registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Nízký důchod - sociální hrozba, příčiny a možná řešení

Variabilní symbol: 1022091
Datum konání: 23.8.2022
Čas: 8:30 do 13:30
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Radka Pešlová

Odborník v sociálně-právní oblasti, sociální poradce. Pracovala na Úřadu práce, pro NRZP ČR, působila jako externí vyučující na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených, nyní pracuje pro Diakonii ČCE a projekt sociální radce a vyučuje na zkouškách odborné způsobilosti veřejných opatrovníků.

Zaměřuje se především na oblast sociální podpory a pomoci sociálně slabých, pečujících a sociálních pracovníků, věnuje se opatrovnictví a lektorsky propojuje právo s výkladem pro neprávníky v sociální oblasti. 

Akreditace u MPSV ČR: A2021/1044-SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:
Účastník by se měl rámcově zorientovat v problematice důchodového pojištění, jednotlivých dobách pojištění. Měl by být schopen základním způsobem pochopit výpočet důchodu a i to, co výpočet ovlivňuje. Měl by výt schopen identifikovat důchod, který lze pomocí doložení dob pojištění, úpravy data vzniku invalidity a vyřešení souvisejících situací atd., upravit. Měl by se umět rozhodnout, jaký způsob změny bude iniciovat. Měl by být schopen situacím i předcházet pomocí shromáždění potřebných dokladů, lékařských zpráv, potvrzení, možnosti doplacení doby pojištění, rozhodnutím o vyloučení dob apod.
 
 
Program:

1. Úvod

 • Představení lektorky a účastníků, očekávání, obavy, pravidla, průběh kurzu.

2. Žádost a doba pojištění

 • Žádost o důchod a na co si v ní dát pozor. Lze podat žádost před 18 rokem, pokud ještě nejsme rok nemocní, když nemáme doplacenou dobu pojištění?

3. Důchodový věk a doba pojištění

 • Důchodový věk a doba pojištění (vč. navrhovaných změn).

4. Náhradní a vyloučené doby

 • Náhradní doby a vyloučené doby a jejich vliv na důchod. Jak se počítá studium, PNP, narozené děti, ÚP, vojna aj.? Lze si "vyčekat" důchod na Úřadu práce?

5. Vliv dne odchodu do důchodu na jeho výši

 • Odchod do starobního důchodu (před, včas, po) a vliv na výši důchodu.
 • Odchod do invalidního důchodu. 
 • Jaké datum odchodu zvolit?

6. Invalidní důchod

 • Invalidní důchod a jeho správné posouzení.
 • Jaký vliv má datum invalidity a výše výdělků a doba zaměstnání či jiná doba před přiznáním?
 • Může mít důchod někdo kdo nepracuje?
 • Lze získat důchod zpětně?
 • Co s lidmi, co nemají nárok na výplatu - stala se někde chyba?

7. Výdělek a výše důchodu

 • Jak důchod ovlivňuje výdělek a rozsah výdělečných možností v minulosti?
 • Mají "chudí" nízký důchod?
 • Může opatrovník či zákonný zástupce ovlivnit výši důchodu dodatečně po jeho přiznání?
 • Mohou sociální služby uživatelům pomoci v navýšení důchodu?

8. Výpočet a chyby

 • Příklad výpočtů a nejčastější chyby, při kterých je následně nízký důchod.
 • Nápravná opatření a postupy.

9. Závěr

 • Rekapitulace obsahu programu, řízená diskuse, dotazování.

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).