registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Alkohol v dopravě

Variabilní symbol: 0817042
Datum konání: 13.10.2017
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Jan Vobořil
Akreditace u MV ČR: AK/PV-429/2014 AK/VE-177/2014
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1900,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:

Doplň anotaci

Cíle kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky dopravních odborů s problematikou detekce alkoholu u řidičů při řízení vozidel na pozemních komunikacích. Pracovníci odborů dopravy mají s určením toho, do jaké míry byla schopnost řízení ovlivněna alkoholem obtížnou pozici. Zda je ovlivnění alkoholem pouze přestupek v dopravě nebo zda je naplněna skutková podstata trestného činu je obtížné rozhodnout. Také znalosti praxe od okamžiku kontrolu řidiče, přes testování řidiče, zacházení se vzorky a důkazním materiálem stejně jako chápání obsahu a významu znaleckých posudků je v případě alkoholu třeba důkladně proškolit. Nedílnou součástí je i podrobnější seznámení se s právní úpravou a rozhodovací praxí vyšších soudu, až už ve správním nebo trestním soudnictví) v dané problematice. Školení tedy napomůže úředníkům odborů dopravy řešícím tyto přestupky ke zkvalitnění výkonu správních činností.

Program:

Vliv alkoholu a dalších návykových látek na schopnost řízení motorových vozidel

Metody detekce alkoholu a dalších návykových látek v těle řidiče

Policejní kontroly řidiče, zadržení řidičského průkazu

Přestupek nebo trestný čin? Co je hranicí, kdy je třeba posuzovat skutek jako trestný čin a kdy jako přestupek

Znalecké posudky (toxikologie, psychiatrie), jejich obsah

Přestupkové řízení (hmotněprávní a procesněprávní úprava, hrozící postihy)

Trestní řízení (procesněprávní úprava)

Trestněprávní kvalifikace (§ 274 TZ ohrožení pod vlivem návykových látek, §§ 147 a 147 TZ ublížení na zdraví z nedbalosti)

Správněprávní a trestněprávní praxe správních orgánů a soudů ve světle judikatury

Sociální dopady alkoholu a drog v dopravě (zranění, tresty, další náklady)

Praktické zkušenosti klientů s kontrolami a postihy

Související otázky: Ztráta zdravotní způsobilosti k řízení v důsledku závislosti
 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).