registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Přestupkové řízení - aktuality a praxe

Variabilní symbol: 1517047
Datum konání: 20.10.2017 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 14:10
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR o.p.s. - Střední Čechy
Vítkova 10/241, 186 00 Praha - Podrobné informace
Lektor: JUDr. Eva Kuzmová

JUDr. Eva Kuzmová, právník specializující se na problematiku stavebního zákona, GDPR a ochrany osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím, správního řádu, přestupkového zákona aj. V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Přednáškové činnosti se věnuje od roku 2013.

 

Akreditace u MV ČR reakreditace: AK/PV-431/2012
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 2100,- Kč
Uvedená cena je bez DPH, bude navýšena o příslušnou DPH v souladu se zákonem.
Je-li účastníkem úředník dle § 2 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje se na něj osvobození DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, a konečná cena kurzu zůstává stejná – DPH ve výši 0%.
Ostatním účastníkům je cena kurzu navýšena o DPH ve výši 21%.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Střední Čechy - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Cíle kurzu:

Hlavním cílem tohoto vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům souhrn aktuálních informací potřebných pro výkon správních činností na úseku přestupkového řízení.

Program:

Základní pojmy a jejich aplikace

 • Aktuální změny v přestupkovém právu
 • Praktický výklad přestupkového zákona
 • Skutková podstata přestupku a rozlišení vybraných skutkových podstat přestupků
 • Věcná, místní a funkční příslušnost k projednání přestupku
 • Účastníci řízení, mladiství, svědci, zástupci


Přestupky a řízení o přestupcích

 

 • Přestupky projednávané z úřední moci a návrhové přestupky v praxi
 • Odpovědnost a sankce za přestupek
 • Průběh přestupkového řízení
 • Odložení věci
 • Příkazní a blokové řízení a zastavení řízení
 • Rozhodnutí, usnesení
 • Náklady řízení
 • Přezkoumání rozhodnutí v odvolacím řízení
 • Přezkumné řízení
 • Obnova řízení
 • Soudní přezkum rozhodnutí o přestupku
 • Řešení modelových příkladů a případy z praxe účastníků

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).