registrovat se  


 • Práce s romskou rodinou a její specifika (úvod do problematiky)
  PhDr. Dana Vrabcová
  20.3.2018 Úterý
  Praha
 • Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka (nový revidovaný a aktualizovaný obsah)
  Mgr. Věra Máchová
  20.3.2018 Úterý
  Brno
 • Spisová služba ve školství v souvislosti s GDPR
  Mgr. Jan Schwaller
  20.3.2018 Úterý
  Ostrava
 • Spisová služba ve školství v souvislosti s GDPR
  Mgr. Jan Schwaller
  21.3.2018 Středa
  Brno
 • Aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxi
  Hana Talli Hlubučková
  22.3.2018 Čtvrtek
  Plzeň
 • Český jazyk pro úředníky
  Mgr. Petra Koktavá
  22.3.2018 Čtvrtek
  Brno
 • Exekuce a insolvence v daňovém řízení
  Vlastimil Veselý
  23.3.2018 Pátek
  Brno
 • Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví – úvod do psychosomatiky
  Mgr. Věra Máchová
  23.3.2018 Pátek
  Praha
 • Problematika památkové péče v praxi
  Hana Talli Hlubučková
  27.3.2018 Úterý
  Ostrava
 • Aktuální otázky územního plánování - s důrazem na novelu stavebního zákona
  Mgr. Veronika Doležalová
  27.3.2018 Úterý
  Olomouc
 
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
JIŽ 25 LET S VÁMI
 
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Praha - Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas

Více info...

Brno - Český jazyk pro úředníky

Více info...

Plzeň - Státní památková péče a související normy

Více info...

Exekuce a insolvence v daňovém řízení_pozor změna místa konání!!!

Více info...

Olomouc - Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas pro sociální pracovníky, opatrovníky

Více info...

Datum

Úterý 20. března 2018

Svátek má Světlana
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).