registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Jak identifikovat oběť domácího násilí

Variabilní symbol: 1017098
Datum konání: 31.10.2017
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Od. r. 1998 se věnuje privátní praxi v oblasti psychoterapie a rehabilitace. Kromě toho působí na Katedře sociálních studií a speciální pedagogiky Technické univerzity v Liberci.

Akreditace u MPSV ČR: 2014/0896-PC/SP/VP/PP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1850,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je, aby účastníci získali následující komptence: znali základní terminologii související s problematikou domácího násilí; dokázali rozlišit mýty a fakta o obětech domácího násilí; znali dynamiku domácího násilí; seznámili se s legislativní stránkou problematiky domácího násilí; věděli jaké existují varianty pomoci obětem DN a prohloubili své schopnosti identifikovat oběti domácího násilí.

Program:

Úvod - očekávání účastníků X cíle vzdělávání

Legislativní rámec problematiky

  • definice pojmů oběť domácího násilí
  • možnosti legislativy

Výskyt domácího násilí v ČR - příčiny domácího násilí - dynamika DN

  • mýty a fakta

Domácí násilí

  • znaky DN,
  • typologie DN,
  • formy DN,
  • cyklus DN,
  • pomoc obětem DN

Identifikace oběti DN

  • syndrom týrané osoby

VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).