registrovat se  


 • Zjišťování názoru dítěte
  Mgr. Klára Moravcová
  14.12.2017 Čtvrtek
  Plzeň
 • Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti
  MUDr. Tereza Formánková
  14.12.2017 Čtvrtek
  Brno
 • Pěstounská péče
  JUDr. Věra Novotná
  15.12.2017 Pátek
  Brno
 • Obce a povolování kácení mimolesních dřevin
  Ing. Jana Zmeškalová
  15.12.2017 Pátek
  Ostrava
 • Školení pro správce hřbitovů včetně novinek týkajících se novely zákona o pohřebnictví
  ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
  15.12.2017 Pátek
  Praha
 • Daň z příjmu obcí a příspěvkových organizací
  Ing. Pavla Dvořáková
  19.12.2017 Úterý
  Brno
 • Jednání s problémovým klientem
  Mgr. Věra Máchová
  19.12.2017 Úterý
  Praha
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  Ing. Jan Strakoš
  19.12.2017 Úterý
  Praha 1
 • Vedení matrik
  Zdeňka Stránská
  21.12.2017 Čtvrtek
  Praha
 • GDPR v praxi úřadu, aneb jak se na problematiku dívá právník a IT specialista
  Mgr. Jiří Jarema
  4.1.2018 Čtvrtek
  Ostrava
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
JIŽ 25 LET S VÁMI
 
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Plzeň_Zjišťování názoru dítěte_zeptejte se s magistrou Moravcovovu dítěte na jeho názor

Více info...

Brno - Poskytování dotací ze státního rozpočtu a rozpočtů územních celků se zaměřením na prevenci porušení rozpočtové kázně

Více info...

Karlovy Vary_SP jako průvodce člověka s duševním onemocněním_organizuje pobočka Plzeň

Více info...

Ing. Mgr. Jan Strakoš přednáší problematiku přestupků na pobočce v Praze

Více info...

Zakázky v rámci ESF (Operační program Zaměstnanost)

Více info...

Datum

Čtvrtek 14. prosince 2017

Svátek má Lýdie
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, u Ministerstva práce a sociálních věcí je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů. Aktuální seznam naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).