registrovat se  


Projekty - aktuální projekty a zakázky

Jednou z klíčových činností VCVS ČR, o.p.s., je již řadu let příprava a realizace projektů a zakázek financovaných z fondů EU a dalších zdrojů. Cílem projektů a zakázek je kromě samotné vzdělávací činnosti a vývoje nových vzdělávacích produktů také rozvoj a aplikace metod v oblasti řízení kvality nejen veřejné správy, ale i další významné cílové skupiny, kterou jsou v dnešní době zadavatelé a poskytovatelé sociálních služeb.

Činnosti realizované v rámci těchto projektů a zakázek zahrnují další odborné aktivity jako např. poradenství, konzultační činnosti, zpracování odborných analýz, apod. Kromě českých subjektů VCVS ČR spolupracuje při realizaci projektů a zakázek také se zahraničními partnery.

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).