registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Spisová služba ve veřejné správě

Variabilní symbol: 1022169
Datum konání: 13.12.2022
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR, o.p.s. Mezírka
Mezírka 1, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jan Schwaller

Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy obor historie - archivnictví a pomocné vědy historické. Působil nejprve jako dokumentátor ve Východočeském muzeu Pardubice, posléze pracoval jako odborný asistent v Archivu národního muzea a v současnosti je vedoucím oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob Archivu hlavního města Prahy. Věnuje se předarchivní péči a spisové službě organizací zřizovaných hl. městem nebo městskými částmi. 

Na téma archivnictví a spisové služby publikuje a přednáší

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-564/2012
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2250,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně prezenčního kurzu je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Hlavním cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům souhrn aktuálních informací důležitých pro řádný výkon správních činností v oblasti spisové služby. Jedná se o aktualizační seminář, který seznámí účastníky s aktuálními změnami v právní úpravě a s vývojem praxe na úseku spisové služby.

Program:

Aktuální změny v právní úpravě a praxi spisové služby

Spisová služba v kontextu zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví  a spisové službě a o změně některých zákonů a zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, vše v aktuálním znění

Spisová služba jako informační systém organizace

Organizace práce s písemnostmi

Interní předpisy organizace – spisový a skartační plán

Příjem, třídění a označování písemností

Evidence běžných a utajovaných písemností

Oběh a vyřizování písemností

Podepisování a odesílání písemností

Ukládání písemností (způsoby a organizace ukládání)

Informace o stavu písemnosti nebo spisu

Vyřazování písemností – skartace

Základní informace o archivní službě


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).