registrovat se  


Benchmarkingová iniciativa

Benchmarkingová iniciativa 2005 (BI 2005) je neformální sdružení obcí s cílem zvyšovat kvalitu a efektivnost prostřednictvím benchmarkingového porovnávání a výměny informací, zkušeností a dobrých praxí.

V roce 2023 je zapojeno 86 obcí s rozšířenou působností, jejichž zástupci pracují v 5 paralelních pracovních skupinách (PS), členěných dle počtu obyvatel v ORP, a specializované PS Finance.

Členská města BI 2005 se porovnávají v 56 agendách - oblastech výkonu zejména přenesené působnosti, provozních a finančních agend, ale také vybraných agend samostatné působnosti. Dále pracujeme s 8 finančními agendami, jejichž data se generují ze systému Monitor MF ČR. Sleduje se více než 900 vstupních údajů a vyhodnocuje se téměř 700 poměrových ukazatelů. Benchmarkingové porovnávání provádí on-line databázový software, který má celou řadu funkcí, umožňujících zapojeným obcím vkládat data, provádět výběry dle stovek kritérií a jejich kombinací, dále modelování, optimalizaci, apod. Rozsáhlá datová základna v softwarové aplikaci, která nyní obsahuje data již za období 17 let - celkem téměř 1 milión údajů - je průběžně využívána k tvorbě analýz konkrétních agend nebo souboru agend, celkových nebo na míru úřadu.

Na jednáních pracovních skupin jsou systematicky projednávány výsledky porovnávání a analýz, diskutovány aktuální témata a prezentovány dobré praxe měst. Popisy dobrých praxí jsou umísťovány v databázi v neveřejné části bechmarkingových www stránek, kde jsou tak k dispozici členským městům desítky praktických zkušeností z různých oblastí činnosti úřadu a města. Dále jsou organizována setkání odborníků zaměřená na konkrétní oblasti výkonu přenesené a samostatné působnosti, kde se setkávají specialisté na konkrétní agendy a systematicky pracují s výsledky porovnávání a analýz a vyměňují si aktuální informace, zkušenosti a dobré praxe.

Rádi uvítáme další města, která rozšíří členskou základnu Bechmarkingové iniciativy 2005, a budou prostřednictvím aplikace benchmarkingu, získaných informací a dalších aktivit BI 2005 zvyšovat efektivnost a kvalitu svých služeb. Máte-li zájem získat výhody členství a zapojit se do Benchmarkingové iniciativy 2005, prosím, neváhejte nás kontaktovat pro podrobnější informace (viz Kontakty – ústředí).

Podmínkou zapojení nových členů je dodržování zásad etického kodexu a úhrada ročního poplatku.


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).