registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Ústavní výchova – nové trendy, jejich úskalí, ale i možnosti

Variabilní symbol: 1517032
Datum konání: 12.9.2017 OBSAZENO
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.

Působí jako speciální pedagog a metodik v Dětském domově v Solenicich, kde vykonává přímou práci s dětmi ohroženými sociálními patologiemi. Kromě toho vyučuje odborné předměty na VOŠ sociálně právní v Praze.

Akreditace u MPSV ČR: 2013/1191-PC/SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2100,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Účastníci se seznámí s metodami práce s rodinou při řešení problémů dětských klientů a možnostmi ambulantní práce s rodinou. Naučí se rozeznat nejčastější problémy řešené u dětí s nařízenou ústavní výchovou a budou znát možnosti a meze odborného týmu.

Program:

Úvod

seznámení s lektory, osahem kurzu a jeho cíli
zkušenosti a očekávání účastníků

Rodina a institucionální výchova

 • Metody práce s rodinou při řešení problémů dětských klientů.
 • Komplexní diagnostika dítěte – návrh specifických výchovných a vzdělávacích potřeb.
 • Nové trendy v oblasti ústavní výchovy.

Typologie klientů ústavní výchovy

 • Ambulantní práce s rodinou
 • Děti umístěné do institucionální péče – důvody umístění, profil dítěte, co nejvíce tyto děti potřebují?

Nejčastější problémy řešené u dětí s nařízenou ústavní výchovou

 • Specifika v chování dětí přicházejících do ústavní péče
 • Vybrané problémy spojené s realizací ústavní výchovy
 • Personální zajištění ústavní výchovy
 • Postup při přijetí dítěte do zařízení, pobyt dítěte v zařízení, možnosti ukončení ústavní výchovy
 • Spolupráce s orgány státní správy a nestátními neziskovými organizacemi
 • Úskalí spojená s ústavní výchovou.

Možnosti a meze odborného týmu – témata, která dále rozvíjíme
Závěr kurzu


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).