy porozvodového uspořádání péče o děti
Akreditováno u MPSV ČR: 2015/0870-PC/SP
PhDr. Kateřina Fořtová
Praha Info
3.11.2017
Pátek
Vedení hodnotícího pohovoru
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-722/2016, AK/VE-375/2016
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
3.11.2017
Pátek
Jak rozpoznat dítě se znaky CAN - základní informace
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0606-PC/SP/VP/PP
PhDr. Kateřina Fořtová
Brno Info
3.11.2017
Pátek
Zákon o sociálních službách (úvod do nové právní úpravy)
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0296-PC/SP/VP/PP
Mgr. Radka Pešlová
Ostrava Info
3.11.2017
Pátek
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
Akreditováno u MV ČR: AK/VE-372/2016, AK/PV-701/2016
Ing. Jana Zmeškalová
Ostrava Info
6.11.2017
Pondělí
Znalecké posudky zpracovávané pro soudní řízení při sporech o děti - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: 2015/1122-SP
PhDr. Ludmila Mrkvicová
Brno Info
7.11.2017
Úterý
Sociální šetření
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0334-SP
Mgr. Ilona Kolářová
Plzeň Info
7.11.2017
Úterý
Dítě jako pachatel nebo oběť trestného činu
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0029-PC/SP
PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.
Praha Info
7.11.2017
Úterý
Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0895-SP/VP
Mgr. David Teichman
Brno Info
7.11.2017
Úterý
Jak na registr smluv po novele?
JUDr. Simeona Zikmundová
Olomouc Info
8.11.2017
Středa
Datové schránky 2017 a školy: novinky, postupy, praktické rady
Mgr. Jan Schwaller
Brno Info
9.11.2017
Čtvrtek
Školení pro správce hřbitovů včetně novinek týkajících se novely zákona o pohřebnictví
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Praha Info
9.11.2017
Čtvrtek
OBSAZENO
Výcvik v krizové intervenci
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0319-PC/SP/VP
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
9.11.2017
Čtvrtek
Sanace rodiny - vstupní seminář
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0816-PC/SP/PP
Mgr. Klára Moravcová
Plzeň Info
9.11.2017
Čtvrtek
Ochrana osobních údajů ve světle Obecného nařízení (GDPR)
Mgr. Vanda Foldová
Ostrava Info
9.11.2017
Čtvrtek
ADHD - výchovné působení
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0205-SP/PC
PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.
Mgr. Tomáš Řezníček
Brno Info
10.11.2017
Pátek
Specifika komunikace s mladistvým klientem
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0039-PC/SP/VP
PhDr. Kateřina Fořtová
Praha Info
10.11.2017
Pátek
Syndrom vyhoření (uvedení do problematiky)
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0292-SP/PC/VP/PP

Plzeň Info
10.11.2017
Pátek
Zákon o sociálních službách (úvod do nové právní úpravy)
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0296-PC/SP/VP/PP
Mgr. Radka Pešlová
Olomouc Info
14.11.2017
Úterý
Základy sociální práce ve sporech rodičů o děti
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0711-PC/SP/VP/PP
PhDr. Dana Vrabcová
Plzeň Info
14.11.2017
Úterý
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0712-PC/SP/VP/PP
MUDr. Tereza Formánková
Praha Info
14.11.2017
Úterý
Jak motivovat klienta ke změně
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0136-PC/SP/VP
Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.
Brno Info
16.11.2017
Čtvrtek
Vybrané typy smluv dle nového občanského zákoníku v praxi ÚSC
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-792/2013, AK/VE-472/2013
JUDr. Luboš Průša
Plzeň Info
16.11.2017
Čtvrtek
Workshop pro starosty
JUDr. Miroslav Kubánek
Brno Info
16.11.2017
Čtvrtek
Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0414-SP/PC
PhDr. Dana Vrabcová
Praha Info
16.11.2017
Čtvrtek
Vyhodnocování souladu s územním plánem po novele stavebního zákona
Mgr. Veronika Doležalová
Olomouc Info
21.11.2017
Úterý
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-354/2017 AK/VE-95/2017
Mgr. Jiří Jarema
Plzeň Info
21.11.2017
Úterý
Úřední deska v praxi obcí
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-709/2016, AK/VE-379/2016
JUDr. Miroslav Kubánek
Brno Info
21.11.2017
Úterý
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0150-SP/PC
Mgr. Věra Máchová
Ostrava Info
21.11.2017
Úterý
Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-334/2014 AK/VE-129/2014
Ing. Alena Loudová
Praha Info
22.11.2017
Středa
Jak na registr smluv po novele?
JUDr. Simeona Zikmundová
Brno Info
23.11.2017
Čtvrtek
ADHD - výchovné působení
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0205-SP/PC
PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.
Plzeň Info
23.11.2017
Čtvrtek
Pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-543/2016
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Brno Info
23.11.2017
Čtvrtek
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi
PhDr. Eva Maierová, Ph.D.
Ostrava Info
23.11.2017
Čtvrtek
Vybrané typy smluv dle nového občanského zákoníku v praxi ÚSC
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-792/2013, AK/VE-472/2013
JUDr. Luboš Průša
Ostrava Info
23.11.2017
Čtvrtek
Syndrom vyhoření (uvedení do problematiky)
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0292-SP/PC/VP/PP
Mgr. Věra Máchová
Praha Info
24.11.2017
Pátek
Sociální šetření
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0334-SP
Mgr. Ilona Kolářová
Praha Info
24.11.2017
Pátek
Vybrané typy smluv dle nového občanského zákoníku v praxi ÚSC
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-792/2013, AK/VE-472/2013
JUDr. Luboš Průša
Olomouc Info
24.11.2017
Pátek
Sociálně-právní ochrana v právu a praxi – působnost orgánů SPOD při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0706-PC/SP/VP
JUDr. Věra Novotná
Brno Info
28.11.2017
Úterý
Jak na registr smluv po novele?
JUDr. Simeona Zikmundová
Ostrava Info
28.11.2017
Úterý
Písemná a elektronická komunikace - nové trendy a tipy jak uspět
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-246/2013
Mgr. Renáta Drábová
Plzeň Info
28.11.2017
Úterý
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0813-PC/SP/PP
MUDr. Tereza Formánková
Brno Info
28.11.2017
Úterý
Znalecké posudky zpracovávané pro soudní řízení při sporech o děti - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: 2015/1122-SP
PhDr. Ludmila Mrkvicová
Praha Info
30.11.2017
Čtvrtek
Podpora efektivního rodičovství
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0038-PC/SP/VP
Mgr. Klára Moravcová
Brno Info
30.11.2017
Čtvrtek
Nová zákonná úprava přestupků v oblasti ochrany dětí
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0198-SP
Mgr. Daniel Hovorka
Praha Info
30.11.2017
Čtvrtek
Náhradní výchova (úvod do problematiky)
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0710-PC/SP/VP/PP
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
1.12.2017
Pátek
Nový občanský zákoník a rodinné právo
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0294-PC/SP/PP
Mgr. Daniel Hovorka
Plzeň Info
1.12.2017
Pátek
Jednání s problémovým klientem
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-213/2013 AK/VE-152/2013
Mgr. Věra Máchová
Brno Info
1.12.2017
Pátek
Sociální pohřby po novele zákona o pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-630/2017 AK/VE-336/2017
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Praha Info
1.12.2017
Pátek
Stavební právo - aktuální změny a praxe
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-23/2017, AK/VE-20/2017
Mgr. Robin Mlynář
Ostrava Info
5.12.2017
Úterý
Poskytování dotací ze státního rozpočtu a rozpočtů územních celků se zaměřením na prevenci porušení rozpočtové kázně
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-1018/2012, AK/VE-725/2012
Ing. Martin Vlček
Brno Info
5.12.2017
Úterý
Střet zájmů
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-547/2017 AK/VE-293/2017
JUDr. Miroslav Kubánek
Ostrava Info
5.12.2017
Úterý
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-457/2017 AK/VE-255/2017

Plzeň Info
5.12.2017
Úterý
Jak na registr smluv po novele?
JUDr. Simeona Zikmundová
Plzeň Info
5.12.2017
Úterý
Jak motivovat klienta ke změně
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0136-PC/SP/VP
Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.
Praha Info
7.12.2017
Čtvrtek
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0030-PC/SP
Mgr. Klára Moravcová
Ostrava Info
7.12.2017
Čtvrtek
Ochrana osobních údajů a právo na informace
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-488/2017, AK/VE-268/2017
Mgr. Lukáš Rothanzl
Brno Info
7.12.2017
Čtvrtek
Střet zájmů
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-547/2017 AK/VE-293/2017
JUDr. Miroslav Kubánek
Plzeň Info
7.12.2017
Čtvrtek
Úvod do mediace
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0815-PC/SP/VP/PP
PhDr. Dana Vrabcová
Brno Info
7.12.2017
Čtvrtek
Individuální plán ochrany dítěte v oblasti sociálně-právní ochrany dětí - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0818-SP
Mgr. Dagmar Ducháčková
Praha Info
8.12.2017
Pátek
Stavební právo - aktuální změny a praxe
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-23/2017, AK/VE-20/2017
Mgr. Robin Mlynář
Olomouc Info
8.12.2017
Pátek
Pěstounská péče
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0463-SP
JUDr. Věra Novotná
Ostrava Info
12.12.2017
Úterý
Dítě jako pachatel nebo oběť trestného činu
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0029-PC/SP
PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.
Brno Info
12.12.2017
Úterý
Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0414-SP/PC
PhDr. Dana Vrabcová
Plzeň Info
12.12.2017
Úterý
Náhradní výchova (úvod do problematiky)
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0710-PC/SP/VP/PP
JUDr. Věra Novotná
Praha Info
12.12.2017
Úterý
Syndrom vyhoření (uvedení do problematiky)
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0292-SP/PC/VP/PP
Mgr. Věra Máchová
Ostrava Info
13.12.2017
Středa
Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas pro sociální pracovníky, opatrovníky.
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0430-SP/VP
Mgr. Radka Pešlová
Brno Info
14.12.2017
Čtvrtek
Zjišťování názoru dítěte
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/1494-SP/VP
Mgr. Klára Moravcová
Plzeň Info
14.12.2017
Čtvrtek
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti
Akreditováno u MPSV ČR: 2016/0708-PC/SP/VP/PP
MUDr. Tereza Formánková
Brno Info
15.12.2017
Pátek
Pěstounská péče
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0463-SP
JUDr. Věra Novotná
Brno Info
19.12.2017
Úterý
Daň z příjmu obcí a příspěvkových organizací
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-100/2015
Ing. Pavla Dvořáková
Brno Info
19.12.2017
Úterý
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-458/2017 AK/VE-256/2017
Ing. Jan Strakoš
Praha 1 Info
19.12.2017
Úterý
Jednání s problémovým klientem
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-213/2013 AK/VE-152/2013
Mgr. Věra Máchová
Praha Info
21.12.2017
Čtvrtek
Vedení matrik
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-42/2017. AK/VE-33/2017
Zdeňka Stránská
Praha Info
4.1.2018
Čtvrtek
Pěstounská péče
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0463-SP
JUDr. Věra Novotná
Plzeň Info
5.1.2018
Pátek
Pohřebnictví
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-543/2016
ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
Plzeň Info
5.1.2018
Pátek
Správní trestání na úseku stavebního řádu
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-225/2017 AK/VE-124/2017
JUDr. Eva Kuzmová
Plzeň Info
9.1.2018
Úterý
Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas pro sociální pracovníky, opatrovníky.
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0430-SP/VP
Mgr. Radka Pešlová
Ostrava Info
9.1.2018
Úterý
Český jazyk pro úředníky
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-436/2016
PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.
Plzeň Info
11.1.2018
Čtvrtek
Správní řád - aktuality a praxe
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-135/2017 AK/VE-78/2017
JUDr. Luboš Průša
Plzeň Info
16.1.2018
Úterý
Stavební právo - aktuální změny a praxe
Akreditováno u MV ČR: AK/PV-23/2017, AK/VE-20/2017
Mgr. Tomáš Hrstka
Plzeň Info
18.1.2018
Čtvrtek
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky
Akreditováno u MPSV ČR: A2017/0150-SP/PC
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
19.1.2018
Pátek
Zvládání stresových situací
Akreditováno u MV ČR reakreditace: AK/PV-247/2013 AK/VE-170/2013
Mgr. Věra Máchová
Plzeň Info
25.1.2018
Čtvrtek
Úvod do mediace
Akreditováno u MPSV ČR: 2014/0815-PC/SP/VP/PP
PhDr. Dana Vrabcová
Plzeň Info

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, u Ministerstva práce a sociálních věcí je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů. Aktuální seznam naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).