registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Nahlížení a poskytování informací ze správních spisů FO a PO dle předpisů ČR a EUv praxi

Variabilní symbol: 0817026
Datum konání: 6.10.2017
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM - místnost E130
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Bc. Naďa Ann Olchawski

Lektor od roku 2001: přednášková činnost v rámci úřadů, VCVS ČR. Přednášky na témata: správní řád, přestupkové řízení, správní řízení na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, přestupkové řízení v praxi obcí, zákon o obcích, stížnosti, petice, poskytování informací, přestupky na úseku stavebního zákona.

Cena kurzu: 2299,- Kč
Uvedená cena je včetně DPH.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům souhrn aktuálních informací potřebných pro výkon správních činností na úseku přestupkového řízení.

Program:

Program semináře:

 

1) Současná právní úprava poskytování informací dle předpisů ČR a EU (seznámení s rozsáhlou

legislativou včetně změn k 15.1.2015 zákona 106/2000 Sb.,- velká transpoziční novela) včetně změn k 1.1.2017

2) Základní důležité pojmy ze zákona 89/2012 Sb., (nový občanský zákoník):

• Zletilost (§ 30)

• Nezletilí (§ 31-36)

• Jméno člověka a jeho ochrana (§ 77-78)

• Bydliště (§ 80)

• Prokura (§ 450-456)

• Soukromá a veřejná listina (§ 565-569)

• Povinnosti a práva manželů (§ 687), vzájemné zastupování manželů (§ 696)

• Příbuzenství a švagrovství (§ 771-927), spoluvlastnictví (§ 1115)

• Právnické osoby (§ 2041-3053)

• Katastr nemovitostí – veřejný seznam (§ 3054-3068)

3) Nahlížení do správních spisů ve smyslu ust. § 38 správního řádu (uplatnění procesního práva)

a pořizování kopií ze správních spisů včetně příslušných poplatků (§ 38 SŘ)

4) Postup povinných subjektů ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., a zákona č. 106/1999 Sb.,

5) Vyřizování žádostí a poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
(uplatnění

hmotného práva)

6) Procesní práva účastníků a lhůty dle zákona č. 106/1999 Sb.,

7) Poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb., a zákona .č. 123/1998 Sb., (uplatnění

hmotného práva)

8) Postavení Aarhuské úmluvy v našem právním řádu

9) Závěr, diskuse


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).