registrovat se  


O nás - akreditované programy

VCVS ČR o.p.s. je aktuálně držitelem celkově 355 platných akreditovaných vzdělávacích programů.
Akreditovaných programů 303 u MV ČR, 52 u MPSV ČR a 0 u MŠMT ČR.

Název programu
Číslo akreditace
Akreditace
3S pro Standardy kvality sociální služby - Srozumitelně, Stručně a Systematicky A2024/0109-SP/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Adaptace na klimatické změny (půda, voda, krajina, obec) AK/PV-720/2023 AK/VE-356/2023 MV ČR
Adaptace na klimatické změny (půda, voda, krajina, obec) - webinář AK/PV-719/2023 AK/VE-355/2023 MV ČR
Agrese u dětí a mládeže A2022/1290-SP/PC/VP MPSV ČR - Prezenční
Aktéři domácího násilí a práce s nimi A2020/1217-SP/PC MPSV ČR
Aktéři domácího násilí a práce s nimi AK/PV-792/2021 AK/VE-475/2021 MV ČR
Aktéři domácího násilí a práce s nimi - webinář AK/PV-788/2021 AK/VE-472/2021 MV ČR
Aktivizace a motivace při práci se seniory A2021/0485-SP/PC/PP MPSV ČR
Aktuální otázky územního plánování - s důrazem na nový stavební zákon AK/PV-18/2018 AK/VE-13/2018 MV ČR reakreditace
Aktuální otázky územního plánování na příkladech ze soudní praxe - webinář AK/PV-854/2021 AK/VE-501/2021 MV ČR
Aktuální přestupková judikatura Nejvyššího správního soudu AK/PV-503/2023 AK/VE-241/2023 MV ČR
Aktuální přestupková judikatura Nejvyššího správního soudu - webinář AK/PV-504/2023 AK/VE-242/2023 MV ČR
Analýza skutkových podstat přestupků podle zákona č. 56/2001 Sb. AK/PV-871/2022 AK/VE-422/2022 MV ČR
Analýza skutkových podstat přestupků podle zákona č. 56/2001 Sb. - webinář AK/PV-872/2022 AK/VE-423/2022 MV ČR
Aplikace nových zákonných nástrojů na protihlukovou ochranu (opatření) AK/PV-563/2018 AK/VE-316/2018 MV ČR reakreditace
Aplikace nových zákonných nástrojů na protihlukovou ochranu (opatření) - webinář AK/PV-149/2022 AK/VE-74/2022 MV ČR
Aplikace zákona o státní památkové péči a zákonů souvisejících v praxi AK/PV-638/2016 AK/VE-337/2016 MV ČR reakreditace
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy AK/PV-457/2017 AK/VE-255/2017 MV ČR reakreditace
Archivnictví a archivy jako součást veřejné správy - webinář AK/PV-319/2023 AK/VE-152/2023 MV ČR
Asertivní jednání při práci s klienty A2021/1048-SP/PC/PP/VP MPSV ČR
Asertivní jednání při práci s klienty AK/PV-832/2021 AK/VE-492/2021 MV ČR
Attachment - rozvoj, poruchy, možnosti nápravy A2022/0358-SP/PC MPSV ČR - Kombinovaná
Bezdomovectví, jako vybraný fenomén současné sociální exkluze A2023/1641-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Case management - Jak efektivně koordinovat spolupráci klienta, jeho rodiny a odborníků? A2021/1305-SP/PC/VP MPSV ČR
Cesta klienta sociální službou - od jednání po plnění cíle A2024/0122-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Czech POINT v praxi úřadů AK/PV-527/2018 AK/VE-297/2018 MV ČR reakreditace
Czech POINT v praxi úřadů - webinář AK/PV-870/2021 AK/VE-511/2021 MV ČR
České účetní standardy pro vybrané účetní jednotky v příkladech - část majetek AK/PV-590/2022 AK/VE-278/2022 MV ČR
České účetní standardy pro vybrané účetní jednotky v příkladech - vlastní kapitál AK/PV-156/2019 AK/VE-94/2019 MV ČR reakreditace
Český jazyk v úřední praxi AK/PV-436/2016 MV ČR reakreditace
Činnost živnostenského úřadu a občanské a obchodní právo AK/PV-684/2017 AK/VE-354/2017 MV ČR reakreditace
Činnost živnostenského úřadu a občanské a obchodní právo - webinář AK/PV-233/2023 AK/VE-118/2023 MV ČR
Daň z příjmů obcí a příspěvkových organizací - webinář AK/PV-148/2022 AK/VE-73/2022 MV ČR
Daňový řád a jeho dopady na místní poplatky AK/PV-335/2014 AK/VE-130/2014 MV ČR reakreditace
Daňový řád v praxi AK/PV-756/2013 AK/VE-462/2013 MV ČR reakreditace
Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou službou AK/PV-277/2019 AK/VE-162/2019 MV ČR reakreditace
Datové schránky (ISDS): novinky, postupy, praktické rady v kontextu se spisovou službou - webinář AK/PV-416/2023 AK/VE-202/2023 MV ČR
Dávky pro osoby se zdravotním postižením - aktuality a nejčastější situace v praxi A2021/1046-SP/PC/PP/VP MPSV ČR
Dávky státní sociální podpory - aplikace zákona v praxi A2023/0439-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Dávky státní sociální podpory - aplikace zákona v praxi AK/PV-628/2023 AK/VE-307/2023 MV ČR
Dávky státní sociální podpory - aplikace zákona v praxi - webinář AK/PV-627/2023 AK/VE-306/2023 MV ČR
Dítě jako oběť A2023/1426-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Dítě jako pachatel A2023/1425-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Dluhové poradenství AK/PV-744/2017 AK/VE-379/2017 MV ČR
Dluhové poradenství A2022/0020-SP MPSV ČR
Dobrovolnictví, jako způsob integrace a resocializace A2023/0339-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Dobrovolnictví, jako způsob integrace a resocializace AK/PV-363/2023 AK/VE-172/2023 MV ČR
Dobrovolnictví, jako způsob integrace a resocializace - webinář AK/PV-364/2023 AK/VE-173/2023 MV ČR
Dokazování ve správním řízení AK/PV-662/2023 AK/VE-325/2023 MV ČR
Dokazování ve správním řízení - webinář AK/PV-661/2023 AK/VE-324/2023 MV ČR
Dozory - autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka, koordinace BOZP na staveništi AK/PV-606/2019 AK/VE-377/2019 MV ČR
ECCE HOMO - Základy toho, jak dlouhodobě a systematicky pracovat s romskou minoritou A2023/1548-SP/PC MPSV ČR - Prezenční
Efektivní hospodaření měst a obcí AK/PV-520/2013 AK/VE-345/2013 MV ČR reakreditace
Efektivní hospodaření měst a obcí - webinář AK/PV-552/2022 AK/VE-256/2022 MV ČR
Elektronické úřadování podle principů e-governmentu AK/PV- 513/2022 AK/VE-234/2022 MV ČR
Elektronické úřadování podle principů e-governmentu - webinář AK/PV-64/2023 AK/VE-37/2023 MV ČR
Evidence obyvatel v práci ohlašoven AK/PV-325/2018 AK/VE-192/2018 MV ČR reakreditace
Exekuce v daňovém řízení AK/PV-432/2020 AK/VE-295/2020 MV ČR
Exekuce v daňovém řízení - webinář AK/PV-271/2021 AK/VE-155/2021 MV ČR reakreditace
Finance bez rizika A2024/0117-SP MPSV ČR - Kombinovaná
Finanční hospodaření územních rozpočtů zákon 250/2000 Sb., v platném znění AK/PV-250/2023 AK/VE-127/2023 MV ČR
Finanční hospodaření územních rozpočtů zákon 250/2000 Sb., v platném znění - webinář AK/PV-221/2023 AK/VE-110/2023 MV ČR
Formy porozvodového uspořádání péče o děti A2023/1096-SP/PC MPSV ČR - Kombinovaná
Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím AK/PV-336/2018 AK/VE-205/2018 MV ČR reakreditace
Funkce zřizovatele ve vztahu k příspěvkovým organizacím - webinář AK/PV-680/2021 AK/VE-401/2021 MV ČR
Hledání vnitřní motivace klienta ke změně: nejen o motivačních rozhovorech A2023/0435-SP/PC/PP/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Hmotná nouze ve světle související legislativy, včetně aktualit a chystaných změn AK/PV-91/2019 AK/VE-57/2019 MV ČR reakreditace
Hmotná nouze ve světle související legislativy, včetně aktualit a chystaných změn A2023/0429-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Hodnocení a zvyšování kvality sociální služby A2023/1644-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Housing first A2021/0129-SP/PC/VP MPSV ČR
Housing-led - přístup založený na rychlém přístupu bydlení A2022/1009-SP/PC MPSV ČR - Kombinovaná
Housing-led - přístup založený na rychlém zabydlení AK/PV-839/2022 AK/VE-399/2022 MV ČR
Housing-led - přístup založený na rychlém zabydlení - webinář AK/PV-838/2022 AK/VE-398/2022 MV ČR
Hranice klienta, hranice pracovníka A2023/1495-SP/PC MPSV ČR - Prezenční
Identita dítěte v náhradní rodinné péči A2022/0363-SP/PC MPSV ČR - Kombinovaná
Individuální plánování průběhu sociální služby A2024/0119-SP/PC MPSV ČR - Kombinovaná
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě AK/PV-354/2017 AK/VE-194/2017 MV ČR reakreditace
Informační a kybernetická bezpečnost pro zaměstnance ve veřejné správě - webinář AK/PV-470/2023 AK/VE-227/2023 MV ČR
Inventarizace majetku a závazků AK/PV-75/2019 AK/VE-46/2019 MV ČR reakreditace
Inventarizace u ÚSC a PO AK/PV-509/2021 AK/VE-300/2021 MV ČR
Inventarizace u ÚSC a PO - webinář AK/PV-534/2021 AK/VE-322/2021 MV ČR
Investiční plánování a rozhodování v ÚSC a PO v souladu se zásadou "3E" AK/PV-496/2021 AK/VE-290/2021 MV ČR
Investiční plánování a rozhodování v ÚSC a PO v souladu se zásadou "3E" - webinář AK/PV-533/2021 AK/VE-321/2021 MV ČR
Investorsko-inženýrská činnost a realizace staveb AK/PV-361/2014 AK/VE-149/2014 MV ČR reakreditace
Jak čelit syndromu vyhoření A2022/1008-SP/PC MPSV ČR - Prezenční
Jak efektivně komunikovat s veřejností, vytvářet partnerství a dosahovat cílů AK/PV-412/2022 AK/VE-193/2022 MV ČR
Jak identifikovat oběť domácího násilí AK/PV-599/2019 AK/VE-371/2019 MV ČR reakreditace
Jak identifikovat oběť domácího násilí A2022/1288-SP/PC MPSV ČR - Kombinovaná
Jak motivovat klienta ke změně A2022/0230-SP/PC MPSV ČR - Kombinovaná
Jak posílit zdroje klienta a přitom na to nebýt sám? Případové, interaktivní a rodinné konference v praxi A2021/1280-SP/PC/VP MPSV ČR
Jak rozpoznat dítě se znaky CAN A2022/0506-SP/PC MPSV ČR - Kombinovaná
Jak si udržet a rozvíjet, spokojenost když pracujeme s lidmi A2023/0342-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Jak tvořit obecní zpravodaj AK/PV-228/2013 MV ČR reakreditace
Jak tvořit obecní zpravodaj - webinář AK/PV-134/2023 AK/VE-69/2023 MV ČR
Jak zlepšit pozornost a zachovat nadhled s Mindfulness - základní kurz A2023/0428-SP/PC/PP/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Jednání s klienty se specifickými projevy v chování a se zvláštními potřebami v komunikaci A2021/1225-SP/PC/PP/VP MPSV ČR
Jednání s lidmi s psychopatickými rysy - rozpoznávání a komunikace - úvod do problematiky A2021/0132-SP/PC/PP/VP MPSV ČR
Jednání se zdravotníky z pohledu sociální práce a opatrovnictví (za uživatele, opatrovance, slabší osobu), souhlasy a jednání ve zdravotnických zařízeních A2022/1007-SP/PC/PP/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Jednotné environmentální stanovisko AK/PV746/2023 AK/VE-371/2023 MV ČR
Jednotné environmentální stanovisko - webinář AK/PV-747/2023 AK/VE-372/2023 MV ČR
Kalkulace nákladů veřejné služby - Zjistěte, kolik stojí to, co dělá ÚSC a jeho PO AK/PV-728/2021 AK/VE-434/2021 MV ČR
Kalkulace nákladů veřejné služby - zjistěte, kolik stojí to, co dělá ÚSC a jeho PO - webinář AK/PV-739/2021 AK/VE-443/2021 MV ČR
Klient, jeho práva a práce s riziky A2024/0123-SP/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi AK/PV-33/2020 AK/VE-19/2020 MV ČR reakreditace
Komunikace a možnosti práce s klienty ohroženými patologickým hráčstvím a jinými nelátkovými závislostmi A2021/1282-SP/PC/VP MPSV ČR
Komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou A2023/0434-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Komunikace s osobami s handicapem v oblasti mentálního a duševního zdraví A2022/0361-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Komunikace s uživateli s různými formami demence a Alzheimerovou chorobou A2022/0360-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Komunikace v emočně vypjatých situacích A2022/0356-SP/PC/VP MPSV ČR - Prezenční
Komunikační dovednosti v návaznosti na jednání s rodiči ve sporu A2021/1416-SP MPSV ČR
Konopí lék nebo droga? Metodika krátké intervence A2022/1350-SP/PC MPSV ČR - Kombinovaná
Kontakt dítěte v NRP s biologickou rodinou A2022/0504-SP/PC MPSV ČR - Kombinovaná
Korupce a protikorupční opatření AK/PV-120/2020 AK/VE-77/2020 MV ČR reakreditace
Korupce a protikorupční opatření - webinář AK/PV-324/2024 AK/VE-115/2024 MV ČR
Kreativita jako nástroj rozvoje kvality v sociálních službách A2023/0431-SP/PC/PP/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Krizová intervence u dětí a mladistvých A2021/1281-SP/PC/VP MPSV ČR
Krizové situace v rodině očima dítěte A2022/0572-SP/PC MPSV ČR - Kombinovaná
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme? A2021/0787-SP/PC/PP MPSV ČR
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme? AK/PV-447/2023 AK/VE-219/2023 MV ČR
Má to dítě ADHD nebo trauma? Jak mu pomůžeme? - webinář AK/PV-446/2023 AK/VE-218/2023 MV ČR
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků AK/PV-456/2017 AK/VE-254/2017 MV ČR reakreditace
Majetkoprávní jednání v prostředí územních samosprávných celků - webinář AK/PV-101/2022 AK/VE-51/2022 MV ČR
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky A2021/0599-SP/PC MPSV ČR
Manipulace a konstruktivní sebeobrana - úvod do problematiky AK/PV-517/2021 AK/VE-306/2021 MV ČR
Manipulace s klientem s poruchou hybnosti A2023/1419-SP/PC/VP MPSV ČR - Prezenční
Mediační a facilitační techniky v jednání s rodiči A2021/1415-SP MPSV ČR
Mediační techniky pro úspěšnou komunikaci úředníků AK/PV-852/2021 AK/VE-500/2021 MV ČR
Mediační techniky pro úspěšnou komunikaci úředníků - webinář AK/PV-361/2023 AK/VE-170/2023 MV ČR
Mindfulness - cesta, jak zvládnout náročné životní období A2023/0432-SP/PC/VP MPSV ČR - Prezenční
Místní poplatky obcí - aktuálně AK/PV-331/2018 AK/VE-201/2018 MV ČR reakreditace
Místní poplatky obcí - aktuálně - webinář AK/PV-236/2023 AK/VE-119/2023 MV ČR
Mládež jako cílová skupina současných sekt a subkultur (rozpoznání psychické manipulace, zvládání kritických situací a prevence psychosociální destrukce) A2022/1110-SP/PC MPSV ČR - Kombinovaná
Náhradní rodinná péče a identita dítěte A2023/1097-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním, v opatrovnictví atd. A2022/1067-SP/PC/PP/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním, v opatrovnictví atd. AK/PV-184/2024 AK/VE-73/2024 MV ČR
Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby sociálně slabé, s duševním onemocněním, v opatrovnictví atd. - webinář AK/PV-187/2024 AK/VE-76/2024 MV ČR
Nákladově užitkové metody - Poznejte nejefektivnější variantu veřejné investice AK/PV-772/2021 AK/VE-462/2021 MV ČR
Nákladově užitkové metody - Poznejte nejefektivnější variantu veřejné investice - webinář AK/PV-729/2021 AK/VE-435/2021 MV ČR
Násilí v rodinách a co s ním AK/PV-513/2018 AK/VE-292/2018 MV ČR reakreditace
Násilí v rodinách a co s ním A2023/0341-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Netolismus jako nová závislost na virtuálním světě A2024/0107-SP/PC MPSV ČR - Kombinovaná
Neviditelné děti - práce s dětmi vězněných rodičů A2021/1041-SP/PC MPSV ČR
Nízký důchod - sociální hrozba, příčiny a možná řešení A2021/1044-SP/VP MPSV ČR
Novela právních norem souvisejících s výkonem SPOD a vhled do povinností SPOD při zastupování dítěte před soudem AK/PV-243/2024 AK/VE-89/2024 MV ČR
Novela právních norem souvisejících s výkonem SPOD a vhled do povinností SPOD při zastupování dítěte před soudem - webinář AK/PV-244/2024 AK/VE-90/2024 MV ČR
Novela právních norem souvisejících s výkonem SPOD a vhled do povinností SPOD při zastupování dítěte u soudu A2022/0018-SP MPSV ČR
Nový stavební řád a jeho vazby na jednotné environmentální stanovisko AK/PV-811/2023 AK/VE-405/2023 MV ČR
Nový stavební řád a jeho vazby na jednotné environmentální stanovisko - webinář AK/PV-809/2023 AK/VE-404/2023 MV ČR
Nový zákon o odpadech AK/PV-254/2021 AK/VE-144/2021 MV ČR reakreditace
Nový zákon o odpadech - webinář AK/PV-255/2021 AK/VE-145/2021 MV ČR reakreditace
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin AK/PV-701/2016 AK/VE-372/2016 MV ČR reakreditace
Obce a povolování kácení mimolesních dřevin - webinář AK/PV-919/2022 AK/VE-438/2022 MV ČR
Občanskoprávní odpovědnost při poskytování zdravotních a sociálních služeb A2021/0793-SP/PC MPSV ČR
Obec a dlužník v insolvenci AK/PV-401/2020 AK/VE-271/2020 MV ČR
Obec a dlužník v insolvenci - webinář AK/PV-269/2021 AK/VE-154/2021 MV ČR reakreditace
Obec a nájemné bytů a nebytových prostorů (úhrady, neplatiči, vymáhání apod.) AK/PV-387/2023 AK/VE-187/2023 MV ČR
Obec a nájemné bytů a nebytových prostorů (úhrady, neplatiči, vymáhání apod.) - webinář AK/PV-388/2023 AK/VE-188/2023 MV ČR
Obec a občanský zákoník (úvod do problematiky) AK/PV-530/2019 AK/VE-332/2019 MV ČR
Obec a odpadové hospodářství AK/PV-393/2024 AK/VE-152/2024 MV ČR
Obec a odpadové hospodářství - webinář AK/PV-394/2024 AK/VE-153/2024 MV ČR
Obecné a technické požadavky na výstavbu AK/PV-564/2018 AK/VE-317/2018 MV ČR reakreditace
Obecní kronika (úvodní kurz) AK/PV-154/2019 AK/VE-92/2019 MV ČR reakreditace
Obecní kronika (úvodní kurz) - webinář AK/PV-183/2022 AK/VE-95/2022 MV ČR
Odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a veřejných službách AK/PV-213/2020 AK/VE-143/2020 MV ČR reakreditace
Odpovědnost pracovníka a opatrovníka při práci s klientem (v závislosti, bez domova, nebo při sklonech k agresivitě) A2024/0112-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Odstraňování "černých" staveb až po výkon rozhodnutí AK/PV-299/2018 AK/VE-176/2018 MV ČR reakreditace
Odstraňování "černých" staveb až po výkon rozhodnutí - webinář AK/PV-116/2023 AK/VE-62/2023 MV ČR
Odvolací řízení podle správního řádu AK/PV-695/2023 AK/VE-334/2023 MV ČR
Odvolací řízení podle správního řádu - webinář AK/PV-694/2023 AK/VE-333/2023 MV ČR
Ochrana osobních údajů a právo na informace AK/PV-488/2017 AK/VE-268/2017 MV ČR reakreditace
Ochrana osobních údajů a právo na informace - webinář AK/PV-127/2021 AK/VE-78/2021 MV ČR reakreditace
Ochrana osobních údajů a zákon o svobodném přístupu k informacím AK/PV-417/2019 AK/VE-267/2019 MV ČR reakreditace
Ochrana osobních údajů na úseku SPOD AK/PV-276/2019 AK/VE-161/2019 MV ČR
Ochrana zemědělské půdy AK/PV-617/2018 AK/VE-354/2018 MV ČR reakreditace
Opatrovnictví (veřejné i soukromé), svéprávnost, podpora, zastupování a praxe AK/PV-326/2018 AK/VE-195/2018 MV ČR reakreditace
Organizace případových a interaktivních konferencí aneb Jak zlepšit jejich praxi? A2021/1279-SP/PC/VP MPSV ČR
Orgány obcí a jejich pravomoci AK/PV-591/2019 AK/VE-367/2019 MV ČR reakreditace
Orgány obcí a jejich pravomoci - webinář AK/PV-117/2023 AK/VE-63/2023 MV ČR
Orientace v tématu duševních chorob a závislostí A2021/1278-SP/PC MPSV ČR
Padělky peněz a podvody s platebními kartami očima soudního znalce AK/PV-437/2020 AK/VE-298/2020 MV ČR reakreditace
Paliativní péče pro klienty pomáhajících profesí A2023/1642-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Patologické vztahy - šikana (mobbing) na pracovišti A2022/0301-SP/PC MPSV ČR - Prezenční
Pěstounská péče A2021/1045-SP MPSV ČR
Písemná komunikace v úřední praxi AK/PV-657/2023 AK/VE-322/2023 MV ČR
Plánování investic ÚSC a PO - Metody hodnocení investičních projektů včetně zohlednění rizik AK/PV-774/2021 AK/VE-464/2021 MV ČR
Plánování investic ÚSC a PO - Metody hodnocení investičních projektů včetně zohlednění rizik - webinář AK/PV-723/2021 AK/VE-433/2021 MV ČR
Podpora efektivního rodičovství A2022/0231-SP/PC MPSV ČR - Kombinovaná
Podpora osoby sociálně a duševně slabé A2022/1068-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Podvody s podpisy, padělané listiny a jiná rizika očima soudního znalce AK/PV-271/2020 AK/VE-182/2020 MV ČR reakreditace
Pohřebnictví AK/PV-543/2016 MV ČR reakreditace
Pohřebnictví - webinář AK/PV-367/2021 AK/VE-197/2021 MV ČR reakreditace
Pohybové aktivity pro seniory A2023/0436-SP/PC/PP/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Pojem provozovatel vozidla v souvislosti zákonů č. 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 30/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů AK/PV-337/2024 AK/VE-121/2024 MV ČR
Pojem provozovatel vozidla v souvislosti zákonů č. 361/2000 Sb., 56/2001 Sb., 30/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů - webinář AK/PV-130/2021 AK/VE-80/2021 MV ČR
Portál farmáře (LPIS) a mapové aplikace používané při ochraně ZPF AK/PV-666/2023 AK/VE-327/2023 MV ČR
Poruchy chování AK/PV-614/2019 AK/VE-383/2019 MV ČR
Poruchy chování A2023/1639-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Poruchy chování u dětí AK/PV-410/2018 AK/VE-236/2018 MV ČR reakreditace
Posouzení souladu stavebního záměru s územním plánem na příkladech ze soudní praxe AK/PV-20/2018 AK/VE-15/2018 MV ČR reakreditace
Posouzení souladu stavebního záměru s územním plánem na příkladech ze soudní praxe - webinář AK/PV-432/2021 AK/VE-244/2021 MV ČR reakreditace
Postavení orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve zvláštním řízením soudním AK/PV-345/2019 AK/VE-212/2019 MV ČR reakreditace
Postavení orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve zvláštním řízením soudním A2021/1409-SP/PC MPSV ČR
Postup při ukončení a zahájení období zastupitelstva obce AK/PV-147/2018 AK/VE-89/2018 MV ČR reakreditace
Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA AK/PV-98/2015 AK/VE-65/2015 MV ČR reakreditace
Používání občanského zákoníku při činnosti stavebního úřadu AK/PV-688/2017 AK/VE-356/2017 MV ČR reakreditace
Používání občanského zákoníku při činnosti stavebních úřadů - webinář AK/PV-488/2023 AK/VE-233/2023 MV ČR
Povinnost při nakládání s nemovitým majetkem obcí a měst AK/PV-279/2023 AK/VE-140/2023 MV ČR
Povinnost při nakládání s nemovitým majetkem obcí a měst - webinář AK/PV-278/2023 AK/VE-139/2023 MV ČR
Pozemní komunikace a předpisy související AK/PV-631/2018 AK/VE-365/2018 MV ČR reakreditace
Pozemní komunikace pro silniční správní úřady AK/PV-401/2022 AK/VE-186/2022 MV ČR
Pozemní komunikace pro silniční správní úřady - webinář AK/PV-402/2022 AK/VE-187/2022 MV ČR
Pozitivní a negativní myšlení pracovníka - vybrané kapitoly z psychohygieny A2024/0073-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Práce s bolestí klienta A2023/1090-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Práce s dětmi s psychiatrickou diagnózou, výchovnými problémy - jak překonat vzdor A2024/0111-SP/PC MPSV ČR - Kombinovaná
Práce s emocemi v profesním vztahu - jak se vyrovnat s křivdou a pocity viny A2021/0131-SP/PC/PP/VP MPSV ČR
Práce s klienty v dluhové pasti A2021/1047-SP/PC MPSV ČR
Práce s klienty v dluhové pasti AK/PV-644/2023 AK/VE-315/2023 MV ČR
Práce s klienty v dluhové pasti - webinář AK/PV-645/2023 AK/VE-316/2023 MV ČR
Práce s rodiči a dětmi v (po)rozvodové situaci A2023/1089-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Pracovněprávní odpovědnost při výkonu veřejné správy AK/PV-425/2020 AK/VE-290/2020 MV ČR
Pracovněprávní odpovědnost při výkonu veřejné správy - webinář AK/PV-675/2021 AK/VE-396/2021 MV ČR
Pracovní právo aktuálně AK/PV-109/2018 AK/VE-64/2018 MV ČR reakreditace
Pracovní právo aktuálně - webinář AK/PV-340/2021 AK/VE-194/2021 MV ČR reakreditace
Praktická krizová intervence v sociálních službách A2023/0337-SP/PC/VP MPSV ČR - Prezenční
Praktické rady pro řízení s.r.o., a.s. založených městem se 100 % vlastnictvím či majoritním vlastnictvím AK/PV-464/2023 AK/VE-225/2023 MV ČR
Praktické rady pro řízení s.r.o., a.s. založených městem se 100 % vlastnictvím či majoritním vlastnictvím - webinář AK/PV-465/2023 AK/VE-226/2023 MV ČR
Právní instituty dle zákona o silničním provozu AK/PV-119/2020 AK/VE-76/2020 MV ČR reakreditace
Právní instituty dle zákona o silničním provozu - webinář AK/PV-56/2024 AK/VE-25/2024 MV ČR
Právní miminum pro úředníky - webinář AK/PV-882/2021 AK/VE-515/2021 MV ČR
Právní minimum pro úředníky AK/PV-687/2018 AK/VE-396/2018 MV ČR reakreditace
Problematika památkové péče v praxi AK/PV-145/2018 AK/VE-87/2018 MV ČR reakreditace
Problematika památkové péče v praxi - webinář AK/PV-25/2022 AK/VE-16/2022 MV ČR
Problematika přechodu dítěte při změně výchovného prostředí A2022/0362-SP MPSV ČR - Kombinovaná
Projektová dokumentace, nemovitosti a předpisy související AK/PV-556/2022 AK/VE-260/2022 MV ČR
Provázení rodin v krizi, v rozvodu, po rozvodu v praxi A2022/0229-SP/PC MPSV ČR - Prezenční
První pomoc pro pracovníky v sociálních službách a při výkonu sociální práce A2022/1128-SP/PC/PP/VP MPSV ČR - Prezenční
Přestupkové řízení dle zákona o silniční dopravě AK/PV-272/2020 AK/VE-183/2020 MV ČR
Přestupkové řízení dle zákona o silniční dopravě - webinář AK/PV-157/2021 AK/VE-101/2021 MV ČR
Přestupkové řízení pohledem judikatury AK/PV-12/2021 AK/VE-9/2021 MV ČR
Přestupky a trestné činy v pohřebnictví AK/PV-518/2021 AK/VE-307/2021 MV ČR
Případové konference a role facilitátora v praxi A2021/1040-SP/PC MPSV ČR
Příprava a výstavba bydlení v obci, developing obcí a měst AK/PV-533/2023 AK/VE-252/2023 MV ČR
Příprava a výstavba bydlení v obcí, developing obcí a měst - webinář AK/PV-534/2023 AK/VE-253/2023 MV ČR
Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení - souvislosti, výpočty, kritéria A2021/1043-SP/VP MPSV ČR
Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení - souvislosti, výpočty, kritéria AK/PV-225/2023 AK/VE-114/2023 MV ČR
Příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení - souvislosti, výpočty, kritéria - webinář AK/PV-224/2023 AK/VE-113/2023 MV ČR
Přístup k řešení záškoláctví kurátorem pro mládež A2024/0121-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Psychická zátěž a stres v pomáhajících profesích A2021/0486-SP/PC/PP/VP MPSV ČR
Psychohygiena a relaxační techniky A2022/0313-SP/PC/VP MPSV ČR - Prezenční
Psychologické aspekty adopce a pěstounské péče A2022/1006-SP/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Psychologie rodiny v rodinném a trestním právu A2021/0133-SP MPSV ČR
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných AK/PV-31/2018 AK/VE-20/2018 MV ČR reakreditace
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - webinář AK/PV-125/2024 AK/VE-48/2024 MV ČR
Reprodukce majetku, technické zhodnocení, opravy AK/PV-566/2012 MV ČR reakreditace
Rizika - prevence a jejich řešení při práci s osobami v nepříznivé sociální situaci A2022/1005-SP/PC/PP/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Rizika kyberprostoru pro duševní zdraví dětí a mladistvých A2023/0438-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Rizika v kyberprostoru - všeobecné znalosti, aktuální informace, vědomosti, prevence se zaměřením na sociální oblast A2022/0834-SP/PC MPSV ČR - Kombinovaná
Riziko negativních jevů na pracovišti v manažerské praxi A2022/1004-SP/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Roční účetní závěrka a její schvalování AK/PV-514/2018 AK/VE-293/2018 MV ČR reakreditace
Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura A2023/1086-SP/PV MPSV ČR - Kombinovaná
Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura AK/PV-170/2024 AK/VE-69/2024 MV ČR
Rodinné právo soukromé pro pracovníky OSPOD - legislativa, aktuální judikatura (webinář) AK/PV-171/2024 AK/VE-70/2024 MV ČR
Role klíčového pracovníka a individuální plánování A2023/0430-SP/PC MPSV ČR - Kombinovaná
Rozpočtové hospodaření obcí AK/PV-141/2024 AK/VE-56/2024 MV ČR
Rozpočtové hospodaření obcí - webinář AK/PV-142/2024 AK/VE-57/2024 MV ČR
Rozpočtový proces obce v praxi AK/PV-426/2016 AK/VE-238/2016 MV ČR reakreditace
Rušení údaje o místu trvalého pobytu prakticky AK/PV-596/2023 AK/VE-284/2023 MV ČR
Řádné a bezvadné vedení přestupkového řízení podle zákona č. 250/2016 Sb. AK/PV-86/2020 AK/VE-53/2020 MV ČR reakreditace
Řešení konfliktních situací A2021/1304-SP/PC/PP/VP MPSV ČR
Řízení rizik v každodenní praxi úřadu AK/PV-344/2019 AK/VE-211/2019 MV ČR reakreditace
Sebepoškozování, sebevraždy AK/PV-760/2021 AK/VE-454/2021 MV ČR
Sebepoškozování, sebevraždy - webinář AK/PV-773/2021 AK/VE-463/2021 MV ČR
Selfmanagement A2020/1218-PC/PP/VP MPSV ČR
Selfmanagement A2022/1003-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Sjednávání smluv dle NOZ v praxi ÚSC, zejména obcí AK/PV-792/2013 AK/VE-472/2013 MV ČR reakreditace
Sjednávání smluv dle NOZ v praxi ÚSC, zejména obcí - webinář AK/PV-442/2023 AK/VE-214/2023 MV ČR
Skončení pracovního poměru úředníka AK/PV-208/2020 AK/VE-139/2020 MV ČR reakreditace
Skončení pracovního poměru úředníka - webinář AK/PV-269/2024 AK/VE-99/2024 MV ČR
Skutkové podstaty přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu AK/PV-214/2020 AK/VE-144/2020 MV ČR reakreditace
Smlouvy a ceny ve výstavbě AK/PV-355/2017 AK/VE-195/2017 MV ČR reakreditace
Sociálně-právní minimum s důrazem na dávky důchodového pojištění A2023/1643-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Sociálně-právní ochrana dětí v právu a praxi se zaměřením na děti v pobytových zařízeních A2021/1411-SP MPSV ČR
Sociální bydlení v praxi veřejné správy AK/PV-10/2020 AK/VE-8/2020 MV ČR reakreditace
Sociální bydlení v praxi veřejné správy A2023/1092-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Sociální bydlení v praxi veřejné správy - webinář AK/PV-378/2024 AK/VE-145/2024 MV ČR
Sociální pohřby, správa hřbitova AK/PV-630/2017 AK/VE-336/2017 MV ČR reakreditace
Sociální práce s dětmi a dospělými s nevhodným chováním AK/PV-380/2020 AK/VE-255/2020 MV ČR reakreditace
Sociální práce s dětmi a dospělými s nevhodným chováním A2022/0441-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Sociální práce s dětmi dopouštějícími se protiprávního jednání A2024/0113-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Sociální práce s manipulativním rodičem AK/PV-806/2021 AK/VE-480/2021 MV ČR
Sociální práce s manipulativním rodičem - webinář AK/PV-810/2021 AK/VE-483/2021 MV ČR
Sociální práce s rodinou dítěte s PAS nebo Aspergerovým syndromem A2022/0676-SP/PC MPSV ČR - Kombinovaná
Sociální práce s romskou minoritou a její kulturní specifika A2023/1530-SP/PC MPSV ČR - Kombinovaná
Sociální práce ve sporech rodičů o děti - jak posílit rodiče ve spolupráci A2020/0743-SP MPSV ČR
Sociální pracovník jako průvodce člověka s duševním onemocněním A2020/0754-SP/VP MPSV ČR
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti AK/PV-179/2019 AK/VE-108/2019 MV ČR reakreditace
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti A2020/0753-SP/VP MPSV ČR
Sociální pracovník jako průvodce člověka s problémem závislosti A2022/1286-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Sociální služby a sociální práce - aktuality a praxe A2024/0656-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Sociální šetření v rámci výkonu činností sociální práce A2021/0798-SP/VP MPSV ČR
Sociální zabezpečení cizinců na území ČR A2024/0110-SP/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Soudnictví ve věcech mládeže a působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí A2021/1413-SP MPSV ČR
Specifika komunikace s klientem závislým na návykových látkách A2022/1287-SP/PC MPSV ČR - Kombinovaná
Specifika komunikace s mladistvým klientem A2022/1292-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Specifika práce s romskou rodinou A2022/0459-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Specifika sociální komunikace v gerontologii A2022/0677-SP/PC/PP/VP MPSV ČR - Prezenční
Spisová služba AK/PV-372/2017 AK/VE-205/2017 MV ČR reakreditace
Spisová služba - webinář AK/PV-317/2023 AK/VE-151/2023 MV ČR
Spisová služba ve veřejné správě AK/PV-564/2012 MV ČR reakreditace
Spisová služba ve veřejné správě - webinář AK/PV-32/2022 AK/VE-18/2022 MV ČR
Správa hřbitova v praxi AK/PV-781/2023 AK/VE-381/2023 MV ČR
Správa hřbitova v praxi - webinář AK/PV-780/2023 AK/VE-380/2023 MV ČR
Správní řád - aktuality a praxe AK/PV-135/2017 AK/VE-78/2017 MV ČR reakreditace
Správní řád - aktuality a praxe - webinář AK/PV-859/2021 AK/VE-505/2021 MV ČR
Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy AK/PV-334/2014 AK/VE-129/2014 MV ČR reakreditace
Správní řád jako hlavní procesní nástroj veřejné správy v praxi AK/PV-34/2018 AK/VE-22/2018 MV ČR reakreditace
Správní řád krok za krokem AK/PV-119/2018 AK/VE-70/2018 MV ČR reakreditace
Správní řád v sociálně-právní ochraně dětí A2024/0114-SP/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Správní řád ve vazbě na stavební zákon AK/PV-74/2019 AK/VE-45/2019 MV ČR reakreditace
Správní řád ve vazbě na stavební zákon - webinář AK/PV-520/2021 AK/VE-309/2021 MV ČR
Správní řízení obcí v oblasti hazardních her AK/PV-180/2023 AK/VE-93/2023 MV ČR
Správní řízení obcí v oblasti hazardních her - webinář AK/PV-181/2023 AK/VE-94/2023 MV ČR
Správní řízení v praxi SPOD AK/PV-700/2013 AK/VE-440/2013 MV ČR reakreditace
Správní řízení v praxi škol a školských zařízení AK/PV-131/2021 AK/VE-81/2021 MV ČR
Správní trestání AK/PV-648/2017 AK/VE-339/2017 MV ČR
Správní trestání na úseku stavebního řádu AK/PV-225/2017 AK/VE-124/2017 MV ČR reakreditace
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí AK/PV-47/2020 AK/VE-31/2020 MV ČR
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí A2023/1428-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Stávající stavební zákon, nový stavební zákon (NSZ) a jeho další novelizace vč. připravovaných prováděcích předpisů AK/PV-48/2020 AK/VE-32/2020 MV ČR reakreditace
Stávající stavební zákon, nový stavební zákon (NSZ) a jeho další novelizace vč. připravovaných prováděcích předpisů - webinář AK/PV-330/2023 AK/VE-153/2023 MV ČR
Stavby v katastru nemovitostí AK/PV-298/2018 AK/VE-175/2018 MV ČR reakreditace
Stavby v katastru nemovitostí - webinář AK/PV-960/2022 AK/VE-451/2022 MV ČR
Stavební právo - aktuální změny a praxe ve světle judikatury AK/PV-79/2017 AK/VE-50/2017 MV ČR reakreditace
Stavební úpravy památek v praxi AK/PV-50/2017 AK/VE-34/2017 MV ČR reakreditace
Strategické plánování pro ÚSC AK/PV-411/2020 AK/VE-279/2020 MV ČR
Strategické plánování pro ÚSC - webinář AK/PV-366/2021 AK/VE-196/2021 MV ČR
Stres v práci pracovníka v sociálních službách včetně úvodu do technik psychohygieny A2023/1646-PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Stres v práci sociálního pracovníka včetně úvodu do technik psychohygieny A2024/0053-SP/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Stručné seznámení s nařízením - GDPR a soulad se zákonem o zpracování osobních údajů x činnostem sociální práce v souladu se zákonem o sociálních službách A2022/1349-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Střet zájmů AK/PV-547/2017 AK/VE-293/2017 MV ČR reakreditace
Střet zájmů - webinář AK/PV-325/2021 AK/VE-190/2021 MV ČR reakreditace
Střídavá výchova, předávání dětí a vynucování styku s druhým rodičem A2024/0076-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Svéprávnost a opatrovnictví A2021/1410-SP/PC MPSV ČR
Syndrom CAN - vhled do sociálně patologického fenoménu A2023/0333-SP/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Syndrom vyhoření - prevence, rozpoznání, léčba A2024/0116-SP/PC/PP/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Syndrom vyhoření, psychohygiena, antistresové techniky A2021/1050-SP/PC/VP MPSV ČR
Šikana ve škole. Co potřebují vědět sociální pracovníci AK/PV-1054/2022 AK/VE-504/2022 MV ČR
Šikana ve škole. Co potřebují vědět sociální pracovníci. A2022/1002-SP MPSV ČR - Kombinovaná
Školení pro správce hřbitovů AK/PV-651/2017 AK/VE-341/2017 MV ČR reakreditace
Terénní sociální práce v praxi A2021/0794-SP/VP MPSV ČR
Transgender, intimita versus sexualita A2021/0049-SP/PC MPSV ČR
Trauma v dětství, konsekvence, intervence A2021/0004-SP/PC/VP MPSV ČR
Trénink paměti A2020/1220-SP/PC MPSV ČR
Trénink paměti - navazující program A2024/0118-SP/PC/PP MPSV ČR - Prezenční
Trénování paměti se seniory A2020/1219-SP/PC MPSV ČR
Tři náročné pracovní situace manažera v sociálních službách A2024/0072-VP MPSV ČR - Kombinovaná
Tváří v tvář s traumatem: strategie, podpora a odpovědi pro zlepšení duševního zdraví A2024/0120-SP/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Tvorba obecně závazných vyhlášek obcí v oblasti místních poplatků - webinář AK/PV-968/2022 AK/VE-459/2022 MV ČR
Tvorba obecně závazných vyhlášek v oblasti místních poplatků AK/PV-539/2022 AK/VE-249/2022 MV ČR
Tvorba vyhlášek o místních poplatcích AK/PV-142/2006 MV ČR reakreditace
Týmová spolupráce při řešení rodičovských konfliktů A2021/1414-SP/VP MPSV ČR
Účelové komunikace AK/PV-334/2022 AK/VE-166/2022 MV ČR
Účelové komunikace - webinář AK/PV-333/2022 AK/VE-165/2022 MV ČR
Účetní závěrka aktuálně AK/PV-114/2020 AK/VE-73/2020 MV ČR reakreditace
Účetní závěrka aktuálně - webinář AK/PV-343/2023 AK/VE-162/2023 MV ČR
Účetnictví ÚSC a PO - Dlouhodobý majetek a jeho odepisování AK/PV-480/2019 AK/VE-303/2019 MV ČR reakreditace
Účetnictví ÚSC a PO - Dlouhodobý majetek a jeho odpisování - webinář AK/PV-797/2021 AK/VE-479/2021 MV ČR
Účetnictví ÚSC a PO - transfery AK/PV-558/2019 AK/VE-349/2019 MV ČR
Účetnictví ÚSC a PO - transfery - webinář AK/PV-167/2023 AK/VE-83/2023 MV ČR
Účetnictví ÚSC a PO - vlastní zdroje AK/PV-585/2019 AK/VE-364/2019 MV ČR reakreditace
Účetnictví ÚSC a PO - vlastní zdroje - webinář AK/PV-823/2021 AK/VE-489/2021 MV ČR
Účetnictví ÚSC a PO - využití informací z účetnictví - základní seminář AK/PV-498/2019 AK/VE-313/2019 MV ČR reakreditace
Účetnictví ÚSC a PO - využití informací z účetnictví - základní seminář - webinář AK/PV-830/2021 AK/VE-491/2021 MV ČR
Umění sebe/prezentace A2023/0001/SP/PC/VP MPSV ČR - Prezenční
Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas pro sociální pracovníky, opatrovníky AK/PV-618/2018 AK/VE-355/2018 MV ČR reakreditace
Umístění bez souhlasu, vážně míněný nesouhlas pro sociální pracovníky, opatrovníky A2021/1042-SP/VP MPSV ČR
Úmrtí blízké osoby v rodině dítěte - jak ho podpořit a zvládnout nepříznivou sociální situaci A2021/0130-SP/PC MPSV ČR
Úřední deska v praxi obcí AK/PV-709/2016 AK/VE-379/2016 MV ČR reakreditace
Úvod do krizové intervence A2023/0335-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Úvod do práce s rodinou z odlišného sociokulturního prostředí AK/PV-327/2022 AK/VE-162/2022 MV ČR
Úvod do práce s rodinou, jejímž členem je osoba se zdravotním postižením (OZP) A2022/0455-SP/PC MPSV ČR - Kombinovaná
Úvod do praktické motivačně intervenční práce s dospívajícími A2023/0336-SP/PC/VP MPSV ČR - Prezenční
Úvod do problematiky práce s romskou rodinou a její specifika A2023/1095-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Úvod do problematiky tvorby obecně závazných vyhlášek obcí AK/PV-532/2022 AK/VE-245/2022 MV ČR
Úvod do problematiky tvorby obecně závazných vyhlášek obcí - webinář AK/PV-967/2022 AK/VE-458/2022 MV ČR
Úvod do základních postupů kvalitní analýzy a tvorby individuálního plánu ochrany dítěte AK/PV-474/2019 AK/VE-298/2019 MV ČR
Úvod do zákona o obchodních korporacích pro pracovníky obecních a městských úřadů AK/PV-652/2017 AK/VE-342/2017 MV ČR reakreditace
Vážně míněný nesouhlas u osob s omezenou svéprávností AK/PV-196/2023 AK/VE-99/2023 MV ČR
Vážně míněný nesouhlas u osob s omezenou svéprávností - webinář AK/PV-195/2023 AK/VE-98/2023 MV ČR
Vážně míněný nesouhlas u osob s omezenou svéprávností při poskytování sociálních služeb A2023/0338-SP/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Včasná detekce rizikového chování u dětí A2023/1430-SP/PC/VP MPSV ČR - Prezenční
Vedení matrik AK/PV-42/2017 AK/VE-33/2017 MV ČR reakreditace
Vedení poradenského rozhovoru A2023/0370-SP/PC MPSV ČR - Prezenční
Vedení správního spisu AK/PV-377/2020 AK/VE-252/2020 MV ČR reakreditace
Vedení správního spisu - webinář AK/PV-261/2021 AK/VE-148/2021 MV ČR reakreditace
Vedení správního spisu při správních řízeních v sociální oblasti s uvedením souvislostí s archivnictvím a se spisovou a skartační službou AK/PV-261/2022 AK/VE-135/2022 MV ČR
Vedení správního spisu při správních řízeních v sociální oblasti s uvedením souvislostí s archivnictvím a se spisovou a skartační službou - webinář AK/PV-262/2022 AK/VE-136/2022 MV ČR
Vedení týmu pro vedoucí pracovníky v sociálních službách A2023/1094-VP MPSV ČR - Prezenční
Vedení, hodnocení a motivace zaměstnanců v sociálních službách A2023/1645-SP/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Verbální a neverbální komunikace v profesní praxi - 4 vybrané situace A2021/0600-SP/PC/PP/VP MPSV ČR
Veřejná podpora v praxi obcí AK/PV-226/2016 AK/VE-140/2016 MV ČR reakreditace
Veřejná podpora v praxi obcí - webinář AK/PV-771/2021 AK/VE-461/2021 MV ČR
Veřejná podpora v praxi územně samosprávných celků AK/PV-779/2022 AK/VE-385/2022 MV ČR
Veřejná podpora v praxi územně samosprávných celků - webinář AK/PV-778/2022 AK/VE-384/2022 MV ČR
Veřejné prostranství obce a nakládání s ním AK/PV-650/2017 AK/VE-340/2017 MV ČR reakreditace
Veřejné prostranství obce a nakládání s ním - webinář AK/PV-321/2021 AK/VE-187/2021 MV ČR reakreditace
Veřejné zakázky malého rozsahu AK/PV-255/2017 AK/VE-139/2017 MV ČR reakreditace
Veřejné zakázky malého rozsahu - webinář AK/PV-155/2023 AK/VE-77/2023 MV ČR
Vidimace, legalizace a autorizovaná konverze dokumentů AK/PV-732/2016 AK/VE-388/2016 MV ČR reakreditace
Vidimace, legalizace a autorizovaná konverze dokumentů - webinář AK/PV-7/2023 AK/VE-5/2023 MV ČR
Vodní zákon AK/PV-619/2018 AK/VE-356/2018 MV ČR
Vodní zákon - webinář AK/PV-18/2022 AK/VE-14/2022 MV ČR
Vodovody a kanalizace AK/PV-180/2022 AK/VE-94/2022 MV ČR
Vodovody a kanalizace - webinář AK/PV-177/2022 AK/VE-93/2022 MV ČR
Vyhláška č. 398/2009 Sb. a její uplatnění v praxi památkové péče AK/PV-290/2019 AK/VE-170/2019 MV ČR
Vyhláška č. 398/2009 Sb. a její uplatnění v praxi památkové péče - webinář - AK/PV-70/2023 AK/VE-38/2023 MV ČR
Vyhlášky a nařízení obcí, Sbírka předpisů ÚSC AK/PV-495/2021 AK/VE-289/2021 MV ČR
Vyhlášky a nařízení obcí, Sbírka předpisů ÚSC - webinář AK/PV-494/2021 AK/VE-288/2021 MV ČR
Využití prvků arteterapie při práci s klienty v sociálních službách A2023/0437-SP/PC/PP/VP MPSV ČR - Prezenční
Vznik a vývoj závislosti, specifické aspekty zneužívání NL u žen, jejich potřeby a možnosti léčby ženy uživatelky A2024/0108-SP MPSV ČR - Kombinovaná
Wellbeing - prevence vyhoření A2023/1099-SP/PC/VP MPSV ČR - Prezenční
Wellbeing - prevence vyhoření A2023/1100-SP/PC/VP MPSV ČR - Prezenční
Základní poznatky ke kontaktu dítěte v NRP s biologickou rodinou A2023/1098-SP/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Základní principy krizové intervence A2023/0343-SP/PC/VP MPSV ČR - Prezenční
Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka AK/PV-706/2016 AK/VE-376/2016 MV ČR reakreditace
Základní registry ROB a RÚIAN v praxi úředníka - webinář AK/PV-135/2023 AK/VE-70/2023 MV ČR
Základní specifika komunikace s klientem s psychiatrickou diagnózou A2024/0115-SP/PC MPSV ČR - Kombinovaná
Základy dětské a dorostové psychiatrie pro pracovníky v přímém kontaktu s klienty a jejich rodinami A2023/1640-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Základy etického jednání A2023/0340-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Základy etického jednání při výkonu správních a dalších činností ve veřejné správě AK/PV-342/2023 AK/VE-161/2023 MV ČR
Základy etického jednání při výkonu správních a dalších činností ve veřejné správě - webinář AK/PV-341/2023 AK/VE-160/2023 MV ČR
Základy komunikace s rodinou a jejími jednotlivými členy A2022/1289-SP/PC MPSV ČR - Kombinovaná
Základy krizové intervence A2021/1417-SP/PC/VP MPSV ČR
Základy psychopatologie pro pracovníky v přímém kontaktu s klientem A2023/1093-SP/PC/PP/VP MPSV ČR - Prezenční
Základy teorie citové vazby v praxi A2022/1291-SP MPSV ČR - Kombinovaná
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich AK/PV-458/2017 AK/VE-256/2017 MV ČR reakreditace
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - webinář AK/PV-211/2021 AK/VE-129/2021 MV ČR
Zákon na ochranu zvířat proti týrání AK/PV-335/2024 AK/VE-119/2024 MV ČR
Zákon na ochranu zvířat proti týrání - webinář AK/PV-336/2024 AK/VE-120/2024 MV ČR
Zákon o kontrole (kontrolní řád) AK/PV-4/2018 AK/VE-3/2018 MV ČR reakreditace
Zákon o kontrole (kontrolní řád) - webinář AK/PV-236/2021 AK/VE-137/2021 MV ČR reakreditace
Zákon o krajích AK/PV-918/2022 AK/VE-437/2022 MV ČR
Zákon o krajích - webinář AK/PV-917/2022 AK/VE-436/2022 MV ČR
Zákon o matrikách, jménu a příjmení AK/PV-237/2019 AK/VE-148/2019 MV ČR
Zákon o matrikách, jménu a příjmení - webinář AK/PV-232/2022 AK/VE-114/2022 MV ČR
Zákon o některých přestupcích - praktická aplikace AK/PV-457/2020 AK/VE-309/2020 MV ČR
Zákon o obcích a změny dalších právních předpisů s dopadem do každodenní praxe obcí AK/PV-521/2018 AK/VE-296/2018 MV ČR reakreditace
Zákon o obcích, aktuality, praxe, změny AK/PV-696/2017 AK/VE-360/2017 MV ČR reakreditace
Zákon o obcích, aktuality, praxe, změny - webinář AK/PV-5/2024 AK/VE-1/2024 MV ČR
Zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech AK/PV-491/2018 AK/VE-274/2018 MV ČR reakreditace
Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích AK/PV-576/2018 AK/VE-326/2018 MV ČR reakreditace
Zákon o registru smluv AK/PV-644/2018 AK/VE-371/2018 MV ČR reakreditace
Zákon o registru smluv - webinář AK/PV-876/2021 AK/VE-514/2021 MV ČR
Zákon o silničním provozu se zaměřením na dopravní přestupky. AK/PV-80/2018 AK/VE-48/2018 MV ČR reakreditace
Zákon o silničním provozu se zaměřením na řidičské průkazy AK/PV-59/2018 AK/VE-34/2018 MV ČR reakreditace
Zákon o sociálních službách AK/PV-420/2019 AK/VE-270/2019 MV ČR reakreditace
Zákon o sociálních službách A2022/0359-SP/PC/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Zákon o sociálních službách - webinář AK/PV-697/2022 AK/VE-346/2022 MV ČR
Zákon o spotřebních daních, zákon o povinném značení lihu a zákon o lihu AK/PV-487/2018 AK/VE-273/2018 MV ČR reakreditace
Zákon o spotřebních daních, zákon o povinném značení lihu a zákon o lihu - webinář AK/PV-696/2023 AK/VE-335/2023 MV ČR
Zákon o zadávání veřejných zakázek AKI./PV-311/2004 MV ČR reakreditace
Zákon o zadávání veřejných zakázek - webinář AK/PV-1007/2022 AK/VE-483/2022 MV ČR
Zákon o živnostenském podnikání v praxi živnostenských úřadů AK/PV-240/2014 AK/VE-70/2014 MV ČR reakreditace
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství AK/PV-160/2019 AK/VE-97/2019 MV ČR reakreditace
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství A2021/1412-SP MPSV ČR
Zákonné zastoupení dětí, opatrovnictví a poručenství - webinář AK/PV-252/2022 AK/VE-126/2022 MV ČR
Zásahy do významných krajinných prvků a ukládání biologického hodnocení (novelizace zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) AK/PV-263/2020 AK/VE-175/2020 MV ČR reakreditace
Závislosti u dětí a mládeže A2023/0332-SP/VP MPSV ČR - Kombinovaná
Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti A2023/0433-SP/PC MPSV ČR - Kombinovaná
Znalecké posudky zpracovávané při sporech o děti A2023/1429-SP/PC MPSV ČR - Kombinovaná
Zpětná vazba v komunikaci A2023/0334-SP/PC MPSV ČR - Prezenční
Zvládání emocí a nátlakových technik při práci s klientem A2021/1049-SP/PC/VP MPSV ČR
Živnostenský zákon AK/PV-81/2018 AK/VE-49/2018 MV ČR reakreditace
Živnostenský zákon - webinář AK/PV-292/2021 AK/VE-164/2021 MV ČR reakreditace

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012 je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).