registrovat se  


 • Zvláštní matrika a mezinárodní právo v matriční praxi
  Bc. Markéta Tintěrová
  19.4.2018 Čtvrtek
  Brno
 • Pozitivní a negativní myšlení ve vztahu ke zdraví – úvod do psychosomatiky
  Mgr. Věra Máchová
  19.4.2018 Čtvrtek
  Plzeň
 • Kontakt dítěte v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou
  Mgr. David Teichman
  20.4.2018 Pátek
  Brno
 • Tři náročné situace v praxi vedoucího pracovníka (nový revidovaný a aktualizovaný obsah)
  Mgr. Věra Máchová
  20.4.2018 Pátek
  Plzeň
 • Sociální práce s manipulativním rodičem
  Bc. Alena Reitmayerová
  20.4.2018 Pátek
  Praha
 • Syndrom vyhoření (uvedení do problematiky)
  Mgr. Věra Máchová
  24.4.2018 Úterý
  Praha
 • Přezkoumání hospodaření jako významný nástroj kontroly ÚSC
  Ing. Pavla Dvořáková
  24.4.2018 Úterý
  Brno
 • Sociální pohřby po novele zákona o pohřebnictví
  ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.
  24.4.2018 Úterý
  Plzeň
 • Opatrovnictví – teorie versus praxe ve výkonu funkce veřejného opatrovnictví (úvodní seminář)
  Bc. Veronika Čtvrtlíková
  24.4.2018 Úterý
  Ostrava
 • Vyhodnocení souladu s územním plánem na praktických příkladech.
  Mgr. Veronika Doležalová
  26.4.2018 Čtvrtek
  Brno
 
AKREDITOVANÁ VZDĚLÁVACÍ SPOLEČNOST
 
JIŽ 25 LET S VÁMI
 
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, obecně prospěšná společnost (dále jen VCVS ČR) je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, která byla založena v roce 1991. Náklady společnosti jsou ze 100% kryty příjmy z vlastní činnosti. Řídícím orgánem je správní rada složená ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.
 
Kurzy a školení Projekty a zakázky Benchmarkingová iniciativa

 

V posledních letech naše společnost každoročně proškolí zhruba 4.500 účastníků v cca 250 vzdělávacích kurzech a seminářích. Od zahájení činnosti naší společnosti v roce 1992 absolvovalo naše kurzy více než 310.000 účastníků. Svoji činnost realizujeme prostřednictvím profesionálního týmu interních a externích lektorů a konzultantů. Ve své nabídce akreditovaných kurzů vycházíme jednak z potřeb úředníků veřejné správy, ale i zaměstnanců sociálních služeb a pracovníků z řad nestátních neziskových organizací.

VCVS ČR se aktivně zapojuje do přípravy a realizace projektů a zakázek, zejména financovaných z programů EU. Zapojení do projektů přináší naší společnosti možnost přenášet do českého prostředí zahraniční zkušenosti, vývoj nových vzdělávacích produktů pro různé cílové skupiny pracovníků veřejné správy nebo sociálních služeb a současně také umožňuje vývoj a pilotní ověření nových metod např. v oblasti řízení kvality včetně procesů podporujících modernizaci a profesionalizaci cílových skupin.
 

 

Smyslem benchmarkingu je zjistit, jak si vaše organizace stojí ve srovnání s ostatními. Benchmarking, dle manažerské poučky "Co nelze měřit, nelze ani efektivně řídit", pracuje s měřitelnými údaji, které přepočítává na porovnatelné ukazatele. Jejich porovnáváním a analýzou získáváme informace - podklady pro kvalifikovaná rozhodnutí o změnách. Vedle ukázání nedostatků ve výkonnosti a finanční efektivnosti se díky BMK porovnáváním a analýzám dozvíte, které subjekty fungují efektivněji a úsporněji, kde se můžete inspirovat.

Novinky

Plzeň - Sociální pohřby po novele zákona o pohřebnictví

Více info...

Novinka na brněnské pobočce - Veřejná podpora v praxi obcí

Více info...

Praha - Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas

Více info...

Vzdělávání v Libereckém kraji - metody sociální práce s rodinou s dětmi

Více info...

Brno - Český jazyk pro úředníky

Více info...

Datum

Čtvrtek 19. dubna 2018

Svátek má Rostislav
VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).