registrovat se  


 • Výcvik v krizové intervenci
  Mgr. Věra Máchová
  22.2.2018 Čtvrtek
  Praha 3
 • Zákon o zadávání veřejných zakázek
  JUDr. Luboš Průša
  22.2.2018 Čtvrtek
  Plzeň
 • Daň z příjmu obcí a příspěvkových organizací
  Ing. Pavla Dvořáková
  22.2.2018 Čtvrtek
  Brno
 • Úřední deska v praxi obcí
  JUDr. Miroslav Kubánek
  22.2.2018 Čtvrtek
  Olomouc
 • Veřejné prostranství obce a nakládání s ním
  JUDr. Miroslav Kubánek
  23.2.2018 Pátek
  Brno
 • Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou
  PhDr. Kateřina Fořtová
  23.2.2018 Pátek
  Ostrava
 • Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor (úvodní seminář)
  Mgr. Klára Moravcová
  23.2.2018 Pátek
  Brno
 • Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
  Ing. Jana Zmeškalová
  27.2.2018 Úterý
  Plzeň
 • Exekuce a insolvence v daňovém řízení
  Vlastimil Veselý
  27.2.2018 Úterý
  Plzeň
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  Ing. Jan Strakoš
  27.2.2018 Úterý
  Praha
 
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
JIŽ 25 LET S VÁMI
 
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Brno - Český jazyk pro úředníky

Více info...

Brno - Aktuální problémy uplatňování DPH se zaměřením na obce a neziskové organizace

Více info...

Exekuce a insolvence v daňovém řízení_pozor změna místa konání!!!

Více info...

Brno - Nová právní úprava správního trestání od 1. 7. 2017

Více info...

Brno - Stavební úpravy památek v praxi

Více info...

Datum

Středa 21. února 2018

Svátek má Lenka
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).