registrovat se  


Kurzy a školení

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je akreditovanou vzdělávací společností u Ministerstva vnitra ČR (č. akreditace AK/I-2/2012) a Ministerstva práce a sociálních věcí (původní č. akreditace 2011/0491-I; MPSV ČR nadále vzdělávací společnosti neakredituje, akredituje pouze vzdělávací programy) a své akreditace pravidelně aktualizuje a obnovuje. 

Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

V současné době máme okolo 90 akreditovaných programů u MV ČR. Nejvíce kurzů je akreditováno v režimu „průběžné vzdělávání“ a „průběžné vzdělávání vedoucích úředníků“, abychom mohli uspokojit obě cílové skupiny. Městským a obecním úřadům a magistrátům nabízíme širokou škálu vzdělávání z různých oblastí: počínaje legislativou – obecnou i zaměřenou na jednotlivé odborné oblasti výkonu státní správy a samosprávy, přes finanční a účetní kurzy, po měkké dovednosti – jak pro cílovou skupinu úředníků, tak i vedoucích pracovníků ÚSC.

U Ministerstva práce a sociálních věcí je v současnosti akreditováno na 100 vzdělávacích programů. Zde jsou vzdělávací programy určeny pro pracovníky sociálních služeb, sociální pracovníky i vedoucí pracovníky v sociálních službách. Nabízíme kurzy jak specifické, zaměřené na legislativu v sociální oblasti, standardy kvality, rozvoj dovedností a jednotlivé oblasti managementu, tak i komplexní, vícemodulové vzdělávací programy. Časová dotace jednotlivých kurzů je v rozmezí 6 – 120 hodin.

Kromě akreditovaných vzdělávacích kurzů nabízíme rovněž semináře na aktuální témata, tj. dosud neakreditované a kurzy na zakázku, dle potřeb a požadavků zadavatele.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, u Ministerstva práce a sociálních věcí je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů. Aktuální seznam naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).