registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Nový občanský zákoník a rodinné právo

Variabilní symbol: 1017080
Datum konání: 14.9.2017 ZRUŠENO
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Daniel Hovorka

Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně vystudoval obor Právo a v současné době působí jako právník v odboru sociální a rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věc, kde se zabývá výkonem kontrolní a metodické činnosti vůči podřízeným orgánům sociálně-právní ochrany dětí a rozhodováním v odvolacím a přezkumném řízení.

Akreditace u MPSV ČR: 2014/0294-PC/SP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1850,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je orientace účastníků tohoto školení v základních změnách a novinkách, který přináší nový občanský zákoník v oblasti rodinného práva (manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi atd.).

Program:

Úvod

 Úvod: představení lektora a účastníků, cíle vzdělávacího programu; očekávání účastníků

Novy občanský zákoník a rodinné právo

  1. Uzavírání manželství, neplatnost a neexistence manželství, novelizace zákona o matrikách
  2. Vztahy mezi manžely, rodinná domácnost, rodinný podnik
  3. Rozvod manželství
  4. Příbuzenství a švagrovství - mateřství, otcovství
  5. Osvojení
  6. Vztahy mezi rodiči a dětmi; vyživovací povinnost
  7. Poručnictví a opatrovnictví
  8. Náhradní rodinná výchova; ústavní výchova

Závěr: evaluace; prostor pro dotazy a diskuzi


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).