registrovat se  


 • Ochrana osobních údajů a právo na informace - webinář
  Mgr. Ivana Kejřová
  28.5.2024 Úterý
  On_line (MS Teams)
 • Psychická zátěž a stres v pomáhajících profesích
  PhDr. Dagmar Ouhrabková, MBA
  28.5.2024 Úterý
  Brno
 • Vodovody a kanalizace - webinář
  Ing. Miloslava Melounová
  28.5.2024 Úterý
  On_line (MS Teams)
 • Závislosti u dětí a mládeže
  MUDr. Tereza Formánková
  30.5.2024 Čtvrtek
  Praha 8 - Karlín
 • Účetnictví ÚSC a PO - Dlouhodobý majetek a jeho odepisování
  Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
  30.5.2024 Čtvrtek
  Ostrava
 • Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami
  MUDr. Alexandra Havlicová
  30.5.2024 Čtvrtek
  Plzeň
 • Včasná detekce rizikového chování u dětí
  Mgr. Milena Mikulková
  30.5.2024 Čtvrtek
  Brno
 • Zákon o registru smluv - webinář
  JUDr. Simeona Zikmundová, LL.M.
  30.5.2024 Čtvrtek
  On_line (MS Teams)
 • Sociální pohřby, správa hřbitova
  ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
  31.5.2024 Pátek
  Plzeň
 • Nízký důchod - sociální hrozba, příčiny a možná řešení
  Mgr. Radka Pešlová
  31.5.2024 Pátek
  On_line (MS Teams)
Vyberte si z široké nabídky našich
ON-LINE SEMINÁŘŮ
 
 rádi Vás přivítáme také na prezenčních kurzech v našich školicích místech 
PRAHA, PLZEŇ, BRNO, OSTRAVA
 
 
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
JIŽ 32 LET S VÁMI

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného sektoru. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Společnost má školicí místa v PRAZE, PLZNI, BRNĚ a OSTRAVĚ. Lze také absolvovat kurzy ON-LINE. Běžně realizujeme VZDĚLÁVÁNÍ NA ZAKÁZKU přímo ve Vaší organizaci či v námi zajištěném prostoru.

V rámci BENCHMARKINGOVÉ INICIATIVY spolupracujeme s více než 80 obcemi s rozšířenou působností.

Přečtěte si NÁZORY NA NAŠE SLUŽBY A REFERENCE od našich klientů - účastníků kurzů a zadavatelů rozsáhlejších zakázek: MPSV ČR, SMO ČR, Úřad Práce ČR, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Středočeský kraj, Statutární Město Olomouc, Statutární Město Ostrava, Statutární město Pardubice, Město Černošice, Město Dačice, Město Cheb, Město Konice, Město Nové Město na Moravě, Město Nové Město nad Metují, Město Nový Bydžov, MČ Praha 13, Město Průhonice, Město Říčany, Město Sokolov, Město Uherský Brod, Město Vodňany, Město Vsetín, Město Žďár nad Sázavou, Arcidiecézní charita Olomouc, Centrum sociálních služeb Praha, Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, Vězeňská služba. 


Naše společnost Vám za výhodných cenových podmínek nabízí plně vybavené školicí prostory a organizační zajištění akcí v Praze a Brně. 

Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 9.000 účastníků v cca 600 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 355.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Květnové kurzy v Brně

Více info...

Novinky, které nabízíme na pobočce v Praze

Více info...

Novinky, které jsme zařadili na měsíc duben v Praze.

Více info...

Březen v Praze

Více info...

Březnové kurzy v Brně

Více info...

Nové školicí prostory a nové sídlo pobočky v Plzni

Více info...

Datum

Sobota 25. května 2024

Svátek má Viola

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).