registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Posuzování vlivů na životní prostředí - EIA

Pozor - změna obvyklého času konání!!!

Variabilní symbol: 0817037
Datum konání: 24.10.2017
Čas: 10:00 do 15:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Ing. Barbora Tomčalová

Akreditace u MV ČR: AK/PV-98/2015 AK/VE-65/2015
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školící materiál. Účastníci po kurzu obdrží osvědčení.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout cílové skupině aktuální informace k oblasti posuzování vlivů záměru na životní prostředí a objasnění jednotlivých fází procesu EIA.

Program:

Základní právní předpisy v procesu EIA
Úřady příslušné k vedení procesu EIA

 • Ministerstvo životního prostředí
 • krajské úřady

Terminologie v procesu EIA (dle zák. č. 100/2001 Sb.)

 • proces EIA
 • záměr
 • příslušný úřad

Předmět posuzování

 • příloha č. 1 k zákonu 100/2001 Sb.
 • změny záměrů
 • podlimitní záměry

Jednotlivé kroky procesu EIA

 • oznámení podlimitního záměru
 • oznámení
 • závěr zjišťovacího řízení
 • dokumentace
 • posudek
 • veřejné projednání
 • stanovisko

Informační systém EIA
Legislativní změny v roce 2015 a dalších (novela zákona EIA, novela stavebního zákona)


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, u Ministerstva práce a sociálních věcí je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů. Aktuální seznam naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).