registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Attachment - rozvoj, poruchy, možnosti nápravy

Variabilní symbol: 1017079
Datum konání: 12.9.2017
Čas: 9:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Klára Moravcová

Psycholožka a rodinná terepeutka

Vystudovala psychologii na Masarykově univerzitě v Brně. Je absolventkou pětiletého sebezkušenostního psychoterapeutického výcviku SUR a čtyřletého výcviku v rodinné terapii. Je členem  poradní komise pro rodinu Magistrátu města Pardubic a poradce /psycholog/ Bílého kruhu bezpečí. Má zkušenosti i v oblasti personálního managementu.

Akreditace u MPSV ČR: 2014/0135-PC/SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1690,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámit účastníky s teorií attachmentu. Po absolvování tohoto vzdělávacího programu budou účastníci chápat význam citové vazby pro rozvoj dítěte a zároveň dokážou rozlišit typy a poruchy attachmentu. Mezi další cíle vzdělávání patří seznámení účastníků s vlivem poruch attachmentu na dítě. Absolventi vzdělávání umí zvolit správný přístup k dítěti s poruchou attachmentu a získají příklady výchovných situací v rodině. Během školení absolvují nácvik modelových výchovných situací.

Program:

Úvod

 • lektoři: kurz a jeho cíle,
 • účastníci: zkušenosti a očekávání účastníků

Teorie attachmentu

 • pojem attachment – citová vazba
 • attachmentové chování
 • význam citové vazby pro rozvoj dítěte

Typy a poruchy attachmentu

 • typy attachmentu a jejich projevy
 • rozložení typů attachmentu v populaci
 • mozek a attachment

Vliv poruch attachmentu na dítě

 • oblasti problémového fungování v důsledku poruch attachmentu.
 • vnitřní pracovní model dítěte
 • Harlowovy experimenty

Zážitkové cvičení – uvědomění si významu citové vazby
Přístup k dítěti s poruchou attachmentu

 • bezpečná základna, intersubjektivita, emoční vyladění, hravost, empatie, zvědavost, přijetí
 • přijetí pocitů vs. chování dítěte

Terapeutické rodičovství – příklady výchovných situací v rodině

 • principy terapeutického rodičovství
 • význam stavu mysli ve vztahu k attachmentu u rodiče
 • odborná podpora rodičů
 • nácvik modelových výchovných situací

Závěr


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).