registrovat se  


Kurzy a školení - nabídka kurzů a školení - detail kurzu

Jak motivovat klienta ke změně

Variabilní symbol: 1017104
Datum konání: 14.11.2017 OBSAZENO
Čas: 9:00 do 15:45
Prezence začíná 30 minut před začátkem kurzu.
Místo konání: VCVS ČR Brno
Kounicova 39, 602 00 Brno - Podrobné informace
Lektor: Mgr. Aleš Neusar, Ph.D.

Odborný asistent Katedry psychologie, FF UP Olomouc, psycholog

Vystudoval obor Psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého Olomouc, déle absolvoval doktorandský program na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně se zaměřením na obecnou (kognitivní) psychologii. Má praxi jako poradenský psycholog, aktuálně působí jako odborný asistent na Katedře psychologie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jako OSVČ v oboru psychologie, publikuje, přednáší.

Akreditace u MPSV ČR: 2014/0136-PC/SP/VP
Kritérium pro udělení osvědčení účastníkovi je absolvování kurzu v celém rozsahu.
Cena kurzu: 1850,- Kč
Akreditované kurzy u naší společnosti jsou osvobozeny od DPH podle §57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
V ceně je zahrnuto občerstvení a školicí materiál.
Organizuje pobočka: Brno - Podrobnosti o pobočce VCVS ČR
Anotace:
Cíle kurzu:

Cílem tohoto vzdělávacího programu je zodpovědět otázky, které souvisejí se změnou respektive motivací klienta ke změně: Proč se někteří lidé nemohou nebo nechtějí změnit?; Jak pomoci klientům, kteří se změnit chtějí? Mezi další cíle vzdělávání patří i seznámit účastníky semináře s možnostmi, jak pomoci klientům, kteří si změnu nepřejí. Praktické poznatky získají účastníci z diskuse nad kasuistikami.

Program:

Úvod

 - představení lektora, představení účastníků

Proč se lidé nechtějí nebo neumí změnit (např. obava ze změny; nedostatek schopností; nevhodná strategie; nevhodné časování; nedostatek vytrvalosti; „vyčerpanost“ sebeovládání)
Jak pomoci klientům, kteří se chtějí změnit (např. výběr vhodné strategie změny, podpora v procesu změny; překonávání překážek; rozložení změny na malé úkoly)
Možnosti motivování klientů, kteří se nechtějí změnit (např. limity a možnosti ovlivňování druhých lidí; efektivita motivačních rozhovorů; přesvědčování versus manipulace; odpovědnost pracovníka versus odpovědnost klienta)
Diskuse nad kazuistikami účastníků (skupinová diskuse nad případy z praxe – co se dařilo, co se nedařilo, co by se dalo udělat jinak)
Závěr kurzu


VCVS ČR, o.p.s. je jako vzdělávací instituce akreditována u Ministerstva vnitra ČR pod číslem AK/I-2/2012, je akreditovanou institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je držitelem celé řady akreditovaných vzdělávacích programů u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Aktuální seznam akreditovaných vzdělávacích programů naleznete v záložce O nás - akreditované programy

 

Číslo účtu společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je 107-9276630207/0100 (Komerční banka a.s.).