registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Komunikace s klientem závislým na návykových látkách

Variabilní symbol: 0817059
Datum konání: 19.10.2017
Čas: 09:00 do 14:00
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: E CENTRUM
Guldenerova 17, 326 00 Plzeň - Podrobné informace
Lektor: MUDr. Tereza Formánková

V posledních letech zaměřena na práci s lidmi s tzv. duální diagnózou, tedy kombinací závislosti a schizofrenie či jiné významnější duševní poruchy, a to jak ambulantně tak v pobytových zařízeních. Poskytuje externí psychiatrickou péči s diagnózou schizofrenie v terapeutické komunitě Mýto u Rokycan. 

Akreditace u MPSV ČR: 2013/1266-PC/SP/VP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1940,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Plzeň - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby se účastníci orientovali v základní terminologii oboru adiktologie; znali základní členění závislostí; věděli jaké jsou příčiny závislostí na návykových látkách; získali informace o pozorovatelných příznacích užití jednotlivých psychoaktivních látek; seznámili se specifiky sociálního kontaktu s klientem závislým na NL a v neposlední řadě získali informace o komunikaci s klientem závislým na NL, motivačním rozhovoru a základních pravidlech pro práci s rodinou takového klienta.

Program:

Úvod kurzu

 • lektoři,
 • kurz a jeho cíle,
 • účastníci

 

Motivace a očekávání účastníků od kurzu

1. Základní terminologie v adiktologii, historický exkurz, trendy ve zneužívání psychoaktivních látek.
2. Základní členění závislostí
3. Příčiny drogových závislostí

 

 

 • endogenní - vrozená vulnerabilita
 • kongintivně behaviorální a sociální učení
 • smíšené příčiny - rodinné poruchy, kodependence
 • příklady z praxe - kazuistiky

4. Pozorovatelné příznaky užití jednotlivých psychoaktivních látek:

 

 

 • projevy, rizika, důsledky.
 • Harm reduction, nízkoprahové programy
 • možnosti terapeutického versus represivního zacházení
 • doléčování, sociální rehabilitace
 • prevence relapsu
 • příklady z praxe

5. Sociální kontakt s drogově závislými

 

 

 • specifické projevy,
 • zvláštnosti v komunikaci,
 • zvládání psychiatrické komorbidity,
 • dynamická a statická rizika,
 • protektivní faktory,
 • rodičovství, mateřství.

6. Komunikace s klientem závislým na návykových látkách

 

 

 • motivace ke změně - cíle motivačního rozhovoru
 • pravidla pro práci s rodinou

7. Řešení problémů z praxe
Závěr kurzu

 


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).